Taoquangsang

Cập nhật giá Ngày 17/10/2019
cập nhật chính xác 24/24 

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
======================================

ACE khi CK nhớ ghi nội dung la : “sdt” hoặc “thương hiệu của mình “

 

Tuyệt đối không ghi ” PRO /  PRO MAX ” …

ACB : 5678.45678 – TRUONG CANH
SACOMBANK : 060099318549 –   TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK : 0104238160 – TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 –  TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770025 –   TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 – TRƯƠNG CẢNH
VIETCOMBANK : 0531002539676 – HOÀNG THỊ PHUC
————————————-
ACE khi cK nhớ ghi nội dung la : “sdt” hoặc “thương hiệu của mình ”

Tuyệt đối không ghi ” PRO /  PRO MAX ” …

 
iPhone 11- 64GB – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ MODEL X-XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 – 64gb  PURPLE  Nguyên Seal 19.600.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb     RED     Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  BLACK    Nguyên Seal 19.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  SILVER   Nguyên Seal 19.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb   GREEN  Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  PURPLE Nguyên Seal 19.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb     RED   Nguyên Seal 18.100.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb     BLACK  Nguyên Seal 18.400.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  SILVER   Nguyên Seal 18.600.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 64gb  YELLOW   Nguyên Seal 19.300.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- 128GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 – 128gb   PURPLE Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb   RED   Nguyên Seal 19.500.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  BLACK   Nguyên Seal 19.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  SILVER   Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  YELLOW   Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb   GREEN  Nguyên Seal 20.800.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  PURPLE Nguyên Seal 19.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb     RED     Nguyên Seal 18.700.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  BLACK   Nguyên Seal 19.100.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  SILVER   Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 128gb  YELLOW    Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 256gb     RED     Nguyên Seal 20.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 256gb  BLACK   Nguyên Seal 20.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 256gb  SILVER   Nguyên Seal 21.600.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 – 256gb  YELLOW    Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro 64GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro – 64gb   GREEN  Nguyên Seal 27.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb    GOLD   Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb  BLACK   Nguyên Seal 26.5000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb  SILVER   Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb   GREEN  Nguyên Seal 26.800.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb    GOLD   Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 64gb  SILVER   Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb   GREEN  Nguyên Seal 32.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb   GREEN  Nguyên Seal 31.000.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb   GOLD   Nguyên Seal 31.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro – 256gb  BLACK   Nguyên Seal 31.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro Max 64GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro Max – 64gb  GREEN  Nguyên Seal 30.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GOLD   Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GRAY   Nguyên Seal 29.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb  SILVER  Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb  GREEN  Nguyên Seal 29.400.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GOLD   Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb   GRAY   Nguyên Seal 28.600.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 64gb  SILVER  Nguyên Seal 28.700.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro Max 256GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN  Nguyên Seal 33.600.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GOLD   Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  BLACK   Nguyên Seal 32.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  BLACK   Nguyên Seal 32.200.000 1 sim LL/A Acti  hôm nay  Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  SILVER  Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN  Nguyên Seal 32.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb   GOLD   Nguyên Seal 31.600.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  BLACK   Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 256gb  SILVER  Nguyên Seal 31.500.000 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11- Pro Max 512GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 11 Pro Max – 512gb  GREEN  Nguyên Seal 36.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb   GOLD   Nguyên Seal 36.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  BLACK   Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  SILVER  Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  GREEN  Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb   GOLD   Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  GRAY   Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
iPhone 11 Pro Max – 512gb  SILVER  Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Nguyên seal Zin
APPLE WATCH SERIES 5 – GPS – 2019
Series 5 (GPS) 40 mm GOLD / Dây Pink – Band HẾT MWV72 ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 40 mm GRAY / Dây Black – Band 10.400.000 MWV82 ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 40 mm SILVER/ Dây White – Band 10.400.000 MWV62 ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 44 mm GOLD /  Pink – Band HẾT MWVE2 ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 44 mm GRAY / Black – Band 10.700.000 MWVF2 ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (GPS) 44 mm SILVER / White – Band 10.700.000 MWVD2 ZP/A Chưa Active Nguyên seal Zin
APPLE WATCH SERIES 5 – LTE – 2019
Series 5 (LTE) 40 mm GOLD /  Pink – Band 11.500.000 MWWP2 LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 40 mm GRAY / Black – Band 11.500.000 MWWQ2 LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 44 mm GOLD /  Pink – Band 12.200.000 MWW02 LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 44 mm GRAY / Black – Band 11.900.000 MWW12 LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
Series 5 (LTE) 44 mm  SILVER / White – Band  12.200.000 MWVY2 LL/A Chưa Active Nguyên seal Zin
THỜI ĐIỂM ACE CHỐT GIÁ NÀO NHẬN GIÁ ĐÓ NHÉ
iPhone XR – 64GB – NGUYÊN SEAL
XR – 64gb     RED     Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XR – 64gb YELLOW Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XR – 64gb    White    Nguyên Seal 15.100.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XR – 128GB – NGUYÊN SEAL
XR – 128gb     RED     Nguyên Seal 16.700.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XR – 128gb YELLOW Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XR – 128gb  BLACK   Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XS – 64GB – NGUYÊN SEAL
XS – 64gb GOLD Nguyên Seal 20.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS – 64gb GRAY Nguyên Seal 20.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS – 64gb SILVE Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XS – 256GB – NGUYÊN SEAL
XS – 256gb GOLD Nguyên Seal 24.000.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS – 256gb GRAY Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS – 256gb SILVE Nguyên Seal HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XSMax – 64GB – NGUYÊN SEAL
XS Max – 64gb GOLD Nguyên Seal  HẾT 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 64gb GRAY Nguyên Seal 22.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 64gb SILVE Nguyên Seal 22.800.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XSMax – 64GB – ACTIVED 
XS Max – 64gb GOLD Nguyên Seal   22.700.000 1 sim LL/A  Active 11/9/21 có Apple care -Fullbox pk zm
XS Max – 64gb GOLD Nguyên Seal 22.500.000 1 sim LL/A  Active 17/09 Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 64gb GOLD Nguyên Seal 22.500.000 1 sim LL/A  Active 07/09 Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 64gb GOLD Nguyên Seal 21.600.000 1 sim LL/A bh => 29/10/19 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XSMax – 256GB – NGUYÊN SEAL
XS Max – 256gb GOLD Nguyên Seal 25.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 256gb GRAY Nguyên Seal 23.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 256gb GRAY Nguyên Seal 22.700.000 1 sim KH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 256gb SILVE Nguyên Seal 24.900.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XSMax – 512GB – NGUYÊN SEAL
XS Max – 512gb GOLD Nguyên Seal 26.400.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 512gb GOLD TBH Fullbox 24.300.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 512gb GRAY Nguyên Seal 26.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 512gb SILVE Nguyên Seal 26.200.000 1 sim LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XSMax – 64GB – 2 Sim NANO
XS Max – 64gb GOLD Nguyên Seal 24.300.000 2 sim ZA/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 64gb GRAY Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
XS Max – 64gb SILVE Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone XSMax – 256GB – 2 Sim NANO
XS Max – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT 2 sim ZA/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256GB – NGUYÊN SEAL
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 20.500.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 Plus – 64GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal 14.500.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal 14.500.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal 14.500.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 Plus  – 128GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 8 Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal 15.700.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal 15.700.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus  – 32GB – NGUYÊN SEAL
iPhone 7 Plus – 32gb VÀNG Nguyên Seal HẾT ZP/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal 10.500.000 ZP/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
MACBOOK 2019 – NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá MODEL Storage Tình Trạng Ghi Chú
MacBook Pro –15″ 2019 – Core i9 Gray HẾT MV912LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –15″ 2019 – Core i9 Silve HẾT MV932LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –15″ 2019 – Core i7 Gray HẾT MV902LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –15″ 2019 – Core i7 Gray HẾT MV902LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro – 13″ 2019 – Core i5 Gray HẾT MV972LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro – 13″ 2019 – Core i5 Gray HẾT MV962LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro – 13″ 2019 – Core i5 Gray HẾT MUHP2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro – 13″ 2019 – Core i5 Gray HẾT MUHN2LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro – 13″ 2019 – Core i5 Silve HẾT MUHQ2LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MACBOOK 2018 – NGUYÊN SEAL
MacBook Pro –15″ 2018 – Core i7 Silve HẾT MR972LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –15″ 2018 – Core i7 Gray HẾT MR942LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –15″ 2018 – Core i7 Silve HẾT MR962LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –15″ 2018 – Core i7 Gray HẾT MR932ZP 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Silve HẾT MR9U2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Gray HẾT MR9Q2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Gray HẾT MPXW2LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MACBOOK 2017 – NGUYÊN SEAL
MacBook Pro –13″ 2017– Core i5 Gray HẾT MPXQ2LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2017– Core i5 Silver HẾT MPXR2LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2017 – Core i5 Gray HẾT MPXT2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Silve HẾT MPXU2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2017 – Core i5 Silve HẾT MPXX2LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Silve HẾT MR9V2LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Gray HẾT MR9R2LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Pro –13″ 2018 – Core i5 Gray HẾT ZOUK9LL 512gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air – 2019 Nguyên seal Zin chưa active
MacBook Air –13″ 2019 – Core i5 Gold HẾT MVFM2 LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air –13″ 2019 – Core i5 Gray 24.600.000 MVFH2 LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air –13″ 2019 – Core i5 Gray 23.300.000 MVFH2 LL 128gb Active 08/8 Nguyên seal Zin
MacBook Air –13″ 2019 – Core i5 Silve HẾT MVFK2 LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air –13″ 2019 – Core i5 Gold HẾT MVFN2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air –13″ 2019 – Core i5 Gray 28.600.000 MVFJ2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air –13″ 2019 – Core i5 Silve HẾT MVFL2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
MacBook Air –13″ 2019 – Core i5 Gray 27.600.000 MVFJ2 LL 256gb Active 28/07 Nguyên seal Zin
MacBook Air – 2018 Nguyên seal Zin chưa active
iMacBook Air –13″ 2018 – Core i5 Gold 23.700.000 MREE2 LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
iMacBook Air –13″ 2018 – Core i5 Gray HẾT MRE82 LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
iMacBook Air –13″ 2018 – Core i5 Silve HẾT MREA2 LL 128gb Chưa Active Nguyên seal Zin
iMacBook Air –13″ 2018 – Core i5 Gold HẾT MREF2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
iMacBook Air –13″ 2018 – Core i5 Silve 27.500.000 MREC2 LL 256gb Chưa Active Nguyên seal Zin
0822.68.68.68 – 0966.77.68.68
APPLE WATCH SERIES 3 38MM GPS – NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá MODEL Storage Tình Trạng Ghi Chú
38mm S3 GPS Gray/black Sp Band HẾT MTF02 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
38mm S3 GPS Silve/White Sp Band HẾT MTEY2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH NIKE SPORT SERIES 4 40MM GPS – CHƯA ACTIVE
40mm LTE Silve/white Nike Sport Loop HẾT MTX72 LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Silve/black Nike Sport Band HẾT MTV92 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Gray/black Nike Sport Band HẾT MTX82 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Gray/black Nike Sport Band HẾT MTXG2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Gray/black Nike Sport Band HẾT MTXE2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Gray/black Nike Sport Loop HẾT MTXL2 LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Silve/black Nike Sport Band HẾT MTXC2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH SERIES 4 40MM GPS – NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE
40mm GPS Gray/black Sport Band HẾT 662 LL BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm GPS Gray/black Sport Loop HẾT 672 LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm GPS Gold/pink Sport Band HẾT 682 LL BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm GPS Gold/pink Sport Loop HẾT 692 LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm GPS Silve/white Sport Band HẾT 642 LL BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm GPS Silve/white Sport Loop HẾT 652 LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH SERIES 4 – 40MM LTE NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE
40mm LTE Gray/black Sport Band HẾT MTUG2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Gray/black Sport Loop HẾT MTUH2 LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Silve/white Sport Band HẾT MTUD2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Silve/white Sport Loop HẾT MTUF2 LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Gold/pink Sport Loop HẾT MTUK2 LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Gold/pink Sport Band HẾT MTUJ2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH SERIES 4 – 44MM GPS NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE
44mm GPS Gray/black Sport Band HẾT 6D2 LL BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm GPS Gray/black Sport Loop HẾT 6E2 LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm GPS Gold/pink Sport Band HẾT 6F2 LL BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm GPS Gold/pink Sport Loop HẾT 6G2LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm GPS Silve/white Sport Band HẾT 6A2LL BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm GPS Silve/white Sport Loop HẾT 6C2LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH SERIES 4 – 44MM LTE NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE
44mm LTE Gray/black sport band HẾT MTUW2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Gray/black Sport Loop 10.000.000 MTUX2 LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Silve/white sport band HẾT MTUU2 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Silve/white Sport Loop HẾT MTUV2 LL/A Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Gold/pink sport band HẾT MTV02 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Gold/pink sport Loop HẾT MTV12 LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
APPLE WATCH SERIES4 –LTE– THÉP – NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE
40mm LTE Thép Gold/ Milanese Loop HẾT VQ2 ZA LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
40mm LTE Thép Black/ Milanese Loop 17.500.000 UQ2 LL LOOP Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Thép Thép vàng / cao su HẾT MTV72 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Thép Black/Sport Band HẾT MTV52 BAND Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
44mm LTE Thép Black/ Milanese Loop HẾT MTV62 LOOP Chưa Active only body – xem hình
44mm LTE Thép Gold/ Milanese Loop HẾT V82LL LOOP Chưa Active only body – xem hình
IPAD PRO – 11 iNCH – 2018 NGUYÊN SEAL
TÊN SẢN PHẨM Giá X-xứ PART Tình Trạng Ghi Chú
iPad 11″ WF – 64gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MTXN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ WF – 64gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A MTXN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ WF – 256g GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MTXQ2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ WF – 256g SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A MTXR2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ WF – 512g GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MTXT2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ 4G – 64gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MUOP2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ 4G – 64gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A MUOW2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ 4G – 256gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MU122 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ 4G – 256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A MU172 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ 4G – 256gb SILVE Nguyên Seal HẾT KH/A MU172 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ 4G – 512gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MU1K2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 11″ 4G – 512gb SILVE Nguyên Seal HẾT KH/A MU1M2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD PRO – 12.9 INCH – 2018 NGUYÊN SEAL
iPad 12.9″– WiFi – 64g GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MTEL2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– WiFi – 64g SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A MTEM2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– 4G – 64g GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MTHN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– 4G – 64g SILVE Nguyên Seal 21.500.000 LL/A MTHU2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″–WiFi – 256 GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MTFL2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″–WiFi – 256 SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A MTEL2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– 4G – 256 GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MTJ02 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– 4G – 256 SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A MTJ82 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– 4G – 512 GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MTJF2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– 4G – 512 SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A MTJN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD PRO – 12.9″ GEN 2- 2017 NGUYÊN SEAL
iPad 12.9″– 4G – 64g GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A MQEF2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– 4G – 64g GRAY Nguyên Seal HẾT TH/A MQED2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 12.9″– 4G – 64g SILVE Nguyên Seal 14.500.000 TH/A MQEE2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD PRO – 10.5″ – 2017 NGUYÊN SEAL
iPad 10.5″ 4G – 64gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MQEY2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 10.5″ 4G – 256g GRAY Nguyên Seal HẾT ZP/A MPDY2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 10.5″ WF – 512g GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A MPHG2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 10.5″ WF – 512g ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A MPGL2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD GEN 6 – 2018 NGUYÊN SEAL
iPad gen 6 – 32g WiFi GOLD nguyên seal HẾT LL/A MRJN2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g WiFi GRAY nguyên seal HẾT LL/A MR7F2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g WiFi SILVE nguyên seal HẾT LL/A MR7G2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g WiFi GOLD nguyên seal HẾT LL/A MRJP2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g WiFi GRAY nguyên seal HẾT LL/A MR7J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G GOLD nguyên seal HẾT LL/A MRM42 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G GRAY nguyên seal 9.000.000 LL/A MR6V2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 32g 4G SILVE nguyên seal HẾT LL/A MR6T2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g 4G GOLD nguyên seal HẾT LL/A MRM82 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad gen 6 – 128g 4G GRAY nguyên seal HẾT LL/A MR752 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD AIR 3 – 10.5 inch- 2019 NGUYÊN SEAL
iPad Air 3 – 64gb WiFi GOLD nguyên seal HẾT LL/A MUUL2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb WiFi GRAY nguyên seal HẾT LL/A MUUJ2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb WiFi SILVE nguyên seal HẾT LL/A MUUK2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb 4G GOLD nguyên seal HẾT LL/A MV0F2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb 4G GRAY nguyên seal HẾT LL/A MV152 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 64gb 4G SILVE nguyên seal HẾT LL/A MV1J2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 3 – 256G 4G GRAY nguyên seal HẾT LL/A MV1D2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD MINI 5 – 2019 NGUYÊN SEAL
iPad Mini 5 – 64gb WiFi GOLD nguyên seal HẾT LL/A MUQY2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 64gb WiFi GRAY nguyên seal HẾT LL/A MUQW2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 64gb WiFi SILVE nguyên seal HẾT ZP/A MUQX2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 64gb LTE GRAY nguyên seal HẾT LL/A MV1K2 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 256g WiFi GOLD nguyên seal HẾT ZP/A MUU62 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 256g WiFi GRAY nguyên seal HẾT LL/A MUU32 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Mini 5 – 256g WiFi SILVE nguyên seal HẾT LL/A MUU52 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Địa chỉ : 87 Đinh Tiên Hoàng, F3, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Phụ Kiện seal zin chưa active
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ PART Ghi Chú
AirPods 2 sạc ko dây HẾT AM/A MRX BAO TEST 3 NGÀY
AirPods 2 sạc có dây HẾT ZP/A MV7 BAO TEST 3 NGÀY
Keyboard iPad Pro (10.5”) 2.500.000 LL/A MPTL2 BAO TEST 3 NGÀY
Keyboard iPad Pro 11″ 4.300.000 ZA/A MU8G2 BAO TEST 3 NGÀY
Loa nghe nhạc cực đỉnh MARSHALL 4.000.000 ACTON xem hình
PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG APPLE
12W USB Power Adapter Nguyên hộp HẾT CHINA MD836LL/A Cóc 12w chuẩn cho iPad
Lightning to USB Cable (1m) Nguyên hộp HẾT CHINA MQUE2AM/A CÁP USB chuẩn cho iPad
Magnetic Charging Cable (1m) Nguyên hộp 500.000 CHINA MKLG2AM/A Cáp chuẩn cho Apple Watch
PHỤ KIỆN ZIN THÁO MÁY XSM
Cáp XSM Zin tháo máy sl x 10 HẾT CHINA A1746 Cáp đúng zin tháo máy
Cóc XSM Zin tháo máy sl x 10 95k x 10 CHINA A1385 Cóc đúng zin tháo máy
TN XSM Zin tháo máy sl x 10 320 x 10 CHINA A1748 TN đúng zin tháo máy

******************************************************

Báo Giá iPhone cũ Zin ALL cho CH & Đại Lý

MUA HÀNG CŨ GỌI :

0941999919

7 Plus 128Gb Hồng (LL/A) 99% : 8tr3

7 Plus 128Gb Trắng (LL/A) 99% : 8tr3

7 Plus 128Gb Đen (LL/A) 99% : 8tr6

7 Plus 128Gb Vàng (LL/A) 99% : 8tr6

7 Plus 128Gb Đỏ (LL/A) 99% : 8tr8

 

                                 8 Plus 64Gb Đen (LL/A) 99% : 10tr4

                                 8 Plus 64Gb Trắng (LL/A) 99% : 10tr6

                                 8 Plus 64Gb Vàng (LL/A) 99% : 10tr9

                                 8 Plus 64Gb Đỏ (LL/A) 99% : 11tr

 

                                 X 64Gb Đen (LL/A) 99% : Hết

                                 X 64Gb Trắng (LL/A) 99% : 13tr9

                                 X 256Gb Đen (LL/A) 99% : Hết

                                 X 256Gb Trắng (LL/A) 99% : Hết

 

                                 Xs 64Gb Đen (LL) 99,99% : Hết

                                 Xs 64Gb Trắng (LL) 99,99% : Hết

                                 Xs 64Gb Vàng (EU) 99,99% : Hết

                                 Xs 256Gb Đen (LL) 99,99% : Hết

                                 Xs 256Gb Trắng (LL) 99,99% : Hết

                                 Xs 512Gb Vàng (LL) 99,99% : Hết

 

                                 Xs Max 64Gb Đen (LL) 99,99% : Hết

                                 Xs Max 64Gb Trắng (LL) 99,99% : 18tr6  Hết BH

                                 Xs Max 64Gb Vàng (LL) 99,99% : 19tr8  Hết BH

                                 Xs Max 64Gb Vàng (LL) 99,99% : 20tr1  Còn BH

                                 Xs Max 256Gb Đen (LL) 99,99% : 19tr7  Hết BH

                                 Xs Max 256Gb Trắng (LL) 99,99% : 20tr  Hết BH

                                 Xs Max 256Gb Vàng (LL) 99,99% : 20tr9 Còn BH

 

MUA HÀNG CŨ GỌI 0941999919

=================================
*Bao test 3 ngày tính từ ngày active
*Kiểm Tra ngoại hình trước khi active
Không BH màn hình, Cảm ứng , Mat Nguon
—————————————–
*MacBook chỉ BAO chưa active + ngoại hình + MDM
KHÔNG bao đủ 12 tháng BH của APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 08.22.686868 – 0919.345.789 – 09.667768 68 **

Http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK : 0251002592482-CHỦTK : TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK : 060099318549 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK : 0104238160 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 – CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770025 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH