Tao Quang Sang 16-8

 TÁO QUANG SANG
 BẢNG GIÁ  CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

UPDATE NGÀY 19/08/2018

Cập nhật 24/24 cho ACE CH dể báo khách

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.300 GẶP PHÚC

GỌI CHỐT MÁY : 0909.012.346  GẶP PHÚC

 ***************************************************

TAI NGHE  AIR POD NGUYÊN SEAL ZA : 3.350.000

Apple pencil nguyên seal  : 2.450.000

       KEY BOARD IPAD PRO 10.5 SEAL CHƯA ACTIVE : 3.700.000

MACBOOK – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ  Storage   Tình Trạng Ghi Chú 
MacBook Pro –15″ 2018 – Core i7 Silve ĐÃ B MR962LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Silve 40.600.000 MR9U2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Gray 40.900.000 MR9Q2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ Display- Core i5 Gray HẾT MPXW2LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ Display- Core i5 Gray HẾT MPXQ2LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ Display- Core i5 Gray  HẾT MPXT2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ Display- Core i5 Silve  HẾT MPXU2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin

APPLE WATCH NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE

Gold/Pink: tức là mặt vàng /dây hồng – Gray/Black: tức là mặt xám /dây đen

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  Model LOẠI   Tình Trạng Ghi Chú 
Apple Watch S3 (LTE) 42mm Gray/Black 9.600.000 MQK22LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal  xem hình
Apple Watch S3 (LTE) 42mm Gray/Gray HẾT MR2X2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (LTE) 42mm Silver/Fog HẾT MQK12LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (LTE) 42mm Gold/Pink HẾT MQK32LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gray/black 8.500.000 MQL12LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gray/Gray 8.500.000 MR362LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (GPS) 42mm Silver/Fog HẾT MQL02LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gold/Pink 7.300.000 MQL22LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (LTE)  38mm Gray/black  8.100.000 MQJP2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Apple Watch S3 (LTE)  38mm Gray/gray HẾT MR2Y2ZP SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (LTE) 38mm Silver/Fog HẾT MQJR2LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (LTE) 38mm Silver/Fog HẾT MQJN2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (LTE)  38mm Gold/Pink 8.800.000 MQJQ2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (GPS) 38mm Gray/black HẾT MQKV2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (GPS) 38mm Gray/gray 7.600.000 MR352LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (GPS) 38mm Silver/Fog 7.500.000 MQKU2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S3 (GPS) 38mm Gold/Pink HẾT MQKW2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Nike Sport S3  (LTE) 42mm Gray/Fog HẾT MQLH2LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Nike Sport S3  (LTE) 42mm Gray/Black HẾT MQLD2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Nike Sport S3  (LTE) 38mm  Silver/black HẾT MQM72ZP SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Nike Sport S3 (GPS) 42mm Gray/black 8.600.000 MQL42LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Nike Sport S3 (GPS) 38mm Gray/black HẾT   MQKY2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Nike Sport S3 (GPS) 42mm Silver/black 8.500.000  MQL32LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Nike Sport S3 (GPS) 38mm Silver/black HẾT   MQKX2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S1 38mm Gray /Black HẾT MP022LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình

IPHONE X  64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ  Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal 22.300.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal 22.100.000 LL/A A1865 Chưa Active ACTI = SIM VERIZON 
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HẾT ZP/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
TRẢ BẢO HÀNH FULLBOX & ACTIVED GẦN – NEW 100%
iPhone X – 64gb GRAY  Nguyên Seal HẾT LL/A A1865 Active  15/08 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1901 Active  15/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE    CPO – SEAL HẾT LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY    CPO – SEAL HẾT LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE X – 256GB – NGUYÊN SEAL – QTE
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 23.600.000  LL/A A1865  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 23.300.000  LL/A A1865 Chưa Active ACTI = SIM VERIZON 
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 24.600.000  LL/A A1865  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 24.400.000  ZP/A A1865  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 24.400.000 LL/A A1865 Chưa Active ACTI = SIM VERIZON 
CPO -TRẢ BẢO HÀNH – ACTIVED CÒN NGUYÊN SEAL  – NEW 100%
iPhone X – 256gb GRAY  TBH Fullbox 22.400.000 LL/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE  TBH Fullbox HẾT LL/A A1901 Active 06/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE   CPO – SEAL 22.750.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb  GRAY  CPO – SEAL HẾT LL/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8  64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ  Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone 8 – 64gb  RED  Nguyên Seal 15.900.000  ZP/A A1905  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GOLD Nguyên Seal 15.600.000  LL/A A1905  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GOLD Nguyên Seal 15.400.000  ZP/A A1905 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY Nguyên Seal HẾT  LL/A A1905  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb SILVE Nguyên Seal 15.500.000  ZP/A A1905 Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN
iPhone 8 – 64gb  RED  Nguyên Seal HÊT  LL/A A1905 Active 12/06  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GOLD Nguyên Seal HÊT  LL/A A1905 Active 27/07  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY Nguyên Seal 1HÊT  LL/A A1905 Active 07/08  Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8  256GB NGUYÊN SEAL – QT
iPhone 8 – 256gb  RED  Nguyên Seal HẾT  LL/A A1863  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT  LL/A A1863 Active 29/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GRAY Nguyên Seal HẾT  LL/A A1863  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE Nguyên Seal HẾT  LL/A A1863  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE PLUS  64GB NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ  Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iP 8 Plus – 64gb  RED  Nguyên Seal 18.700.000  LL/A A1864  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal 18.600.000   LL/A A1897  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal 18.300.000  ZP/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal 18.000.000 KH/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy 
iP 8 Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal 18.600.000  LL/A A1897  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1897  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal 18.000.000 KH/A A1897  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
      TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN
iP 8 Plus – 64gb  GOLD  Nguyên Seal 18.000.000 LL/A  A1897 Care => 2020 Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 64gb  GOLD  Nguyên Seal 17.800.000 LL/A A1897 Active 28/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 64gb GRAY  Nguyên Seal 17.600.000 LL/A A1897 Active 28/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 64gb GRAY  TBH Fullbox 17.300.000 VN/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 PLUS – 256GB – NGUYÊN SEAL 
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ  Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iP 8 Plus – 256gb    RED Nguyên Seal HẾT  LL/A A1864 Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy 
iP 8 Plus – 256gb GOLD Nguyên Seal 21.000.000  KH/A A1897 Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 256gb GOLD Nguyên Seal 22.000.000  ZP/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 256gb GRAY Nguyên Seal HẾT  LL/A A1897 Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 256gb SILVE Nguyên Seal HẾT  LL/A A1897 Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
 TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN
iP 8 Plus – 256gb   RED  Nguyên Seal HẾT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1897 Active 21/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 256gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A A1897 Active 21/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iP 8 Plus – 256gb SILVE  Nguyên Seal HẾT VN/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7  32GB NGUYÊN SEAL – Q. TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-X Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal 1HẾT VN/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb ROSE TBH – Seal HẾT VN/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7  128GB NGUYÊN SEAL – Q.TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-X Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone 7 – 128gb  HỒNG  TBH – Seal HẾT VN/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb  NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7  256GB NGUYÊN SEAL – Q.TÊ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-X Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS  32GB NGUYÊN SEAL 
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-X  Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone 7 Plus – 32gb  GOLD CPO – SEAL 14.500.000 LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Active 27/7 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE  CPO – SEAL 14.300.000 LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS  128GB NGUYÊN SEAL 
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-X Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone 7 Plus – 128gb VÀNG  CPO – SEAL 15.600.000 LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb HỒNG CPO – SEAL 15.600.000 LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb BÓNG CPO – SEAL 1HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb NHÁM CPO – SEAL 1HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb SILVE CPO – SEAL 15.600.000 LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN
iPhone 7 Plus – 128gb HỒNG  TBH Fullbox HẾT LL/A A1784 Chưa Active TBH  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb VÀNG  TBH Fullbox HẾT VN/A A1784 Chưa Active TBH  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb  SILVE  TBH Fullbox HẾT LL/A A1784 Active t3 TBH  phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS  256GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-X Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone 7 Plus – 32gb RED Nguyên Seal HẾT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S  32GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ  Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone 6S – 32gb GRAY  Nguyên Seal 8.600.000 LL/A A1633 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb GRAY  Nguyên Seal 7.600.000 LL/A A1633 Active 09/08 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb SILVE  Nguyên Seal 8.600.000 LL/A A1633 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb SILVE  Nguyên Seal 7.600.000 LL/A A1633 Active 09/08 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb SILVE  Nguyên Seal 6.800.000 LL/A A1633 Active 26/09 Fullbox phụ kiện zin máy

IPAD – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ  Model   Tình Trạng Ghi Chú 
iPad 2018 – WF – 32g GOLD Nguyên Seal HÊT X/A A1893 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2018 – WF – 32g GRAY Nguyên Seal HÊT X/A A1893 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2018 – WF – 128g SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1893 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2018 – WF – 128g GOLD Nguyên Seal 9.700.000 X/A A1893 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2018 – 4G – 32g  GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1954 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2018 – 4G – 128g GOLD Nguyên Seal HÊT X/A A1954 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2018 – 4G – 128g GRAY Nguyên Seal HÊT ZP/A A1954 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017 – 4G – 32gb GOLD Nguyên Seal HÊT J/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb GOLD Nguyên Seal HÊT TH/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 9.7  4G – 32gb ROSE Nguyên Seal HÊT LL/A A1674 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 9.7  4G – 32gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1674 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 10.5  WiFi – 64gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1701 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 10.5  WiFi – 64gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A A1701 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 10.5   4G –  64gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A A1709 Active 22/6 Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 10.5  WiFi – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1701 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 12.9  4G – 512gb GOLD   Nguyên Seal 23.900.000 LL/A A1701 Active 07/08 Fullbox phụ kiện zin máy

 

MÁY TBH MỚI 100% -body CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone X – 64gb GRAY TBH new 100% body HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
iPhone X – 64gb GRAY TBH new 100% body HẾT LL/A Chưa Active Không phụ kiện
iPhone X – 64gb SILVE TBH new 100% body HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
iPhone X – 64gb SILVE TBH new 100% body HẾT LL/A Chưa Active Không phụ kiện
 
iPhone X – 256gb GRAY  TBH new 100% body HẾT LL/A Chưa Active Không phụ kiện
iPhone X – 256gb SILVE TBH new 100% body HẾT LL/A Chưa Active Không phụ kiện
iPhone X – 256gb SILVE TBH new 100% body HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
 
iPhone 8 – 64gb GOLD TBH new 100% body HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
iPhone 8 – 64gb GRAY TBH new 100% body HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
iPhone 8 – 256g  RED  TBH new 100% body HÊT LL/A Active 16/6/18 Không phụ kiện
iPhone 8 – 256g  RED  TBH new 100% body HÊT LL/A Active 16/5/18 Không phụ kiện
 
iP8 Plus – 64gb   RED TBH new 100%  body HÊT LL/A Acti 15/05/18 Không phụ kiện
iP8 Plus – 64gb GOLD T BH new 100% body HÊT TH/A Acti 11/06/18 Không phụ kiện
iP8 Plus – 64gb GRAY TBH new 100% body 15.900.000 VN/A Chưa Active Không phụ kiện
iP8 Plus – 64gb  SILVE TBH new 100% body HÊT  VN/A Chưa Active Không phụ kiện
 
iP8 Plus – 256gb  RED  HSO new 100% body HẾT LL/A Acti 16/05/18 Không phụ kiện
iP8 Plus – 256gb SILVE TBH new 100% body HÊT LL/A Acti 04/01/18 Không phụ kiện
iP8 Plus – 256gb GRAY TBH new 100% body hêt PA/A Chưa Active Không phụ kiện
 
iP 7 Plus – 32gb GOLD TBH new 100% HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb ROSE TBH new 100% HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb BLACK TBH new 100% HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
 
iP 7 Plus -128gb RED   TBH new 100% body 14.100.000 VN/A Chưa Active Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb GOLD  TBH new 100% body 1HẾT VN/A Chưa Active Không phụ kiện
 
iP6 Plus – 64gb GOLD TBH new 100% HẾT LL/A Chưa Active Không phụ kiện
iP6 Plus – 64gb GRAY TBH new 100% HẾT LL/A Chưa Active Không phụ kiện

 

MÁY Zin All new 99% => 99,9% KO PK
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ   Tình Trạng Ghi Chú 
iPhone X – 64gb GRAY Zin all new 99% HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
iPhone X – 64gb  SILVE   Zin all new 99,9% HẾT LL/A BH=>09/04/19 Không phụ kiện
 
iPhone X – 256gb  GRAY  Zin all new 99% HẾT LL/A BH=>15/03/19 Không phụ kiện
iPhone X – 256gb  GRAY  Zin all new 96% 18.200.000 LL/A BH=>16/06/19 Không phụ kiện
iPhone X – 256gb  SILVE  Zin all new 98% HẾT LL/A BH=>16/04/19 Không phụ kiện
 
iPhone 8 – 64gb GOLD   Zin all lnew 99,9% HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
iPhone 8 – 64gb SILVE   Zin all new 99.9%  1HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
 
iPhone 8 – 256gb GOLD  Zin all new 99,9% HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
 
iP 8 Plus – 64gb  RED   zin all – Như mới  16.600.000 LL/A BH=>30/05/19 Không phụ kiện
iP 8 Plus – 64gb  RED   zin all – Như mới  16.500.000 LL/A BH=>02/05/19 Không phụ kiện
iP 8 Plus – 64gb  GOLD  zin all – Như mới  15.400.000 LL/A BH=>16/12/18 Không phụ kiện
iP 8 Plus – 64gb  SILVE  zin all – new 99% 14.900.000 LL/A Check OK Không phụ kiện
iP 8 Plus – 64gb  GOLD  zin all – new 99% 14.900.000 LL/A Check OK Không phụ kiện
iP 8 Plus – 64gb  GRAY  zin all – new 99% 14.700.000 LL/A Check OK Không phụ kiện
 
iP8 Plus – 256gb   RED  Zin all  like new HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
iP8 Plus – 256gb GOLD   Zin all  new 99,9%  HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
 
iPhone 7 – 32gb GOLD zin all – new 98% HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb NHÁM zin all -new 99,9% HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb SILVE  zin all -new 99,9% HẾT LL/A Check OK Không phụ kiện
 
iPhone 7 – 128gb   RED  zin all – new 99% HẾT VN/A Check OK Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb NHÁM zin all – new 98% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb ROSE zin all – new  99% HẾT LL/A HẾT  BH Lấy full pk Zin máy + 700
 
iP 7 Plus – 32gb ROSE zin all -new  99% 1HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb GOLD zin all -new  99% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb NHÁM zin all -new  99% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
 
iP 7 Plus -128gb ROSE  zin all -new 99% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb GOLD  zin all -new 99% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb NHÁM zin all -new 99% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb BÓNG  zin all -new 99% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb  RED  zin all – new 99% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb  SILVE  zin all – new 99% HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -256gb GOLD  zin all -new 99% H LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
iPHONE 6 PLUS Zin All new 99% => 99,9%
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ   Tình Trạng Ghi Chú 
6S Plus 16gb ROSE    zin all 99 % HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
6S Plus 16gb GRAY    zin all 99 % HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
6S Plus 16gb GOLD   zin all 99 % HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
 
6/64gb vàng     zin all 97 % HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
6S 16gb GRAY    zin all 97 % HẾT LL/A HẾT  BH Không phụ kiện
 
6S 32gb VÀNG New 100% Fullbox HẾT ZP/A BH=> 02/02/19 Fullbox pk zin chưa sử dụng
6S 32gb VÀNG New 100% Fullbox HẾT ZP/A BH=> 02/12/18 Fullbox pk zin chưa sử dụng
6S 32gb ROSE New 100% Fullbox HẾT B/A BH=> 19/01/19 Fullbox pk zin chưa sử dụng

 

NƯỚC HOA CHÍNH HÃNG
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá  X-xứ   Tình Trạng Ghi Chú 
Chanel Coco Eau de Parfum intense, 100ml HÊT PHÁP phát hành:2018 Phong cách Gợi Cảm 

LƯU Ý : Chỉ Bỏ Sim Việt Nam vào Active

******************************************************

Báo Giá iPhone cũ Zin ALL cho CH & Đại Lý

TẠI ĐÂY : 

www.thanhphatgiasi.vn

=================================

LƯU Ý: CHỉ Bỏ SIM VIỆT NAM VÀO KICH HOẠT

Nguyên Seal: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TRả BẢO HÀNH: KICH HOẠT RA THIẾU NGÀY BH CỦA APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 – 09.667768 68 **

Http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK : 0251002592482-CHỦTK : TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK : 060099318549 – CHỦ TK TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK : 0104238160 – CHỦ TK TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 – CHỦ TK TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770025 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH