Hiện tại SHIP rât khó khăn nên ACE thông cảm cộng thêm Tiền SHIPPER
1 LẦN SHIP LÀ 100K TRỞ LÊN  – TÙY XA GẦN  

87 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0944.68.68.68 – 0844.68.68.68 – 0822.68.68.68 – 0567.68.68.68


 

iPhone 13  SẼ CẬP NHẬT  LIÊN TỤC, TẠI WEB NÀY,   ACE   nhớ Nhấn F5  NHÉ  !

 

13 - 128GB     Pink
13 - 128GB    Blue
13 - 128GB Midnight 
13 - 128GB Starligh
13 - 128GB P.  RED
---------------
13 - 256GB Pink
13 - 256GB Blue
13 - 256GB Midnight
13 - 256GB Starligh
13 - 256GB P. RED
----------------
13 - 512GB Pink
13 - 512GB Blue
13 - 512GB Midnight
13 - 512GB Starligh 
13 - 512GB P. RED
===========
13 Pro 128GB  Sierra Blue
13 Pro 128GB  Gold
13 Pro 128GB  Graphite
13 Pro 128GB  Silver
-------------------
13 Pro 256GB  Sierra Blue
13 Pro 256GB  Gold
13 Pro 256GB  Graphite
13 Pro 256GB  Silver
-----------------------
13 Pro 512GB  Sierra Blue
13 Pro 512GB  Gold
13 Pro 512GGraphite
13 Pro 512GB  Silver
-----------------------
13 Pro 128GB  Sierra Blue
13 Pro 128GB  Gold
13 Pro 128GB  Graphite
13 Pro 128GB  Silver

================

13 PM  128GB  S   Blue ZA  Đã active = HÊT R
13 PM  128GB  Gold     ZA  Đã active = 41.000
13 PM  128GB Graphite ZA  Đã active = 39.000
13 PM  128GB    Silver  ZA  Đã active = 39.000
-------------------------
13 PM  256GB Sierra Blue
13 PM  256GB  Gold
13 PM  256GB  Graphite
13 PM  256GB  Silver
-----------------------
13 PM 512GB Sierra Blue
13 PM 512GB Gold
13 PM 512GB Graphite
13 PM 512GB Silver
-----------------------
13 PM 1TB  Sierra Blue
13 PM 1TB   Gold
13 PM 1TB   Graphite
13 PM 1TB  Silver
===============
13 Mini - 128GB Pink
13 Mini - 128GB Blue
13 Mini - 128GB Midnight 
13 Mini - 128GB Starligh
13 Mini - 128GB PRODUCT RED
-------------------
13 Mini - 256GB Pink
13 Mini - 256GB Blue
13 Mini - 256GB Midnight 
13 Mini - 256GB Starligh
13 Mini - 256GB PRODUCT RED
-----------------------
13 Mini - 512GB Pink
13 Mini - 512GB Blue
13 Mini - 512GB Midnight 
13 Mini - 512GB Starligh
13 Mini - 512GB PRODUCT RED
=================

CẬP NHẤT NGÀY 28/09

➤𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋
Beats Studio Buds - RED      VN = 3.250
Beats Studio Buds - BLACK VN = 3.250
Beats Studio Buds - WHITE VN = 3.250

AirPods Max - Green VN = 11.200
AirPods Max - Pink    VN = 11.200
AirPods Max - Silver  VN = 11.200

AirPods Max - Silver LL  = 10.800

AirPods Pro               VN = 4.900
AirPods Pro               AM = 4.550

AirPods 2 - có dây VN = 3.200
AirPods 2 - có dây LL  = 2.950

Apple Pencil 2                VN =

Cóc sạc 20W zin       VN = 450
Cóc sạc 20W zin     VN = 430 x 10

Trackpad 2 Silver VN = 2.900

AirTag (1 Pack ) VN  = 700
AirTag (1 Pack ) VN  = 680 x 3
===============
➤ 𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋
★ 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱
12 PM - 128 GRAP VN : 27.800

 

12 PM - 256  BLUE VN : 30.700
12 PM - 256 GOLD VN : 30.700
12 PM - 256 GRAP VN : 30.700
12 PM - 256 GRAP LL : 27.900

12 PM - 512 BLUE  LL : 32.400
12 PM - 512 GOLD LL : 32.400
12 PM - 512 SILVE LL : 32.400
—————————————
★ 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐 𝐏𝐫𝐨
12 Pro - 128 BLUE    VN : 25.700
12 Pro - 128 GOLD   VN : 25.700
12 Pro - 128 SILVE   VN : 25.700

12 Pro - 128 GOLD  LL : 24.000

12 Pro - 256 BLUE  VN : 28.000
12 Pro - 256 GOLD VN : 28.000
12 Pro - 256 GRAP VN : 27.800

12 Pro - 256 BLUE   LL : 25.800
12 Pro - 256 GRAP  LL : 25.600
12 Pro - 256 SILVE  LL : 25.800

12 Pro - 512 BLUE   LL : 29.000
12 Pro - 512 GOLD  LL : 29.000
————————————
★ 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐
12 - 64G  TÍM        VN = 18.300
12 - 64G  BLUE     VN = 18.400
12 - 64G  GREEN  VN = 18.400
12 - 64G  RED       VN = 18.300
12 - 64G  BLACK   VN = 18.300
12 - 64G  WHITE   VN = 18.400

12 - 64G  TÍM       LL  = 18.000
12 - 64G  RED      LL = 18.200
—————————
12 - 128 RED       VN = 19.500
12 - 128  BLACK  VN = 19.500

12 - 128 TÍM         LL = 20.000

12 - 256 BLACK   VN = 22.400
12 - 256 WHITE   VN = 22.400
—————————
★ 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐 𝐌𝐢𝐧𝐢
12 Mini - 64 TÍM       VN = 15.500
12 Mini - 64 BLUE    VN = 15.500
12 Mini - 64 GREEN VN = 15.500
12 Mini - 64 RED      VN = 15.500
12 Mini - 64 BLACK  VN = 15.500
12 Mini - 64 WHITE  VN = 15.500
——————————————
12 Mini - 128 RED      VN = 16.500
12 Mini - 128 BLACK  VN = 16.500

------------------------------------------

★ 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟏
—————————-------------
★ 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐗𝐑
XR - 64 BLUE      VN = 11.200
XR - 64 CORAL   VN = 11.400
======================
➤ 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋
⌚️𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝟔 - 𝟒𝟎𝐦𝐦:
S6 40m BLUE  LTE  VN = 11.800
S6 40m GOLD LTE  VN = 11.800

S6 40m BLUE GPS  VN = 8.500

S6 40m BLUE  GPS  LL = 7.800
S6 40m GOLD GPS  LL = 7.950
S6 40m SILVE GPS  LL = 8.150

S6 44m GRAY GPS VN = 10.300
S6 44m GRAY LTE  VN = 12.700
S6 44m BLUE  GPS   LL = 8.900
S6 44m GRAY GPS   LL = 8.900
———————————————
⌚️𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐄 𝐆𝐏𝐒 𝟒𝟎𝐦𝐦:
SE 40m GRAY  LTE   VN : 7.800
SE 40m GOLD LTE   VN : 7.800

SE 40m GOLD  GPS  LL : 6.400

-------------------------------------

SE 44m GRAY  GPS  LL : 6.600
—————————
S5 44m GOLD GPS  LL : 7.200
—————————
S3 38m GRAY GPS  LL : 4.000
======================

➤ 𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐈𝐏𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 11” (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐌𝟏

11" 128G WiFi GRAY   ZP =HẾT

------------------------------------

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐏𝐫𝐨 𝟏𝟐.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐌𝟏

12.9" 256G  WiFi GRAY   LL   = 27.500

12.9" 256G  WiFi SILVER  LL   = 27.500
——————————
-------------------------------------------
➤ 𝗟𝗜𝗦𝗧 𝗖𝗨̃ 𝟵𝟵 𝗭𝗜𝗡 áp 𝗛𝗕𝗛
11 PM 256 Green 99  pin 87 LL : 19.300
11 PM 256 Green 98  pin 94 LL : 19.000

11 PM 256 Green 97   pin 94  LL : 17.700   => kính đẹp, sườn nhâm, lưng cấn    3598
11 PM 256 Green 97   pin 100  LL : 18.000  => kính đẹp, lưng đẹp, sườn cấn    0571
11 PM 256 Green 97   pin 98    LL : 18.000  => kính đẹp , lưng xướt nhẹ, sườn có cấn nhẹ     5743

------------------------------------
11 PM 256 Gray 99%  Pin 97 LL : 19.500
11 PM 256 Gray 99%  Pin 88 LL : 18.600
11 PM 256 Gray 99%  Pin 84 LL : 18.000

11 PM 256 Gray 98% Pin 93 LL : 19.000
11 PM 256 Gray 98% Pin 96 LL : 18.800 Sườn nhâm
11 PM 256 Gray 98% Pin 87 LL : 18.000 trầy đít

11 PM 256 Gray 97% Pin 100 = 18.000 sườn cấn
11 PM 256 Gray 97% Pin 99   = 17.800 cấn góc nhẹ
11 PM 256 Gray 97% Pin 93   = 17.500 lưng lấm tấm
11 PM 256 Gray 97% Pin 92   = 17.000 sườn cấn nặng
11 PM 256 Gray 97% Pin 89   = 17.500 sườn nhâm
11 PM 256 Gray 96% Pin 95   = 17.500 sườn tróc sơn
======================
XSM 256G GRAY 99  Pin 89 = 12.000
XSM 256G GRAY 99  Pin 97 = 11.800

XSM 256G GRAY 99  Pin 90 = 11.000  trây kính cam nút 

XSM 256G GRAY 98  Pin 90 = 11.000  trây đít

 

====================
87 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Hotline: 0944.68.68.68 – 0844.68.68.68 – 0822.68.68.68 – 0567.68.68.68

============

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
★ Chủ tk : HOANG THI PHÚC

Vietcombank => 1017197082
Sacombank => 060256274666
Techcombank => 19035993178011
MB Quân Đội => 6660102076666

★ Chủ tk : TRUONG CANH
ACB á châu =>
567845678
ĐôngÁ Bank => 0104238160
Agribank => 1600205270133
BIDV => 13510000741611
SCB BANK => 136263666868
vui lòng ghi nội dung là : sô điện thoại của người ck

====================

@ HÀNG XÁCH TAY           =>✵ Máy new chưa active bao test 3 ngày kể từ ngày active.
@ HÀNG CHÍNH HÃNG VN => BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI   APPLE VIỆT NAM (không BAO TEST, chỉ hổ trợ đi BH )
CHÚ Ý !!!  * Máy Nguyên seal chưa acti ! phải acti = Sim Việt Nam, * Tất cả BH QUỐC TẾ vĩnh viễn
✵ Macbook new bao chưa active & ngoại hình. KHÔNG bao đủ Active 12 tháng của Apple.

✵Tai nghe AirPods  :  KHÔNG bao test 

MacBook Air M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
MB Air –13″ 2020 – M1 – 256gb - GOLD Nguyên Seal Chưa Active ND3 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Air –13″ 2020 – M1 – 256gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active N63 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Air –13″ 2020 – M1 – 256gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active N93 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Air –13″ 2020 – M1 – 512gb - GOLD Nguyên Seal Chưa Active NE3 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Air –13″ 2020 – M1 – 512gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active N73 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Air –13″ 2020 – M1 – 512gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active NA3 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

MacBook Pro M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
MB Pro –13″ 2020 – M1 – 256gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active D82 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –13″ 2020 – M1 – 256gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active DA2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –13″ 2020 – M1 – 512gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active D92 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –13″ 2020 –M1 – 512gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active DC2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

MacBook Pro – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 256gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active K32 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 256gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active K62 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 512gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active K52 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 512gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active K72 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –13″ 2020 – i5 –1TB - GRAY Nguyên Seal Chưa Active P52 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 1TB - SILVE Nguyên Seal Chưa Active P82 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
         
MB Pro 13″ 2020 – i7 –  512  - GRAY Nguyên Seal Chưa Active 03N LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro 13″ 2020 – i7 –  1TB  - SILVE Nguyên Seal Chưa Active 030 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

MacBook Pro – 2019 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
MB Pro –16″ 2019 – i9 – 16gb – 1TB - GRAY Nguyên Seal Chưa Active MVVK2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –16″ 2019 – i9 – 16gb – 1TB - SILVE Nguyên Seal Chưa Active MVVM2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –16″ 2019 – i7 – 16gb – 512G - GRAY Nguyên Seal Chưa Active MVVJ2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
MB Pro –16″ 2019 – i7 – 16gb – 512G - SILVE Nguyên Seal Chưa Active MVVL2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T – Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
Tai Nghe   Beats Studio Buds -    RED    Nguyên seal  VN Chưa Active MJ503 ZP/A 3.250.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe   Beats Studio Buds - BLACK   Nguyên seal  VN Chưa Active MJ4X3 ZP/A 3.250.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe   Beats Studio Buds - WHITE   Nguyên seal  VN Chưa Active MJ4Y2 ZP/A 3.250.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe  AirPods Max GREEN Nguyên seal  VN Chưa Active YN3 ZA/A 11.200.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe  AirPods Max PINK   Nguyên seal  VN Chưa Active YM3 ZA/A 11.200.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe  AirPods Max SILVER Nguyên seal VN Chưa Active YJ3 ZA/A 11.200.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe  AirPods Max SILVER Nguyên seal  MỸ Chưa Active YJ3 AM/A 10.800.000 Nguyên seal Zin
           
Tai Nghe  AirPods Pro Nguyên seal VN/A Chưa Active MWP VN/A 4.900.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe  AirPods Pro Nguyên seal  AM/A Chưa Active MWP AM/A 4.550.000 KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods 2 (sạc có dây ) Chưa Active MV7 VN/A 3.200.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe AirPods 2 (sạc có dây ) Chưa Active MV7 AM/A 2.950.000 KHÔNG BẢO HÀNH
APPLE PENCIL 2 VN   mã ZP Chưa Active 8F2 ZP/A HET BH 12 Tháng tại VN
APPLE PENCIL 2 MỸ  mã AM Chưa Active 8F2 ZP/A HET BH 12 Tháng tại VN
 Cóc Sạc 20W - Zin  Apple VN Chưa Active JE3 ZA/A 450.000 BH 12 Tháng tại VN
 Cóc Sạc 20W - Zin  Apple MỸ Chưa Active JA3 AM/A HẾT Nguyên seal Zin
 APPLE  MAGIC Mouse 2 - Silver Chưa Active A02 ZA/A BH 12 Tháng tại VN
APPLE  MAGIC Mouse 2 - Gray Chưa Active ME2 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
Magic Trackpad 2 - Silver Chưa Active 2R2 ZA/A 2.900.000 BH 12 Tháng tại VN
MagSafe Charger (Sạc ko Dây iPhone ) Chưa Active XH3 AM/A HẾT Nguyên seal Zin
AirTag (thiết bị đinh vị ) HỘP 1 Cái Chưa Active 532 VN/A 700.000 BH 12 Tháng tại VN
AirTag (thiết bị đinh vị ) HỘP 1 Cái Chưa Active 532 VN/A 680 x 3 BH 12 Tháng tại VN

iPhone 12 Pro Max 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A HET BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A HET BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A 27.800.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVE Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim VN/A HET BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HET BH 3 Ngày, tính từ ngày active
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 3 Ngày, tính từ ngày active
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 3 Ngày, tính từ ngày active
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT BH 3 Ngày, tính từ ngày active
           

iPhone 12 Pro Max 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A 30.700.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A 30.700.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro Max – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A 30.700.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A HÊT BH 12 Tháng tại VN
12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HÊT Fullbox pk zin máy
12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HÊT Fullbox pk zin máy
12 Pro Max – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 27.900.000 Fullbox pk zin máy
12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HÊT Fullbox pk zin máy
         
 

iPhone 12 Pro Max 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 32.400.000 Fullbox pk zin máy
12 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 32.400.000 Fullbox pk zin máy
12 Pro Max – 512gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
12 Pro Max – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 32.400.000 Fullbox pk zin máy
         

iPhone 12 Pro 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro – 128gb BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A 25.700.000 BH 12 Tháng tại VN 
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A 25.700.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro – 128gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A 25.700.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active
1 sim LL/A H Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 24.000.000 Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 128gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 12 Pro 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 28.000.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal VN Chưa Active 1 sim VN/A 28.000.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 27.800.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 25.800.000 Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 25.600.000 Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 25.800.000 Fullbox pk zin máy

iPhone 12 Pro 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro – 512gb BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 29.000.000 Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 29.000.000 Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 512gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 12 - 64GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 – 64gb  PURPLE Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 18.300.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb   BLUE  Nguyên Seal   VN Chưa Active 1 sim VN/A 18.400.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb GREEN Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 18.400.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb   RED    Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 18.300.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb BLACK Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 18.300.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb WHITE  Nguyên Seal VN Chưa Active 1 sim VN/A 18.400.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 – 64gb PURPLE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 18.000.000 Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 64gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 64gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 64gb RED Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 18.200.000 Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 64gb WHITE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 12 - 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 – 128GB  PURPLE Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB     BLUE  Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB GREEN Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB      RED    Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 19.500.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB  BLACK Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 19.500.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB WHITE Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 – 128gb PURPLE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 20.000.000 Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 128gb  BLUE   Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 128gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 128gb   RED   Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 128gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 – 128gb WHITE  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 12 - 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 – 256GB  PURPLE Nguyên Seal  VN  Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 256GB  GREEN Nguyên Seal  VN  Chưa Active 1 sim VN/A 22.400.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 256GB    BLUE   Nguyên Seal   VN  Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 256GB  BLACK Nguyên Seal  VN  Chưa Active 1 sim VN/A 22.400.000 BH 12 Tháng tại VN
12 – 256GB  WHITE Nguyên Seal  VN   Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
           
12 – 256GB  PURPLE Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
12 – 256GB  BLUE   Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
12 – 256GB  GREEN Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
12 – 256GB  RED   Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
12 – 256GB  BLACK Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
12 – 256GB  WHITE  Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 12 Mini 64G Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Mini – 64gb    PURPLE Nguyên Seal   VN Chưa Active 1 sim VN/A 15.500.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Mini – 64gb    BLUE      Nguyên Seal    VN Chưa Active 1 sim VN/A 15.500.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Mini – 64gb     GREEN    Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 15.500.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Mini – 64gb     RED        Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 15.500.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Mini – 64gb     BLACK   Nguyên Seal   VN Chưa Active 1 sim VN/A 15.500.000 BH 12 Tháng tại VN
12 Mini – 64gb     WHITE    Nguyên Seal   VN Chưa Active 1 sim VN/A 15.500.000 BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Mini – 64gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 64gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 64gb PURPLE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 64gb RED Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 64gb WHITE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 12 Mini 128GB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
 12 Mini – 128GB  PURPLE Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
 12 Mini – 128GB  BLUE  Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
 12 Mini – 128GB GREEN Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
 12 Mini – 128GB    RED   Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 16.500.000 BH 12 Tháng tại VN
 12 Mini – 128GB BLACK Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A 16.500.000 BH 12 Tháng tại VN
 12 Mini – 128GB WHITE Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
           
iPhone 12 Mini – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 128gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 128gb PURPLE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 128gb RED Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 128gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini – 128gb WHITE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Fullbox pk zin máy

iPhone 11 – 64GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 64G  PURPLE    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G   XANH       Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G     RED        Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G   BLACK    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G   SILVER    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G  YELLOW  Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G PURPLE    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy
11 – 64G   XANH       Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy
11 – 64G     RED      Nguyên Seal  Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy
11 – 64G   BLACK    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy
11 – 64G   SILVER    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy
11 – 64G  YELLOW  Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy

iPhone 11 – 128GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 128gb PURPLE Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb   XANH  Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A
HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb    RED  Nguyên Seal  Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb  BLACK Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G   SILVER  Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
11 – 128gb YELLOW Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày

iPhone 11 – Pro 64GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 Pro – 64gb XANH Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro – 64gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro – 64gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro – 64gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HÊT R Fullbox pk zin máy

iPhone  - XR – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM
T Trạng Model X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
XR – 64gb  BLUE   Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 11.200.000 BH 12 Tháng tại VN
XR – 64gb  CORAL Nguyên Seal Chính hãng VN Chưa Active 1 sim VN/A 11.400.000 BH 12 Tháng tại VN
0944.68.68.68 - 0844.68.68.68

GHI CHÚ :
* GRAY / BLACK = Viền xám / dây đen
* GOLD / Pink = Viền vàng / dây hồng
* Sport Band = dây cao su - * Sport Loop = dây vãi

⌚️Series 6 (40mm) – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (LTE) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Chưa Active M06Q3 VN/A 11.800.000 BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (LTE) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active M06N3 VN/A 11.800.000 BH 12 Tháng tại VN
           
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Chưa Active MG143 VN/A 8.500.000 BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (GPS) 40mm GOLD / PINK – Sport Band Chưa Active MG123 VN/A HÊT R BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Chưa Active MG143 LL/A 7.800.000 Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MG123 LL/A 7.950.000 Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm RED / Red – Sport Band Chưa Active M00A3 LL/A HÊT R Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black – Sport Band Chưa Active MG133 LL/A HÊT R Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MG283 LL/A 8.150.000 Nguyên seal - chưa active

⌚️Series 6 (44mm) – NGUYÊN SEAL

 
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Chưa Active M00J3 VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active M00H3 VN/A 10.300.000 BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (LTE) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Chưa Active M09A3 VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (LTE)  44mm GRAY / Black – Sport Band Chưa Active MG2E3 VN/A 12.700.000 BH 12 Tháng tại VN
         
Series 6 (LTE) 44mm Viền thép Đen - Dây thép Milan Chưa Active M09J3 VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (LTE) 44mm Viền thép Vàng - Black Sp Band Chưa Active M09F3 VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
 
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Chưa Active M00J3 LL/A 8.900.000 Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band
Chưa Active M00H3 LL/A 8.900.000 Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band
Chưa Active M00E3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 6 (GPS) 44mm SILVE / Nike White – Sport Band
Chưa Active M02L3 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

⌚️Series SE (2020)NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
 SE (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sp Band   Chưa Active MYDN2 VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
 SE (GPS) 40mm GRAY /Black – Sp Band   Chưa Active MYDP2 VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
 SE (LTE)) 40mm GRAY /Black – Sp Band   Chưa Active MKEK2 VN/A 7.800.000 BH 12 Tháng tại VN
SE  (LTE)  40mm GOLD /PINK– Sp Band  Chưa Active MYEH2 VN/A 7.800.000 BH 12 Tháng tại VN
SE (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MYDN2 LL/A 6.400.000 Nguyên seal - chưa active
SE (GPS) 40mm  GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MYDP2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
SE (GPS) 44mm  GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MYDR2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
SE (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
SE (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MYDT2 LL/A 6.600.000 Nguyên seal - chưa active

⌚️Series S5 NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 5 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MWVF2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 5 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MWVE2 LL/A 7.200.000 Nguyên seal - chưa active

⌚️Series S3 NGUYÊN SEAL

Series 3 (GPS) 38mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MTF02 LL/A 4.000.000 Nguyên seal - chưa active
Series 3 (GPS) 38mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MTEY2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 3 (GPS) 42mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MTF32 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
Series 3 (GPS) 42mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MTF22 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
IPAD NGUYÊN SEAL

IPAD PRO M1 2021 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active QR3 ZA/A HẾT RỒI  BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active QT3 ZA/A HẾT RỒI  BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active QR3 ZP/A HẾT RỒI  Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
     
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active QU3 LL/A HẾT RỒI  BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active QV3 LL/A HẾT RỒI  BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active QU3 LL/A HẾT RỒI  Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active QV3 LL/A HẾT RỒI  Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active QW3 LL/A HẾT RỒI  Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active QX3 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên Seal Chưa Active QY3 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên Seal Chưa Active R03 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN

IPAD PRO M1 2021 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad M1 2021 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active W53 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active W63 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active W73 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active W83 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active W93 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active WA3 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -11″ LTE – 1Tb GRAY Nguyên Seal Chưa Active WC3 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 202! -11″ LTE – 1Tb SILVE Nguyên Seal Chưa Active WD3 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
 

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ WIFI– NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 128G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active NF3 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 128G SILVE Nguyên Seal Chưa Active NG3 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 256G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active NH3 LL/A 27.500.000 Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 256G  SILVE Nguyên Seal Chưa Active NJ3 LL/A 27.500.000 Nguyên seal - Bao TEST 7 ngày
 
iPad 2021 - 12.9″ WiFi  – 512G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active NK3 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 512G  SILVE Nguyên Seal Chưa Active NL3 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active NR3 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active R53 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active R63 ZP/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active R73 ZP/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active R83 LL/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active R93 LL/A HẾT BH 12 Tháng tại VN

IPAD PRO 2020 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 232 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 252 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active DC2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active DD2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active DE2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active DF2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

IPAD PRO 2020 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 332 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 342 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active E42 ZA/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active EX2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

IPAD PRO 2020 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 2H2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 2J2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active AT2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active AU2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active AV2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active AW2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên Seal Chưa Active AX2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên Seal Chưa Active AY2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

IPAD PRO 2020 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 3C2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 3K2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active FX2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active FY2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active G02 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active F02 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
 

iPad Air 4 (2020) - WiFi NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Air 4 WiFi - 64gb   BLUE   Nguyên Seal VN Chưa Active MYFQ2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
iPad Air 4 WiFi - 64gb GREEN Nguyên Seal VN Chưa Active MYFR2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
iPad Air 4 WiFi - 64gb  GOLD Nguyên Seal VN Chưa Active MYFP2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
iPad Air 4 WiFi - 64gb BLACK Nguyên Seal LL  Chưa Active MYFM2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
iPad Air 4 WiFi - 64gb SILVER Nguyên Seal VN Chưa Active MYFN2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
       
iPad Air 4 WiFi - 64gb BLACK Nguyên Seal LL  Chưa Active MYFM2 LL/A  HÊT R Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad Air 4 WiFi - 256G   BLUE   Nguyên Seal VN Chưa Active MYFY2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
iPad Air 4 WiFi - 256G  GREEN Nguyên Seal VN Chưa Active MYG02 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
iPad Air 4 WiFi - 256G   GOLD Nguyên Seal VN Chưa Active MYFX2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
iPad Air 4 WiFi - 256G BLACK Nguyên Seal VN Chưa Active MYFT2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
iPad Air 4 WiFi - 256G SILVER Nguyên Seal VN Chưa Active MYFW2 ZA/A  HÊT R BH 12 Tháng tại VN
         
iPad Air 4 WiFi - 256G BLACK Nguyên Seal MỸ Chưa Active MYFT2 LL/A  HÊT R Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad Air 4 WiFi - 256G SILVER Nguyên Seal MỸ Chưa Active MYFW2 LL/A  HÊT R Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày

iPad Air 4 (2020) - LTE NGUYÊN SEAL

iPad Air 4 - LTE - 64gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active MYJ12 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 64gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active MYJ22 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 64gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYJ02 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYHX2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 64gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MYHY2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active MYJ62 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active MYJ72 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYJ52 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYJ32 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Air 4 - LTE - 256gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MYJ42 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

IPAD GEN 8Th – 2020 WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GOLD Nguyên Seal Chưa Active LC2 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Chưa Active L92 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  SILVE Nguyên Seal Chưa Active LA2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GOLD Nguyên Seal Chưa Active LF2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active LD2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB  SILVE Nguyên Seal Chưa Active LE2 LL/A HẾT Nguyên seal - chưa active

IPAD GEN 8Th – 2020 LTE– NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GOLD Nguyên Seal  Chưa Active MK2 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  SILVE Nguyên Seal  Chưa Active MJ2 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Chưa Active MP2 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad Gen 8 (4G) - 128GB  GOLD Nguyên Seal Chưa Active MN2 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad Gen 8 (4G) - 128GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active N72 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày
iPad Gen 8 (4G) - 128GB SILVE Nguyên Seal Chưa Active N82 LL/A HẾT Nguyên seal - Bao TEST 3 ngày

IPAD Mini 5  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active QW2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GOLD Nguyên Seal Chưa Active QY2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad Mini 5  WiFi  – 64G SILVE Nguyên Seal Chưa Active QE2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad Mini 5  LTE  – 256  GRAY Nguyên Seal Chưa Active XM2 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin
iPad Mini 5  WiFi   – 256G   SILVE Nguyên Seal Chưa Active U52 LL/A HẾT Nguyên Seal Zin

iPhone 11  Pro Max 256G  – cũ 99% Zin all

BAO TEST 15 NGÀY 

 Tình trạng 99% là kính đẹp, lưng đẹp, sườn ĐẸP ,  nhưng HÊT BH 
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GOLD  Zin all , Zin áp body new 99% 1 sim LL/A 20.200.000 Pin 89  => 6797 
         
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN Zin all , Zin áp body new 99% 1 sim LL/A 19.300.000 Pin 87 => 9993
           
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN Zin all , Zin áp body new 98% 1 sim LL/A HẾT Pin 94 
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN Zin all , Zin áp body new 98% 1 sim LL/A HẾT Pin 90
iPhone 11 Pro Max – 256gb GREEN Zin all , mất áp  body new 98% 1 sim LL/A HẾT Pin 86 => Sườn cấn nhẹ                               36177
iPhone 11 Pro Max – 256gb GREEN  Zin all,  Zin áp body new 97% 1 sim LL/A 17.700.000 Pin 94=> kính đẹp, sườn nhâm, lưng cấn    3598
iPhone 11 Pro Max – 256gb GREEN  Zin all,  Zin áp body new 97% 1 sim LL/A 18.000.000 Pin 100 => kính đẹp, lưng đẹp, sườn cấn    0571
iPhone 11 Pro Max – 256gb GREEN  Zin all,  Zin áp body new 97% 1 sim LL/A 18.000.000 Pin 98=> kính đẹp , lưng xướt nhẹ, sườn có cấn nhẹ     5743
iPhone 11 Pro Max – 256gb GREEN Zin all , mất áp  body new 98% 1 sim LL/A HẾT Pin 94 => kính đẹp, lưng đẹp, đit trây nhẹ        56177
           
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GRAY Zin all , Zin áp body new 99% 1 sim LL/A 19.500.000 Pin 97 %  =>   4022
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GRAY Zin all , Zin áp body new 99% 1 sim LL/A 18.600.000 Pin 88%  => 9174
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GRAY Zin all , Zin áp body new 99% 1 sim LL/A 18.000.000 Pin 84%  => 8319
           
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 98,5% 1 sim LL/A 19.000.000 Pin 93%  =>  1830
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 98% 1 sim LL/A 18.800.000 Pin 96%  => sườn nhâm nhẹ 9045, 4946
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 98% 1 sim LL/A 18.000.000 Pin 87%  => trầy đít 6791
           
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 97% 1 sim LL/A 18.000.000 Pin 100%  => SƯỜN CẤN 9562
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 97% 1 sim LL/A 17.800.000 Pin 99%  => CẤN GÓC NHẸ 5326
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 97% 1 sim LL/A 17.500.000 Pin 93%  => lưng lắm tấm 0421
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 97% 1 sim LL/A 17.000.000 Pin 92%  => Cấn sườn nặng  0510
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 97% 1 sim LL/A 17.500.000 Pin 89%  => sườn nhâm nhiều 0669
           
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 96% 1 sim LL/A 17.500.000 Pin 95%  => sườn troc sơn, 4614

iPhone XS Max cũ Zin all - HÊT BH
BAO TEST 15 Diệt 

TÊN SẢN PHẨM T - Status Người mẫu X Xứ Đơn giá Ghi Chú
iPhone XS Max - 256GB  GRAY Zin all  Mới 99% 1 sim LL / A 12.000.000 Pin 89%  3172. 1375
iPhone XS Max - 256GB  GRAY Zin all  Mới 99% 1 sim LL / A 11.800.000 Pin 87%  
           
 
iPhone XS Max - 256GB  GRAY Zin all  Mới 99% 1 sim LL / A 11.800.000 Pin 92, lưng xướt  nhẹ     4359
iPhone XS Max - 256GB  GRAY Zin all  Mới 99% 1 sim LL / A 11.000.000 Pin 85, nhâm nhẹ     8502
iPhone XS Max - 256GB  GRAY Zin all   Mới 98% 1 sim LL / A HẾT Pin 83 => cấn goc nhẹ    1035
iPhone XS Max - 256GB  GRAY Zin all  Mới 98% 1 sim LL / A HẾT Pin 87, Sườn nhâm nhi, 3414
iPhone XS Max - 256GB  GRAY Zin all  Mới 98% 1 sim LL / A HẾT
Pin 87 chấm nhẹ volum ngay. 6375
iPhone XS Max - 256GB GRAY Zin all  Mới 97% 1 sim LL / A HẾT Pin 84, SƯỜN TROC SƠN   , 8956
iPhone XS Max - 256GB GRAY Zin all      Mới 96% 1 sim LL / A HẾT Pin 90, lung nhân, suon xấu  8640
iPhone XS Max - 256GB GRAY Zin all      Mới 96% 1 sim LL / A HẾT Pin 88, bad suờn, màn hình thay thế  6467
           
iPhone XS Max - 256gb BẠC Zin all  Mới 99% 1 sim LL / A 12.200.000 Pin 88 => 1846
           
iPhone XS Max - 64GB  GRAY Zin all  Mới 99% 1 sim LL / A 11.000.000 Pin 89%  6402
iPhone XS Max - 64GB  GRAY Zin all  Mới 99% 1 sim LL / A 10.500.000 Pin 86%  6402
  

 

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CŨ ZIN TẤT CẢ 99%

Máy Zin Nguyên Bản Apple, Không Thay Thế Linh Kiện

Hàng Chuẩn Đẹp 99%, Không Thay Chỉ, Không Ép Kính

Bao Test 15 Ngày - Error 1 Change 1 Tất cả Sản phẩm.

=================================

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH THÀNH NGUYÊN DẤU
 
CHƯA ACTIVE = Bao test 03 ngày tính từ ngày hoạt động
ACTIVE RỒI = Bao test 07 ngày tính từ ngày Bán
CŨ 99 ZIN ALL = Bao test 15 ngày tính từ ngày Bán

Không BH các trường mất nguồn, icloud

* Kiểm tra ngoại hình trước khi hoạt động
Không BH màn hình, Cảm ứng, Mất nguồn

Máy Nguyên seal acti = sim Việt Nam
—————————————–
* MacBook only BAO not active + ngoại hình + MDM
KHÔNG đủ BH 12 tháng của APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU - HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

** 0944.68.68.68 - 08.44.68.68.68 - 08.22.68.68.68 **

Http://taoquangsang.vn