Địa chỉ : 87 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Hotline: 0944.68.68.68 – 0844.68.68.68

Hotline: 0822.68.68.68 – 0567.68.68.68

CẬP NHẬT  LIÊN TỤC 24/24  ACE nhớ Nhấn F5  NHÉ  !
𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 : 08:00 – 21:00

SERIES 14 => KHÁCH LẺ + 500K VẪN BH 3 NGÀY

SERIES 13 => KHÁCH LẺ + 200K VẪN BH 3 NGÀY 

 

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

chủ tk HOÀNG THỊ PHÚC

MB Quân Đội => 6660102076666
Vietcombank  =>   1017197082 

Sacombank => 060256274666
TECHCOMBANK => 19035993178011
=======================

Chủ tk :TRƯƠNG CẢNH
ACB Á Châu => 567845678
BIDV    => 13510000741611  

Nội dung là : "TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH "
Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS
Ví dụ : Apple Pen ck TQS

==================================================================================

Gọi mua hàng : 0822.68.68.68  gặp Mr  SANG => zalo ,  telegram 
Gọi mua hàng : 0944.68.68.68   gặp  Mrs MAI => zalo ,  telegram
Gọi mua hàng : 0844.68.68.68   gặp  Mr NHẠC => zalo ,  telegram
Gọi mua hàng : 0567.68.68.68   gặp  Mr TÂM
   => zalo ,  telegram 

Tất cả 14 - 14 Pro - 14 Pro Max hàng Mỹ
năm nay đều không có khay sim.

Còn lại những mã hàng khác thì đều có khay sim

LL          USA   =  ESIM
VN Việt Nam    = 1 sim Vật Lý
ZP Singapore  = 1 sim Vật Lý
ZA Hong Kong = 2 sim Vật Lý

 

Giá thay đổi liên tục. Chốt thời điểm nào tính thời điểm đó.

CHÚ Ý :  SERIES  14  CHỐT RỒI  KHÔNG CHO HỦY

 

Airpods Pro 2 (2022) ZA = 5.600 x 1
Airpods Pro 2 (2022) ZA = 5.500 x 10

iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro Max – 128GB  BLACK   VN Update Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 128GB  SILVER   VN Update Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 128GB   GOLD    VN Update Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 128GB PURPLE  VN Update Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 128GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
14 Pro Max – 128GB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro Max – 128GB   GOLD LL 33.400.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  BLACK ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  SILVER  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  PURPLE ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  BLACK ZA 35.300.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  SILVER  ZA 35.300.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB   GOLD     ZA 35.300.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  BLACK ZA 34.500.000 Actived 22/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 128GB  SILVER  ZA 34.500.000 Actived 22/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro Max – 256GB  BLACK   VN Update Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 256GB  SILVER   VN Update Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 256GB  GOLD    VN Update Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 256GB PURPLE  VN Update Chưa Active   1 sim    V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 256GB  BLACK LL 34.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
14 Pro Max – 256GB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
14 Pro Max – 256GB   GOLD LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  BLACK ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  SILVER  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  PURPLE ZP 39.000.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  BLACK  ZA 36.600.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  SILVER  ZA 36.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB   GOLD   ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  PURPLE  ZA 38.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  BLACK  ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Actived 23/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB   GOLD    ZA HẾT RỒI Actived 23/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 256GB  PURPLE  ZA HẾT RỒI Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro Max – 512GB  BLACK   VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 512GB  SILVER   VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 512GB  GOLD    VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 512GB PURPLE  VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro Max – 512GB  BLACK LL 39.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro Max – 512GB  SILVER LL 39.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro Max – 512GB   GOLD LL 39.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro Max – 512GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 512GB  BLACK ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 512GB  SILVER  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 512GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 512GB  PURPLE ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 512GB  BLACK ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 512GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 512GB   GOLD    ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro Max – 512GB  PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro Max – 1TB  BLACK LL 43.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 1TB  SILVER  LL 44.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 1TB   GOLD  LL 43.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 1TB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
14 Pro Max – 1TB  BLACK ZA 49.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 1TB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro Max – 1TB   GOLD    ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro Max – 1TB  PURPLE  ZA 50.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 128GB  BLACK   VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  SILVER   VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB   GOLD    VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB PURPLE  VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  BLACK LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB   GOLD LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  BLACK ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  SILVER  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  PURPLE ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  BLACK ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB   GOLD     ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 256GB  BLACK   VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB  SILVER   VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB   GOLD    VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB PURPLE  VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB   GOLD LL 28.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  BLACK ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB   GOLD    ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 512GB  BLACK   VN Update Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB  SILVER   VN Update Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB   GOLD    VN Update Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB PURPLE  VN Update Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB  BLACK ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
14 Pro  – 512GB  BLACK LL 33.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  SILVER LL 33.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  GOLD LL 33.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB PURPLE LL  34.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 1TB BLACK    LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB GOLD  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  PURPLE  LL 39.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  BLACK  ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  SILVER ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB   GOLD    ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  PURPLE ZA 41.000.000 Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 - 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14  – 128GB   P.Red LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 128GB  Midnight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 128GB  Starlight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
14  – 128GB  Blue LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 128GB  Purple LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 128GB   Midnight ZP HẾT RỒI Actived 16/9 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 128GB   Starlight ZP HẾT RỒI Actived 16/9 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 128GB   Blue       ZP HẾT RỒI Actived 16/9 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 128GB  Purple    ZP HẾT RỒI Actived 16/9 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 - 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14  – 256GB  P. Red LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB  Midnight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB  Starlight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB  Blue LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
14  – 256GB  Purple LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB   P. Red ZA 21.500.000 Actived 16/9 2 sim H.KONG Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB  Midnight  ZA 21.500.000 Actived 16/9 2 sim H.KONG Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB Starligh  ZA 21.500.000 Actived 16/9 2 sim H.KONG Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB   Blue        ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim H.KONG Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB  Purple     ZA 21.700.000 Actived 16/9 2 sim H.KONG Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 - 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14  – 512GB  Blue         VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 512GB  Purple     VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 512GB  Midnight VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 512GB  Starlight VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 512GB  P.Red      VN Update Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

Series 8  NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S8 (GPS) 41mm Starlight/ White – Band HẾT RỒI Chưa Active MNP63 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Silver / White – Band HẾT RỒI Chưa Active MP6K3 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Red / Red – Band HẾT RỒI Chưa Active MNP73 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
S8 (GPS) 41mm Starlight/ White – Band HẾT RỒI Chưa Active MNU93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Silver / White – Band HẾT RỒI Chưa Active MP6L3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
S8 (GPS) 45  Midnight / Black – Band 11.900.000 Chưa Active MNUL3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45mm  Midnight – Band 11.900.000 Chưa Active MNP13 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45m Silver / White – Band HẾT RỒI Chưa Active MUNP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti CQ
S8 - 41  Thép Vàng - dây thép (Esim ok) HẾT RỒI Chưa Active MNLQ3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S8 - 45  Thép Vàng - dây thép (Esim ok) HẾT RỒI Chưa Active MNNH3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S8 - 45 Thép Đen   - dây thép (Esim ok) HẾT RỒI Chưa Active MNNP3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

Apple Watch Ultra  NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
Ultra  Cellular 49mm TitaniumStarlight HẾT RỒI Chưa Active MQFR3 ZP/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Ultra Cellular 49mm Titanium / Midnight HẾT RỒI Chưa Active MQFK3 ZP/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Ultra Cellular 49mm Titanium /  Green  HẾT RỒI Chưa Active MQFN3 ZP/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Ultra Cellular 49mm Titanium / Yellow HẾT RỒI Chưa Active MNHG3 ZP/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 

iPhone 13 Pro Max 128GB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 13 Pro Max – 128GB GREENVN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB  BLUEVN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB GOLDVN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB  GRAPVN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB  SILVERVN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB GREEN LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB  BLUE LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB GOLD LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB  SILVER LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB  GRAP LL 26.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 256GB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 13 Pro Max – 256GB GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB  BLUE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB GOLDVN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB  GRAP VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB  SILVER VN - TBH HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB GREEN LL 28.300.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 256GB  BLUE LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 256GB GOLD LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 256GB  GRAP LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 256GB  SILVER LL - đã thay MH 24.000.000 Like new 1 sim LL/A Bao test 7 Ngày, tính từ ngày Mua

iPhone 13 Pro Max 512GB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 13 Pro Max – 512GB GREENLL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 512GB  BLUELL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
            13 Pro Max – 512GB GOLDLL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 512GB  GRAPLL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPhone 13 Pro – 128GB GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
iPhone 13 Pro – 128GB GREENLL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB SILVER LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 256GB Nguyên Seal 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPhone 13 Pro – 256GB GREEN LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB BLUE LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB GRAP LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB  SILVERLL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13  – 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
   13 – 128G  GREEN  LL HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 128G   PINK   LL HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 128G  STARL LL HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   BLUE LL HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   NIGHT  LL HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13  – 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
13 – 256G  NIGHT VN 19.900.000 Chưa Active  1 sim  VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN  

iPhone 11  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
11 - 64G GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 - 64G   BLACK VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 - 64G WHITE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 - 128G GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 - 128G   BLACK VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 - 128G WHITE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 - 128G RED VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 Cóc Sạc 20W - Zin  Apple 370.000 Nguyên hộp JA3 AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods 3  AM HẾT Chưa Active MME AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  Magsafe AM  2021 HẾT Chưa Active WK3 AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  Magsafe  VN 2021 HẾT Chưa Active WK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  2 - ZA - 2022 5.600.000 Chưa Active D83 ZA/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  2 - ZA - 2022 5.500 x 10 Chưa Active D83 ZA/A KHÔNG BẢO HÀNH
Smart Keyboard  iPad Pro  11”   Black - 2021 3.000.000 Chưa Active NK2 LL/A KHÔNG BẢO HÀNH
Magic Keyboard iPad Pro  11”   Black - 2020 6.100.000 Chưa Active QT2 LL/A KHÔNG BẢO HÀNH
Cáp Apple Watch Mag Charger USB C 400.000 Nguyên hộp MLWJ3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe Marshall Motif A.N.C - Black  4.200.000 Chưa Active KHÔNG BẢO HÀNH
Ốp lưng 13 Pro - Green Chính Hãng  500.000 Nguyên hộp MM2F3 VN KHÔNG BẢO HÀNH

⌚️Series 7  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S7 (GPS) 41mm   GREEN – Band HẾT Chưa Active MKN03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm   BLUE – Band HẾT Chưa Active MKN13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm  STARLIGHT – Band HẾT Chưa Active MKMY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm   MIDNIGHT – Band HẾT Chưa Active MKMX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm      RED– Band HẾT Chưa Active MKN23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm     GREEN   – Band HẾT Chưa Active MKN73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm STARLIGHT  – Band HẾT Chưa Active MKN63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 45mm      BLUE– Band HẾT Chưa Active MKN83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm   MIDNIGHT – Band HẾT Chưa Active MKN53 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (LTE) 41m Thép Đen / Dây thép đen HẾT Chưa Active MKHK3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (LTE) 41m Thép Đen / Dây cs Blue HẾT Chưa Active MKHJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (LTE) 41m Thép Đen / Dây cs đen  HẾT Chưa Active MNC03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7(esim ok) 45mThép Vàng / cs Blue  HẾT Chưa Active MN9M3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟓 - 𝟏𝟎.𝟗" (𝟐𝟎𝟐2) - 𝐌𝟏 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad Air 5 - WIFI - 64GB STARL LL HẾT Chưa Active MM9F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 5 - WIFI - 64GB GRAYLL HẾT Chưa Active MM9C3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 5 - WIFI - 64GB  BLUE LL HẾT Chưa Active MM9E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 5 - WIFI - 64GB  PINK LL HẾT Chưa Active MM9D3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 5 - WIFI - 64GB PURPLE LL HẾT Chưa Active MME23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 - 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad Gen 9 (WiFi) - 64GB   GRAY   LL HẾT Chưa Active MK2K3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVER LL HẾT Chưa Active MK2L3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 - 𝟖.𝟑” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad Mini 6 (WiFi) - 64GB  PINK    LL HẾT Chưa Active MLWL3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 6 (WiFi) - 64GB  TÍM   LL HẾT Chưa Active MK7R3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 6 (WiFi) - 64GB STARL LL HẾT Chưa Active MK7P3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 6 (WiFi) - 64GB  GRAY  LL HẾT Chưa Active MK7M3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro  M1 2021 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad 2021 - 11'' WiFi – 128GB   GRAY  LL HẾT Chưa Active QR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 128GB SILVERLL HẾT Chưa Active QT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 256GB   GRAY  LL HẾT Chưa Active QU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 256GB SILVERLL HẾT Chưa Active QV3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 512GB   GRAY  LL HẾT Chưa Active QW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 512GB SILVER LL HẾT Chưa Active QX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 1TB GRAY    LL HẾT Chưa Active QY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 2TB  GRAY  LL HẾT Chưa Active R23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro  M1 2021 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad  2021 -11″ LTE – 128GB GRAY LL HẾT Chưa Active MT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 -11″ LTE – 128GB SILVER LL HẾT Chưa Active MU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad  2021 -11″ LTE – 256GB GRAY LL HẾT Chưa Active MV3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 -11″ LTE – 256GB SILVER LL HẾT Chưa Active MW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro  M1 2021 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
iPad 2021 - 12.9″ WiFi  – 512GB  GRAY  LL HẾT Chưa Active NK3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 512GB SILVER LL HẾT Chưa Active NL3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad 2021 - 12.9″ 5G – 256GB GRAY   LL HẾT Chưa Active FX2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 12.9″ 5G – 256GB  SILVER  LL HẾT Chưa Active R73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Air M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GOLD VN HẾT Chưa Active ND3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GRAY   VN HẾT Chưa Active N63 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB -SILVER  VN HẾT Chưa Active N93 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″ – M1  16/256GB - GOLD VN HẾT Chưa Active Z12A SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″ – M1  16/256GB - GRAY  VN HẾT Chưa Active Z124 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″ – M1  16/256GB - SILVE  VN HẾT Chưa Active Z127 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

MacBook Pro  – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MBP 16" - Intel i7 - 16/512GB - GRAY LL HẾT Chưa Active MVVJ2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i7 - 16/512GB - SILVER LL HẾT Chưa Active MVVL2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i9 - 16/1TB - GRAY  LL HẾT Chưa Active MVVK2 LL/A Bao test 15 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i9 - 16/1TB - SILVERLL HẾT Chưa Active MVVM2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Pro M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - GRAY    LL HẾT Chưa Active D82 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DA2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 16/256GB - GRAY    VN HẾT Chưa Active Z11B SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Pro 13" M1 - 16/256GB - SILVER  VN HẾT Chưa Active Z11D SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - GRAY     LL HẾT Chưa Active D92 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DC2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Pro Chip M1 – 2021 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - GRAY  LL HẾT Chưa Active MKGP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - SILVE LL HẾT Chưa Active MKGR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/1TB  - GRAY     LL HẾT Chưa Active MKGQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/1TB  - SILVER LL HẾT Chưa Active MKGT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1 - 16/512GB - GRAYLL HẾT Chưa Active MK183 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1 - 16/512GB - SILVERLL HẾT Chưa Active MK1E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    -  GRAYLL HẾT Chưa Active MK193 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    -  GRAYLL HẾT Chưa Active MK193 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    - SILVERLL HẾT Chưa Active MK1F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    - SILVERLL HẾT Chưa Active MK1F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Air Chip M2 – 2022 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT LL HẾT Chưa Active MLY33 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - GRAY LL HẾT Chưa Active MLXW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - SILVER LL HẾT Chưa Active MLXY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - GOLD LL HẾT Chưa Active MLY13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/512GB - SILVER LL HẾT Chưa Active MLY03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/512GB - MIDNIGHT LL HẾT Chưa Active MLY43 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Pro Chip M2 – 2022 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M2 - 8/256GB -   GRAY   LL HẾT Chưa Active MNEH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/256GB - SILVER   LL HẾT Chưa Active MNEP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -   GRAY    LL HẾT Chưa Active MNQE3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

IPHONE  – cũ 99% Zin all 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng X Xứ X Xứ Ghi Chú
 

 

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH HÀNG MỚI 100%

HÀNG CHÍNH HÃNG VN => BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI APPLE VIỆT NAM
(
không BAO TEST, chỉ hổ trợ đi BH )
=================================================

HÀNG XÁCH TAY :
Chưa Kích Hoạt  => Bao test 03 ngày tính từ ngày Actived

Kích Hoạt Rồi  => Bao test 07 ngày tính từ ngày Bán
CŨ 99 ZIN ALL => Bao test 15 ngày tính từ ngày Bán

Không BH các trường mất nguồn, icloud

* Kiểm tra ngoại hình trước khi active 
Không BH màn hình, Cảm ứng, Mất nguồn

Máy Nguyên seal acti = sim Việt Nam
—————————————–
MacBook :
Chỉ  BAO chưa kích  + ngoại hình + MDM

KHÔNG đủ BH 12 tháng của APPLE
==============================

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CŨ ZIN TẤT CẢ 99%

Máy Zin Nguyên Bản Apple, Không Thay Thế Linh Kiện

Hàng Chuẩn Đẹp 99%, Không Thay vỏ, Không Ép Kính

Bao Test 15 Ngày - Lỗi  1, đổi 1  Tất cả Sản phẩm.

==============================================

 

 

 


==============================

 

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU - HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

** 0944.68.68.68 - 08.44.68.68.68 - 08.22.68.68.68 **

Http://taoquangsang.vn