Địa chỉ : 87/5 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
QUANG  0944.686868

Mua hàng  Zalo or Tele =>  NHẠC   0844.68.68.68

 Mua hàng  Zalo or Tele =>    HUY   0822.68.68.68

Mua hàng  Zalo or Tele =>  QUANG  0944.68.68.68
BÁN HÀNG CHO TQS  GỌI => A TÁO 
0919.345.789
======================

THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 8:00 ĐẾN 21:00

CẬP NHẬT  LIÊN TỤC 24/24  ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ

 SERIES iP 15   => KHÁCH LẺ = giá web  + 500K VẪN BH 3 NGÀY

 SERIES 13 - 14  => KHÁCH LẺ = giá web  + 200K VẪN BH3 NGÀY

<

ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý 
HÀNG  VN => Được BH 12 tháng tại APPLE VN
Seal Zin, Chưa kích hoạt : 
không BAO TEST

=> Chỉ hổ trợ đi Bảo Hành
(Hổ trợ đi BH không có nghĩa là MIỄN PHÍ )

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
★ Chủ tài khoản : TRƯƠNG CẢNH

 vietcombank = 9919.345.789

Nội dung là : "TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH"

Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS
Ví dụ : Apple Pen ck TQS

 

VUI LÒNG CHỐT KHÁCH KỸ
VÌ GIÁ THAY ĐỔI LIÊN TỤC

  

15 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN  31.850.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
     𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE    VN      31.850.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
    𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE  VN     31.850.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  VN   32.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  ZP    32.600.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK ZA   30.900.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE   ZA     HÊT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
   𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  WHITE  ZA      HÊT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  ZA     HÊT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK  LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   BLUE  LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  WHITE  LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

15 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆  BLUE   VN   HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE  VN 40.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR VN 39.800.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆  NATUR  ZP  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim SING  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK  ZA   HÊT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE    ZA   HÊT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR  ZA   37.600.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK LL 32.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE   LL    33.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE  LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 512G NATUR  LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3

15 Pro Max 1000GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   BLACK  VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁    WHITE  VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁     BLUE   VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁  NATUR   VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
       
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLUE   ZP 42.000.000 Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLACK  ZA  41.900.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 NATUR  ZA   43.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB   BLACK  LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB    BLUE   LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB    WHITE  LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
   𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 1TB   NATUR  LL    HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   NATUR LL    New  body  39.500.000 Actived 3/11 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

15 Pro 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK  VN 26.800.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆    BLUE   VN 26.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE    VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆   NATUR  VN 26.800.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK ZA  26.900.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE     ZA   26.400.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR   ZA  HÊT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK LL    HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE    LL    HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE   LL   24.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR  LL    HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  

15 Pro 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí 
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G  BLUE   VN   29.100.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G WHITE   VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí  
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G NATUR   VN 29.800.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
         
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLUE     ZP   27.300.000 Chưa Active 1 Sim  SING  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR   ZP   HÊT RỒI Chưa Active 1 Sim  SING  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti xo
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK   ZA  28.600.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G BLUE      ZA   28.400.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G   WHITE    ZA  28.600.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 256G  NATUR  ZA  HÊT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK LL  25.000.000 Hộp rách  E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE    LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  WHITE   LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   NATUR  LL   26.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL 24.600.000 Active t10 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE   LL  24.600.000 Active t10 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  LL   25.600.000 Active t10 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3

15 Pro 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK  VN   36.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí 3
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE      VN   36.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí 3
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE    VN   36.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí 3
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR   VN    36.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí  3
 
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK  ZA  34.500.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆   BLUE    ZA   HÊT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR  ZA  34.600.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK   LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE    LL   31.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE     LL   29.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR   LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
         
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR   LL   30.500.000 Actived t11 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  a

15 Pro 1000G - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB  BLACK  VN 41.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST  3
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB  BLUE    VN 41.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST  2
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB  NATUR   VN  41.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST  3
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1TB NATUR   ZA HÊT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
   𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝐓𝐁 BLACK  LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
   𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝐓𝐁  BLUE     LL   33.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
   𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝐓𝐁  NATUR   LL   35.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
         
   𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝐓𝐁  BLUE     LL   32.200.000 Active 20/9 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3

iPhone 15 Plus 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Black  VN
24.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí 3
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green VN 
24.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí 
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Blue   VN
24.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí 3
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Pink   VN 
24.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí  
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green ZA   23.600.000 Chưa Active 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Pink   ZA    
23.600.000 Chưa Active 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Pink   ZP    
23.400.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 7
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Black  LL 21.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Blue    LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Vàng   LL 22.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Pink    LL 
HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 15 Plus 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256  Black VN
27.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256  Blue  VN
28.100.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green VN  
28.100.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng  VN  
28.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256  Pink  VN 
28.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green ZP   HÊT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink   ZP     HÊT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black ZA    25.000.000 Chưa Active 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink   ZA    HÊT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 6
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black ZA    23.500.000 Actived 24/9 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue   ZA    23.500.000 Actived 24/9 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng  ZA    HÊT RỒI Actived 21/9 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue   ZD
25.000.000 Chưa Active 1 sim  E.U Dùng dc 1 SIM vật lý - Bao test 3 Ngày 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black LL    22.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  2
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue   LL    24.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green LL    24.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng   LL     24.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink    LL     HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 15 Plus 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Vàng   VN 32.800.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
      𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue    VN       HÊT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 3
 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Pink    ZA   32.900.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue    ZA   HÊT RỒI Active 24/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Black  LL  24.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue  LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Vàng  LL  25.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Pink   LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 15 - 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Black VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Blue   VN 20.900.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Green VN 21.100.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆  Vàng  VN 20.900.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink   VN  20.850.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 - 128G  Black  LL 18.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  2
𝟏𝟓 - 128G  Blue   LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
𝟏𝟓 - 128G  Vàng  LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
 𝟏𝟓 - 128G  Green LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 - 128G  Pink   LL    HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       

iPhone 15 - 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black   VN 23.600.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue   VN 24.100.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
 𝟏𝟓 - 256𝐆 Vàng   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink    VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
  
𝟏𝟓 - 256𝐆 BLUE ZD 22.000.000 Chưa Active 1 sim  EU Dùng dc 1 SIM vật lý + ESIM 
  
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black ZA  22.900.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green ZA  23.300.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink   ZA  23.300.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 - 256𝐆   Blue  LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝟏𝟓 - 𝟮𝟱𝟲𝐆 Green LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 - 256𝐆  Vàng  LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
  𝟏𝟓 - 256𝐆  Pink   LL   HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 15 - 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟭𝟱 - 𝟱𝟭𝟮 Blue   VN 29.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
𝟭𝟱 - 𝟱𝟭𝟮 Green  VN 29.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
 𝟭𝟱 - 𝟱𝟭𝟮  Pink   VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 

 

iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G Vàng   VN 26.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G Purple VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G Black LL 23.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G Silver LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G Gold   LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G Purple LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟒 𝐏𝐌 – 256GB  BLACK  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟒 𝐏𝐌 – 256GB  SILVER  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟒 𝐏𝐌 – 256GB   GOLD  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟒 𝐏𝐌 – 256GB  Purple   VN  29.200.000 Chưa Active   1 sim    V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 256G Black  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 256G Silver  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 256G Gold   LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 256G Purple LL  26.350.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3

iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 512GB  BLACK LL 27.100.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
14 PM – 512GB  SILVER LL 28.400.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
14 PM – 512GB  GOLD   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB PURPLE LL 28.100.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3

iPhone 14 Pro Max 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 1TB  BLACK  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 SIM V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
14 PM – 1TB PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 SIM V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
14 PM – 1TB GOLD     VN HẾT RỒI Chưa Active 1 SIM V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
14 PM – 1TB  BLACK  LL 28.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 14 PM – 1TB  SILVER LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB  GOLD    LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB PURPLE LL 29.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 128GB  BLACK   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 128GB  SILVER   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 128GB   GOLD    VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
 14 Pro  – 128GB PURPLE  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 128GB  BLACK  LL 21.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  SILVER  LL 22.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 –  128GB   GOLD   LL 22.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 – 128GB  PURPLE LL 22.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 – 256GB  BLACK  LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 – 256GB  SILVER  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 – 256GB  GOLD    LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 – 256GB  PURPL  LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

iPhone 14 Pro 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 512GB BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 512GB  SILVER VN 27.000.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 512GB GOLD   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
  
𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 – 512GB BLACK LL   26.000.000 Chưa Active E SIM  USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 – 512GB VÀNG  LL  26.200.000 Chưa Active E SIM  USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3

iPhone 14 Pro 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 1TB BLACK  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 1TB SILVER VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 1TB   GOLD  VN 26.800.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 1TB  PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST 
14 Pro  – 1TB BLACK  LL 27.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
14 Pro  – 1TB SILVER LL 27.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
14 Pro  – 1TB   GOLD  LL 27.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
14 Pro  – 1TB  PURPLE LL 27.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3

iPhone 14 Plus  - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Plus - 128G  Midnight  VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
14 Plus - 128G  Starlight VN  19.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
14 Plus - 128G     Blue     VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
14 Plus - 128G       Vàng   VN  20.600.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
14 Plus - 128G  Purple     VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 3
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128G Midnight LL    17.400.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128G  Yellow   LL      HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128GStarlight   LL     HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128G       Red   LL      HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128G Purple   LL      17.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 128G    Blue    LL      17.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 256G   Starlight VN 23.300.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
       
𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬 - 512G Midnight LL    HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 - 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X-x Ghi C
 𝟏𝟒 - 128G Blue       VN   17.300.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
𝟏𝟒 - 128G Purple    VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST 
 
      𝟏𝟒 - 128G  Yellow     ZD       16.000.000 Chưa Active 1 sim E.U Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
  
𝟏𝟒 - 128G  Midnight LL 15.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
      𝟏𝟒 - 128G   RED       LL       15.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
      𝟏𝟒 - 128G Yellow      LL       15.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
𝟏𝟒 - 128G Purple    LL 16.100.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti   
𝟏𝟒 - 128G   Blue      LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
𝟏𝟒 - 128G Starlight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
𝟏𝟒 - 256G Midnight LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  3
𝟏𝟒 - 256G Purple     LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  

iPhone 13  –  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi C
𝟏𝟑 - 128G Starlight  VN    15.500.000 Chưa Active 1 SIM V.NAM Không BAO TEST - BH có phí 3
   𝟏𝟑 - 128G GREEN   VN        15.300.000 Chưa Active 1 SIM V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
    𝟏𝟑 - 128G BLUE     VN        HẾT RỒI Chưa Active 1 SIM V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
    𝟏𝟑 - 128G PINK    VN         HẾT RỒI Chưa Active 1 SIM V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟑 - 128G BLUE     BA 14.700.000 Chưa Active 1 sim  ANH Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
𝟏𝟑 - 128G NIGHT  LL     14.400.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟑 - 128G BLUE     LL       14.700.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟑 - 128G GREEN  LL     HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟑 - 128G RED     LL        14.700.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
    𝟏𝟑 - 128G PINK    LL          HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
𝟏𝟑 - 128G  Midnight  ZA  14.300.000 Chưa Active 2 SIM H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
         
  𝟏𝟑 - 256G  BLUE      LL       17.150.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟑 - 256G  Starlight LL       17.500.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟑 - 256G PINK     LL       17.700.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐢  –  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi C
𝟏𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐢 - 128G  Red    VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
𝟏𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐢 - 256G  Đen    VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
𝟏𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐢 - 256G  Red    VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
 𝟏𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐢 - 256G Blue    VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
𝟏𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐢 - 256G Green  VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
𝟏𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐢 - 256G  Trắng  VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
𝟏𝟑 𝐦𝐢𝐧𝐢 - 256G Pink    VN 13.600.000 Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 

iPhone 12  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi C
 𝟏𝟐 - 64G Purple VN
12.300.000 Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
𝟏𝟐 - 64G Green  VN 12.300.000 Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
 
𝟏𝟐 - 64G  Trắng  LL 11.600.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟐 - 64G Đen   LL 11.600.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟐 - 128G Đen   VN
13.800.000 Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
𝟏𝟐 - 128G Green VN 13.800.000 Chưa Active 1 sim VN/A Không BAO TEST 
𝟏𝟐 - 128G Trắng LL
13.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟐 - 128G Blue    LL
13.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟐 - 128G Green LL 13.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone SE 3  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi C
SE3 - 64G Starlghit  LL
8.400.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
         
SE3 - 128G Starlghit  LL 10.900.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
SE3 - 128G Midnight  LL 10.9-0.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       

➤ 𝐈𝐏𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋

𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗" 𝐌𝟐 (𝟐𝟎𝟐𝟐) - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB  GRAY    HẾT RỒI Chưa Active MP5X3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti n
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB SILVER   HẾT RỒI Chưa Active MP5Y3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB GRAY      HÊT RÔI Chưa Active MP603   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB SILVER   HÊT RÔI Chưa Active MP613   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB GRAY      HẾT RỒI Chưa Active MNXP3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER    HẾT RỒI Chưa Active MNXQ3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 256GB  GRAY    26.800.000 Chưa Active  MNXR3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 256GB  SILVER    HẾT RỒI Chưa Active MNXT3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟭𝟮.𝟵" 𝗠𝟮 (𝟮𝟬𝟮𝟮) - 𝗪𝗶𝗙𝗶 - 𝟱𝟭𝟮𝗚   GRAY    HẾT RỒI Chưa Active  MNXU3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
      𝟭𝟮.𝟵" 𝗠𝟮 (𝟮𝟬𝟮𝟮) - 𝗪𝗶𝗙𝗶 - 𝟱𝟭𝟮𝗚 SILVER       HẾT RỒI Chưa Active MNXV3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

★  𝗶𝗣𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼 𝟭𝟭" 𝗠𝟮 (𝟮𝟬𝟮𝟮) NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB GRAY    LL HẾT RỒI Chưa Active MP553   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB SILVER LL HẾT RỒI Active t11 MP563   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 256GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MP573   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti n
11'' M2 (2022) - 5G - 256GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MP583   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  
11'' M2 (2022) - 5G - 512GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MP593   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 512GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MP5D3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB   GRAY LL HẾT RỒI Chưa Active  MNXD3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER LL 18.600.000 Chưa Active  MNXE3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 256GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active  MNXF3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 256GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active   MNXG3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 512GB SILVER LL 25.700.000 Chưa Active MNXJ3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗" 𝐌𝟏 (𝟐𝟎𝟐𝟏) - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
12.9" M1 (2021) - WiFi - 1TB GRAY  VN HẾT RỒI Chưa Active AN VN KHÔNG BAO TEST 
12.9" M1 (2021) - 5G - 512GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MHP03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M1 (2021) - 5G - 512GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MHNY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

★ 𝗶𝗣𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼 𝟭𝟭" 𝗠𝟭 (𝟮𝟬𝟮𝟭)  𝗪𝗶𝗙𝗶 - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
11" M1 (2021) - 5G - 128GB   GRAY    LL 17.800.000 Chưa Active MHMT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G - 128GB SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active MHMT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11" M1 (2021) - WiFi - 256GB SILVER  CPO 17.350.000 Chưa Active QV3  J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 - 𝟏𝟎.𝟗" (𝟐𝟎𝟐𝟐) - 𝐌𝟏 Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
Air 5 - WiFi - 64GB   BLUE   LL HẾT RỒI Chưa Active MM9E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active MME23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB   PINK    LL HẾT RỒI Chưa Active MM9P3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 256B Starlight - VN 17.000.000 Chưa Active MM9P3 VN/A Không BAO TEST 
Air 5 - WiFi - 256B Blue     - VN 17.000.000 Chưa Active  MM9N3 VN/A Không BAO TEST 
Air 5 - WiFi - 256B Purple - VN 17.000.000 Chưa Active MME63 VN/A Không BAO TEST 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 10 (𝟐𝟎22) - 𝟏𝟎.9  - Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 Gen 10 - WiFi – 64GB  BLUE     VN  10.300.000 Chưa Active MPQ23 VN/A Không BAO TEST 
Gen 10 - WiFi – 64GB  SILVER    VN HẾT RỒI Chưa Active MPQ03 VN/A Không BAO TEST 
Gen 10 - WiFi – 64GB  Yellow      VN 10.300.000 Chưa Active MPQ23 VN/A Không BAO TEST 
Gen 10 - WiFi – 64GB  PINK        VN  10.300.000 Chưa Active MPQ33 VN/A Không BAO TEST 
 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 - 𝟖.𝟑” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
Mini 6 (WiFi) - 256GB  GRAY    LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7T3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 - 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏)  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 Gen 9 (5G) - 64GB GRAY   VN  HÊT RỒI Chưa Active MK473 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 Gen 9 (5G) - 64GB SILVE   VN HÊT RỒI Chưa Active MK493 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
Gen 9 (WiFi) - 64GB GRAY ZA  HẾT RỒI Chưa Active MK2K3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVE ZA  HẾT RỒI Chưa Active MK2L3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋

 

SP Band = SB = là dây cao su
SP Loop = SL = là  dây   vãi 

 

𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝟐 (𝐂𝐞𝐥𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫) 𝟒𝟗𝐦𝐦 NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
Ultra 2 - 49m Titanium / Indigo Alpine Loop - M HẾT RỒI Chưa Active MRET3 VN/A XEM HÌNH
Ultra 2 - 49m Titanium / Blue Alpine Loop - M HẾT RỒI Chưa Active MQFW3 VN/A XEM HÌNH
Ultra 2 - 49m Titanium / Olive Alpine Loop - M HẾT RỒI Chưa Active MREY3 VN/A XEM HÌNH
Ultra 2 - 49m Titanium / Blue/Black Trail Loop - S/M HẾT RỒI Chưa Active MRF53 VN/A XEM HÌNH
Ultra 2 - 49m Titanium / Blue   Ocean Band HẾT RỒI Chưa Active MREG3 VN/A XEM HÌNH
Ultra 2 - 49m (S/M) Titanium Green / Grey Trail Loop HẾT RỒI Chưa Active MRF33 VN/A XEM HÌNH
Ultra 2 - 49m (S/M) Titanium Orange / Beige Trail Loop HẾT RỒI Chưa Active MRF13 VN/A XEM HÌNH
Ultra 2 - 49m (S) Titanium  /  Vải Blue Olive Alpine HẾT RỒI Chưa Active MREX3 VN/A XEM HÌNH
49m Titanium / Blue Ocean Band - LL HẾT RỒI Chưa Active MREG3 LL/A XEM HÌNH
49m Titanium / Blue Alpine Loop - M - LL HẾT RỒI Chưa Active MREP3 LL/A XEM HÌNH
     
49m Titanium / Orange Ocean Band - ZP 19.000.000 Chưa Active MREH3 ZP/A E SIM OK 

𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟗 (𝐆𝐏𝐒) 𝟒𝟏𝐦𝐦 NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S9 (GPS) 41m Pink   /  Dây vãi Pink - VN HẾT RỒI Chưa Active MR953 SA/A XEM HÌNH
S9 (GPS) 41m Pink   /  Dây CS Pink - VN HẾT RỒI Chưa Active MR933 SA/A XEM HÌNH
S9 (GPS) 41m Silver  / Dây vãi Blue - VN 10.000.000 Chưa Active MR923 SA/A XEM HÌNH
S9 (GPS) 41m Starl  /  Dây vãi Star - VN  HẾT RỒI Chưa Active MR8V3 SA/A XEM HÌNH
S9 (GPS) 41m Starl  /  Dây CS Star - VN  HẾT RỒI Chưa Active MR8T3 SA/A XEM HÌNH
S9 (GPS) 41m Pink   /  Dây CS Pink - ZP 9.500.000 Chưa Active MR933 SING XEM HÌNH
S9 (GPS) 41m Pink   /  Dây CS Pink - LL 9.400.000 Chưa Active MR933 USA XEM HÌNH
S9 (GPS) 41m Starl  /  Dây CS Star - LL 9.400.000 Chưa Active MR8T3 USA XEM HÌNH
S9 - 45m Midnight / Dây Cs Mid - M/L -VN 10.700.000 Chưa Active MR9A3 SA/A XEM HÌNH
S9 - 45m Midnight /Dây vãi Midnight - VN 10.800.000 Chưa Active MR9C3 SA/A XEM HÌNH
S9 - 45m Starlight  /  Dây CS Star - VN  HẾT RỒI Chưa Active MR963 SA/A XEM HÌNH
S9 - 45m Silver      /  Dây CS Blue - VN  HẾT RỒI Chưa Active MR9D3 SA/A XEM HÌNH
S9 - 45m Midnight / Dây Cs Mid - M/L - LL 10.300.000 Chưa Active MR9A3 LL/A XEM HÌNH

Watch Series 8  NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S8 (GPS) 45mm   RED  /  RED    SP Band 8.000.000 Chưa Active MNP43 VN/A BH 12 tháng tại VN -
       
S8 (GPS) 41mm  Mid / DÂY  CAO SU ĐEN 6.800.000 Chưa Active MNU73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
⌚️𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐄 𝟐 𝐆𝐏𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟑

SE 1 -MKRR3 LL/A  - 44mm (LTE )  Midnight - Band = 4.300

𝐒𝐄 𝟐 - 𝐌𝐑𝐆𝟕𝟑𝐒𝐀 - LTE 40m CS ĐEN - S/M = 7.100
𝐒𝐄 𝟐 - 𝐌𝐑𝐆𝐉𝟑𝐒𝐀 - LTE 40m Silver/Blue SB = 7.100
𝐒𝐄 𝟐 - 𝐌𝐑𝐆𝐐𝟑𝐒𝐀 - LTE 40m Silver/Blue  SL = 7.100
𝐒𝐄 𝟐 - 𝐌𝐑𝐅𝐗𝟑𝐒𝐀 -  LTE 40m CS Starlight  SB - S/M = 7.100
————————
𝐒𝐄 𝟐 - 𝐌𝐑𝟗𝐗𝟑𝐒𝐀 - GPS 40m CS ĐEN S/M = 5.900
𝐒𝐄 𝟐 - 𝐌𝐑𝐄𝟏𝟑𝐒𝐀 - GPS 40m Silver / Blue S/M = 5.900
𝐒𝐄 𝟐 - 𝐌𝐑𝐄𝟑𝟑𝐒𝐀 - GPS 40m Silver / Blue S L = 5.900
𝐒𝐄 𝟐 - MR9W3SA - GPS 40m Star / Dẫy vãi = 5.900
——————
𝐒𝐄 𝟐 - MREF3SA - GPS 44m Silver/ Blue SL= 6.800

𝐒𝐄 𝟐 -MRE93LL - GPS 44m Mifdnight SB = 6.600
=============

MacBook  NEW
Chỉ  BAO chưa kích  + ngoại hình + MDM

KHÔNG BAO đủ BH 12 tháng của APPLE

MacBook Air 𝟏5” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -    GRAY        VN HÊT RỒI Chưa Active MQKP3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
 MB Air 15" M2 - 8/256GB -   SILVER     VN HÊT RỒI Chưa Active MQKR3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
  MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT VN HÊT RỒI Chưa Active MQKU3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
 MB Air 15" M2 - 8/256GB -  MIDNIGHT  VN HÊT RỒI Chưa Active MQKW3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  MIDNIGHT   LL  27.000.000 Chưa Active MQKW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/256GB - STARLIGHT LL  27.200.000 Chưa Active MQKU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/256GB - SILVER         LL  27.000.000 Chưa Active MQKR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  GRAY           LL HÊT RỒI Chưa Active MQKP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  GRAY           LL 26.000.000 Actived 29/10 MQKP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/512GB -  MIDNIGHT   LL  29.300.000 Actived 12/8 MQKX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/512GB -  SILVER         LL  29.300.000 Actived 26/10 MQKT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Air 𝟏𝟑” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐𝟐 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY33 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày mua 
MB Air 13" M2 - 8/256GB -    GRAY      HÊT RỒI Chưa Active MLXW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày mua 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày mua 

MacBook Pro 𝟏6” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 16" M2 - 16/512GB -   GRAY - LL HÊT RỒI Chưa Active MNW83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  .
MB Pro 16" M2 - 16/512GB -  SILVER - LL 54.500.000 Chưa Active NQ66 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  .
  

MacBook Pro 𝟏4” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   GRAY - VN       HẾT RỒI Chưa Active MPHE3 SA/A KO BAO  ĐỦ NGÀY
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   SILVER- VN       47.500.000 Chưa Active MPHH3 SA/A KO BAO  ĐỦ NGÀY
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   GRAY - LL       HẾT RỒI Chưa Active MPHE3 LL KO BAO  ĐỦ NGÀY
MB Pro 14" M2 - 16/1TB  -   GRAY - LL       
51.800.000 Chưa Active MPHF3 LL KO BAO  ĐỦ NGÀY 

𝗠𝗮𝗰𝗕𝗼𝗼𝗸 𝗣𝗿𝗼 𝟏𝟑” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐𝟐  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M2 - 8/256GB -   GRAY  LL 26.400.000 Chưa Active MNEH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
MB Pro 13" M2 - 8/256GB - SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MNEP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -    GRAY   HẾT RỒI Chưa Active MNEJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -   SILVER  HẾT RỒI Chưa Active MNEQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 16/512GB -  GRAY LL  HẾT RỒI Chưa Active Z164S4 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Air 𝟏𝟑” (𝐌1) 𝟐𝟎𝟐0 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   MB Air 13" M1 - 8/256GB -  GOLD HẾT Chưa Active MGND3 SA/A Không BAO TEST - BH có phí 

MacBook Pro M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - GRAY    LL HẾT Chưa Active D82 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DA2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - GRAY     LL HẾT Chưa Active D92 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DC2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 16/256GB - GRAY     VN 26.000.000 Actived  Z11B000CT SA/A SEAL ĐÓNG LẠI

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG NEW - NGUYÊN SEAL 

Phụ kiện chính hãng không bao đủ 12 tháng bảo hành của APPLE

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Magic Mouse 2 Trắng 2022 - VN 1.300.000 Chưa Active MK2E3 ZA KHÔNG BẢO HÀNH
   
AirPods 2 ( sạc có dây ) VN HÊT RỒI Chưa Active MV7 VN KHÔNG BẢO HÀNH
AirPods 2 ( sạc có dây ) AM HÊT RỒI Chưa Active MV7 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Airpods 3 Sạc có dây MPNY3  VN HÊT RỒI Chưa Active MPNY3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
 
Tai Nghe AirPods Pro 1- 2021 - VN HÊT RỒI Chưa Active WK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 1- 2021 - AM HÊT RỒI Chưa Active WK3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
 
AirPods Pro 2 - MQD83  -  VN - 2022  4.600.000 Chưa Active D83 VN KHÔNG BẢO HÀNH
AirPods Pro 2 - MQD83 -  AM - 2022  HẾT RỒI Chưa Active D83 AM KHÔNG BẢO HÀNH
     
AirPods Pro 2 - (USB-C) -  VN - 2023  5.700.000 Chưa Active MTJV3 ZP KHÔNG BẢO HÀNH
AirPods Pro 2 - (USB-C) -  AM - 2023  5.300.000 Chưa Active MTJV3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Apple Pencils Gen  1  AM - 2023  1.800.000  Active ON Y3A AM  Mẫu Này   xài dc GEN 10
 Apple Pencils Gen  2     -  VN        2.200.000 Chưa Active 8F2 ZP KHÔNG BẢO HÀNH
Airtag 4 PACK - VN 2.200.000 Chưa Active MX542 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Airtag 4 PACK - AM HẾT RỒI Chưa Active MX542 AM KHÔNG BẢO HÀNH
 
Smart Keyboard 11” 2023 Đen   LL HẾT RỒI Full Box MXNK2 LL KHÔNG BẢO HÀNH
Magic Keyboard 11” 2021 Trắng  LL 5.100.000 Full Box MJQJ3 LL KHÔNG BẢO HÀNH
   
Magic Keyboard 12.9” 2021 Đen VN 5.700.000 Full Box MJQK3 ZA KHÔNG BẢO HÀNH
Magic Keyboard 12.9” 2021 Trắng LL 5.700.000 Full Box MJQL3 LL KHÔNG BẢO HÀNH
❖ Cóc Zin 20w - MHJA3 Fullbox - AM 270.000 Full Box JA3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
❖ Cóc Zin 20w - MHJE3 Fullbox - VN 450.000 Full Box JE3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
 
❖ Sạc Zin 30W - MY1W2 Fullbox - AM 500.000 Full Box 1W2 AM KHÔNG BẢO HÀNH
❖ Sạc Zin 70W - MQLN3  Fullbox - AM 800.000 Full Box LN3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
❖ Sạc Zin 96W - MX0J2   Fullbox - AM 900.000 Full Box 0J2 AM KHÔNG BẢO HÀNH
❖ Cáp  Zin 2m - USB -C   Fullbox - AM 350.000 Full Box L82 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Tai nghe Beats Studio Buds - Black LL 2.100.000 Chưa Active 4X3 LL KHÔNG BẢO HÀNH
 

LIST IPHONE CŨ 99% ZIN ALL
BAO TEST 20 NGÀY 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟐 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 𝐁𝐋𝐔𝐄  - Pin 100 - pin new  HẾT RỒI NEW 97% 1 sim LL/A BAO TEST 20 NGÀY
 
 

14 PM -TBH  chưa Active - Actived ra HÊT BH - 1978 - KHÔNG BÁO LKCH

𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G GOLD    ZA -TBH New Body HẾT RỒI Chưa Active 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G PURPLE ZA -TBH New Body HẾT RỒI Chưa Active 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G GOLD    ZA -TBH New Body HẾT RỒI ACTIVED 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G PURPLE ZA -TBH New Body HẾT RỒI ACTIVED 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
 

13 PM 512  BLUE   LOCK

𝟏𝟑 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 - 𝟓𝟏𝟐 𝐁𝐋𝐔𝐄   𝐋𝐎𝐂𝐊 14.000.000 LOCK 1 sim LL/A TÌNH TRẠNG 99%
 

 

ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý
★ Tất cả BAO QUỐC TẾ vĩnh viễn ★
★ KHÔNG BẢO HÀNH trầy xướt + điểm sáng màn hình khi đã kích hoạt máy ★
------------------------*****------------------------

HÀNG CHÍNH HÃNG VN => Được BH 12 tháng tại APPLE VN
Seal Zin, Chưa kích hoạt  => không BAO TEST,
Không BAO lỗi Thẩm mỹ, Ko BAO lỗi màn hình và mất nguồn

Chỉ hổ trợ đi Bảo Hành 

================================================

HÀNG XÁCH TAY : Kiểm tra ngoại hình trước khi active
Chưa Kích Hoạt  => Bao test 03 ngày tính từ ngày Actived

Kích Hoạt Rồi  => Bao test 07 ngày tính từ ngày Bán
CŨ 99 ZIN ALL => Bao test 15 ngày tính từ ngày Bán

Không BH các trường hợp mất nguồn, icloud

Không BH màn hình, Cảm ứng !!
—————————————–
MacBook :
Chỉ  BAO chưa kích  + ngoại hình + MDM

KHÔNG BAO đủ BH 12 tháng của APPLE
==============================

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CŨ ZIN TẤT CẢ 99%

Máy Zin Nguyên Bản Apple, Không Thay Thế Linh Kiện

Hàng Chuẩn Đẹp 99%, Không Thay vỏ, Không Ép Kính

Bao Test 15 Ngày - Lỗi  1, đổi 1  Tất cả Sản phẩm.

==============================================

 

 

 


==============================

 

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU - HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

** 0944.68.68.68 - 08.44.68.68.68 - 08.22.68.68.68 **

Http://taoquangsang.vn  2