Địa chỉ : 87 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Hotline: 0944.68.68.68 – 0844.68.68.68 – 0822.68.68.68 – 0567.68.68.68

CẬP NHẬT  LIÊN TỤC 24/24   ACE   nhớ Nhấn F5  NHÉ  !

 

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
★ Chủ tk : HOANG THI PHÚC

Vietcombank => 1017197082
Sacombank => 060256274666
Techcombank => 19035993178011
MB Quân Đội => 6660102076666

★ Chủ tk : TRUONG CANH
ACB á châu =>
567845678
ĐôngÁ Bank => 0104238160
Agribank => 1600205270133
BIDV => 13510000741611
SCB BANK => 136263666868
vui lòng ghi nội dung là : sô điện thoại của người ck

====================

@ HÀNG XÁCH TAY           =>✵ Máy new chưa active bao test 3 ngày kể từ ngày active.
@ HÀNG CHÍNH HÃNG VN => BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI APPLE VIỆT NAM (không BAO TEST, chỉ hổ trợ đi BH )
CHÚ Ý !!!  * Máy Nguyên seal chưa acti ! phải acti = Sim Việt Nam, * Tất cả BH QUỐC TẾ vĩnh viễn
✵ Macbook new bao chưa active & ngoại hình. KHÔNG bao đủ Active 12 tháng của Apple.

✵Tai nghe AirPods  :  KHÔNG bao test 

 2021 - 2021 - 2021 - 2021 - 2021 - 2021 - 2021 - 2021 - 2021 - 2021 - 2021 

iPhone 13 Pro Max 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
13 Pro Max – 128GB BLUE    Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 38.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB GOLD    Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB  GRAY   Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 36.800.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB SILVER  Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 37.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 39.800.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 37.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 37.300.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 128GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 37.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
13 Pro Max – 256GB BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 41.200.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB GOLD  Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 38.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB GRAY  Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 38.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 38.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
13 Pro Max – 256GB GOLD  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim ZP/A 38.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB GOLD  Nguyên Seal Active 30/09 1 sim ZP/A 36.800.000 Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua
       
13 Pro Max – 256GB BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB GOLD  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 39.900.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 39.800.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 256GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 40.200.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

iPhone 13 Pro Max 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
13 Pro Max – 512GB BLUE Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 43.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 512GB BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 512GB GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 512GB GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 46.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 512GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 1TB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
13 Pro Max – 1TB  BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 1TB GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro Max – 1TB GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 52.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 1TB SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 54.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 30.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 256GB Nguyên Seal 

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 13 Pro – 256GB BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD  Nguyên Seal Chưa Active 2 sim ZA/A 32.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
iPhone 13 Pro – 256GB GRAP Nguyên Seal Active 25/09 2 sim ZA/A 30.500.000 Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD  Nguyên Seal Active 25/09 2 sim ZA/A HẾT Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua
         
iPhone 13 Pro – 256G BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256G GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256G GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 32.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256G SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 13 Pro – 512G  BLUE  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 512G GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 512G GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 512G SILVER Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         

iPhone 13 Pro 1TB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
  iPhone 13 Pro – 1TB     GRAP  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 40.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
  iPhone 13 Pro – 1TB     GOLD  Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A 40.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Mod X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
13 – 128G   PINK     Nguyên Seal   Chưa Active 2 sim ZA/A 27.200.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   BLUE     Nguyên Seal   Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G  NIGHT    Nguyên Seal  Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G  P.RED    Nguyên Seal  Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
13 – 128G   PINK     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   BLUE     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G  NIGHT    Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G  S.LIGHT Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G  P.RED    Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G   PINK     Nguyên Seal   Chưa Active 2 sim ZA/A 27.800.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G   BLUE     Nguyên Seal   Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G  NIGHT    Nguyên Seal  Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G  S.LIGHT Nguyên Seal  Chưa Active 2 sim ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
13 – 256G   PINK     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A 29.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G   BLUE     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim LL/A 26.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G  NIGHT    Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A 26.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G   S.LIGHT Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A 26.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G   P.RED    Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A 26.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G   PINK     Nguyên Seal  Active 24/09 2 sim ZA/A 29.500.000 Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua
13 – 512G   PINK     Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A 30.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G  BLUE    Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A 28.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G  NIGHT   Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A 28.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G S.LIGHT Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A 28.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 512G  P.RED    Nguyên Seal  Chưa Active 1 sim LL/A 28.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti


iPhone 13 Mini  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Mod X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
13 Mini – 128G   PINK     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 128G  BLUE      Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 128G  NIGHT     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 128G  S.LIGHT     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 128G  RED  Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 256G   PINK     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 256G  BLUE     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 256G  NIGHT     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 256G  S.LIGHT     Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
13 Mini – 256G    RED      Nguyên Seal   Chưa Active 1 sim VN/A 23/10 Có BH 12 Tháng tại VN
 
2020 - 2020 - 2020 - 2020 - 2020 - 2020 - 2020 - 2020 - 2020 - 2020 

iPhone 12 Pro Max 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 12 Pro Max 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12 Pro Max – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

iPhone 12 Pro 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active
1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPhone 12 Pro – 128gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 12 Pro – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 12 Pro 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 12 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 1 sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 12  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 – 64gb   TÍM   Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HÊT BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb   BLUE  Nguyên Seal   VN Chưa Active 1 sim VN/A HÊT BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb GREEN Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HÊT BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb   RED    Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HÊT BH 12 Tháng tại VN
12 – 64gb BLACK Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HÊT BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB TÍM   Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB GREEN Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB   RED    Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB BLACK Nguyên Seal  VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
12 – 128GB WHITE  Nguyên Seal VN Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
           

iPhone 12 Mini 64G Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
12 Mini – 64gb  BLUE   Nguyên Seal   LL  Chưa Active 1 sim LL/A 15.200.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
  
12 Mini – 128GB TÍM   Nguyên Seal  LL Chưa Active 1 Sim LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

 

iPhone 11  – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X  Xứ Đơn Giá Ghi Chú
11 – 64G  GREEN    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G  BLUE    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G    RED      Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G  BLACK    Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G  SILVER   Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
11 – 64G  YELLOW  Nguyên Seal Hộp lùn Chưa Active 1 sim VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
iPad NGUYÊN SEAL

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 - 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 9 (WiFi) - 64GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active MK2K3 ZP/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active MK2L3 ZP/A 12.200.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
iPad Gen 9 (WiFi) - 64GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active MK2K3 LL/A 12.300.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active MK2L3 LL/A 12.400.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
iPad Gen 9 (LTE) - 64GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active MK473 ZP/A 15.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 9 (LTE) - 64GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active MK493 ZP/A 15.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
iPad Gen 9 (WiFi) - 256GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active MK2N3 ZP/A 15.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 9 (WiFi) - 256GB SILVER Nguyên Seal Chưa Active MK2P3 ZP/A 15.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
           

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 - 𝟖.𝟑” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) - 64GB PURPLE Nguyên Seal Chưa Active MK7R3 LL/A 16.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) - 64GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active MK7M3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) - 64GB STARLIGHT  Nguyên Seal Chưa Active MK7P3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
       
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) - 64GB STARLIGHT  Nguyên Seal Chưa Active  MK7P3 ZP/A  16.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) - 64GB PINK Nguyên Seal Chưa Active MLWL3 ZP/A 16.200.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
       
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) - 256GB PINK Nguyên Seal Chưa Active MLWR3 ZP/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) - 256GB STARLIGHT Nguyên Seal Chưa Active  MK7V3 ZP/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 (WiFi) - 256GB  GRAY   Nguyên Seal Chưa Active MK7T3 ZP/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO M1 2021 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active QR3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active QT3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
     
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active QU3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active QV3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active QW3 ZP/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active QX3 ZP/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên Seal Chưa Active QY3 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -11″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên Seal Chưa Active R03 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO M1 2021 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad  2021 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active MHMT3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 -11″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active MHMU3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad  2021 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active MHMV3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 -11″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active W83 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad  2021 -11″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active W93 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad  2021 -11″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active WA3 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad  2021 -11″ LTE – 1Tb GRAY   Nguyên Seal Chưa Active WC3 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad  202! -11″ LTE – 1Tb SILVE   Nguyên Seal Chưa Active WD3 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ WIFI – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 128G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active NF3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 128G SILVE Nguyên Seal Chưa Active NG3 LL/A 26.400.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 256G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active NH3 LL/A 27.700.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 256G  SILVE Nguyên Seal Chưa Active NJ3 LL/A 27.700.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
     
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 256G  SILVE Nguyên Seal Active NJ2 LL/A 27.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 12.9″ WiFi  – 512G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active NK3 LL/A 33.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 512G  SILVE Nguyên Seal Chưa Active NL3 LL/A 33.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active MHNR3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 128gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active R53 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active MHNW3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 256gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MHNX3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active R83 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad M1 2021 -12.9″ LTE – 512gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MHP03 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO 2020 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 232 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -11″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 252 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active DC2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -11″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active DD2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active DE2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -11″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active DF2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO 2020 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 332 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -11″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 342 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active E42 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -11″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active EX2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO 2020 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 2H2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 2J2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active AT2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active AU2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active AV2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active AW2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB GRAY Nguyên Seal Chưa Active AX2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ Wifi – 1TB SILVE Nguyên Seal Chưa Active AY2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO 2020 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active 3C2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ LTE – 128gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active 3K2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active FX2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ LTE – 256gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active FY2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb GRAY Nguyên Seal Chưa Active G02 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2020 -12.9″ LTE – 512gb SILVE Nguyên Seal Chưa Active F02 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

iPad Air 4 (2020) - WiFi NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Air 4 WiFi - 64gb SILVER Nguyên Seal LL  Chưa Active MYFN2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 WiFi - 64gb BLACK Nguyên Seal LL  Chưa Active MYFM2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 WiFi - 256G   BLUE   Nguyên Seal LL Chưa Active MYFY2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 WiFi - 256G  GREEN Nguyên Seal LL Chưa Active MYH72 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Air 4 (2020) - LTE NGUYÊN SEAL

iPad Air 4 - LTE - 64gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYJ02 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 - LTE - 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYGW2 VN/A 17.900.000 BH 12 tháng tại VN
iPad Air 4 - LTE - 64gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYHX2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 - LTE - 64gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MYHY2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLUE Nguyên Seal Chưa Active MYJ62 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 - LTE - 256gb GREEN Nguyên Seal Chưa Active MYH72 VN/A HẾT BH 12 tháng tại VN
iPad Air 4 - LTE - 256gb GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYJ52 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 - LTE - 256gb BLACK Nguyên Seal Chưa Active MYJ32 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 4 - LTE - 256gb SILVER Nguyên Seal Chưa Active MYJ42 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD GEN 8Th – 2020 WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GOLD Nguyên Seal Chưa Active MYLC2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Chưa Active MYL92 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (WiFi) - 32GB  SILVE Nguyên Seal Chưa Active LA2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GOLD Nguyên Seal Chưa Active LF2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active LD2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (WiFi) - 128GB  SILVE Nguyên Seal Chưa Active LE2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD GEN 8Th – 2020 LTE– NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GOLD Nguyên Seal  Chưa Active MK2 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  SILVE Nguyên Seal  Chưa Active MJ2 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (4G) - 32GB  GRAY Nguyên Seal Chưa Active MP2 ZA/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (4G) - 128GB  GOLD Nguyên Seal Chưa Active MN2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (4G) - 128GB GRAY Nguyên Seal Chưa Active N72 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 8 (4G) - 128GB SILVE Nguyên Seal Chưa Active N82 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD Mini 5  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GRAY Nguyên Seal Chưa Active QW2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 5  WiFi  – 64G  GOLD Nguyên Seal Chưa Active QY2 LL/A 10.000.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 5  WiFi  – 64G SILVE Nguyên Seal Chưa Active QX2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 5  LTE  – 256  GRAY Nguyên Seal Chưa Active XM2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 5  WiFi   – 256G   SILVE Nguyên Seal Chưa Active U52 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày actiPHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T – Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
Tai Nghe   Beats Studio Buds -    RED    Nguyên hộp Chưa Active MJ503 ZP/A 3.250.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe   Beats Studio Buds - BLACK  Nguyên hộp Chưa Active MJ4X3 ZP/A 3.250.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe   Beats Studio Buds - WHITE Nguyên hộp Chưa Active MJ4Y2 ZP/A 3.250.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe  AirPods Max PINK   Nguyên seal VN Chưa Active YM3 ZA/A 11.000.000 BH 12 Tháng tại VN
Tai Nghe  AirPods Max SILVER Nguyên seal  MỸ Chưa Active YJ3 AM/A 9.900.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Tai Nghe  AirPods Max GREEN Nguyên seal  MỸ Chưa Active YN3 AM/A 9.900.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Tai Nghe  AirPods Max PINK   Nguyên seal  MỸ Chưa Active YM3 AM/A 9.900.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
           
Tai Nghe  AirPods Pro Nguyên seal VN/A Chưa Active MWP VN/A 4.900.000 BH 12 Tháng tại VN
APPLE PENCIL 2 VN   mã ZP Chưa Active 8F2 ZP/A 3.200.000 BH 12 Tháng tại VN
 Cóc Sạc 20W - Zin  Apple VN Chưa Active JE3 ZA/A 450.000 BH 12 Tháng tại VN
 Cóc Sạc 20W - Zin  Apple Mỹ Chưa Active MHJA3 AM/A 400.000 KHÔNG BẢO HÀNH
 APPLE  MAGIC Mouse 2 - Silver Chưa Active A02 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
APPLE  MAGIC Mouse 2 - Gray Chưa Active ME2 ZA/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
Magic Trackpad 2 - GRAY Chưa Active MRMF2 LL/A 2.900.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Magic Trackpad 2 - SILVER Chưa Active 2R2 ZA/A 2.900.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MagSafe Charger (Sạc ko Dây iPhone ) Chưa Active XH3 AM/A 650.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
AirTag (thiết bị đinh vị ) Pack 1 Chưa Active 532 VN/A 700.000 BH 12 Tháng tại VN
Smart Keyboard for iPad Pro 11 inch - Black Nguyên seal MXNK2 LL/A HẾT KHÔNG BẢO HÀNH
Smart Keyboard for iPad Pro 12.9 inch - Black Nguyên seal MXNL2 LL/A 3.200.000 KHÔNG BẢO HÀNH

⌚️Series 6 (40mm) – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Chưa Active MG143 VN/A 8.500.000 BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (GPS) 40mm GOLD / PINK – Sport Band Chưa Active MG123 VN/A HẾT BH 12 Tháng tại VN
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band Chưa Active MG143 LL/A 7.500.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 6 (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MG123 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 6 (GPS) 40mm RED / Red – Sport Band Chưa Active M00A3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black – Sport Band Chưa Active MG133 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 6 (GPS) 40mm SILVER / White – Sport Band Chưa Active MG283 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

⌚️Series 6 (44mm) – NGUYÊN SEAL

 
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band
Chưa Active M00J3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band
Chưa Active M00H3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 6 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band
Chưa Active M00E3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

⌚️Series SE (2020)NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
SE (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MYDN2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE (GPS) 40mm  GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MYDP2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE (LTE) 40mm GRAY /Black – Sport Band   Active T12  MYED2 LL/A 6.500.000 Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua
SE (LTE) 40mm SILVE / White – Sport Band Active 13/11 MYE82 LL/A 6.500.000 Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua
           
SE (LTE) 40mm GOLD / PLUM – Sport Loop   Active T12  MYEC2 LL/A 6.500.000 Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua
SE (LTE) 40mm  GRAY / CHARCOAL – Sport Loop   Active T12  MYEE2 LL/A 6.500.000 Bao test 7 Ngày, tính từ ngày mua

⌚️Series S5 NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X- Xứ Đơn Giá Ghi C
Series 5 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band Chưa Active MWVE2 LL/A 7.200.000 Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

⌚️Series S3 NGUYÊN SEAL

Series 3 (GPS) 38mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MTF02 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 3 (GPS) 38mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MTEY2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 3 (GPS) 42mm GRAY /Black – Sport Band Chưa Active MTF32 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Series 3 (GPS) 42mm SILVE / White – Sport Band Chưa Active MTF22 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Air M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
MB Air –13″ 2020 – M1 – 256gb - GOLD Nguyên Seal Chưa Active ND3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″ 2020 – M1 – 256gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active N63 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″ 2020 – M1 – 256gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active N93 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″ 2020 – M1 – 512gb - GOLD Nguyên Seal Chưa Active NE3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″ 2020 – M1 – 512gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active N73 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″ 2020 – M1 – 512gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active NA3 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Pro M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
MB Pro –13″ 2020 – M1 – 256gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active MYD82 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –13″ 2020 – M1 – 256gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active MYDA2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –13″ 2020 – M1 – 512gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active D92 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –13″ 2020 –M1 – 512gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active DC2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Pro – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 256gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active K32 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 256gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active K62 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 512gb - GRAY Nguyên Seal Chưa Active K52 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 512gb - SILVE Nguyên Seal Chưa Active K72 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –13″ 2020 – i5 –1TB - GRAY Nguyên Seal Chưa Active P52 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –13″ 2020 – i5 – 1TB - SILVE Nguyên Seal Chưa Active P82 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
MB Pro 13″ 2020 – i7 –  512  - GRAY Nguyên Seal Chưa Active 03N LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13″ 2020 – i7 –  1TB  - SILVE Nguyên Seal Chưa Active 030 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook PRO 

TÊN SẢN PHẨM T - Trạng PART X – Xứ Đơn Giá Ghi Chú
MB Pro –16″ 2019 – i9 – 16gb – 1TB - GRAY Nguyên Seal Chưa Active MVVK2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro –16″ 2019 – i9 – 16gb – 1TB - SILVE Nguyên Seal Chưa Active MVVM2 LL/A HẾT Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Option - MB Pro -15"  2016 -  i7-2.9GHz RAM 16GB  - 1TB GRAY   98% MLH52 LL/A HẾT MÁY + SẠC ZIN 87W + DÂY SẠC ZIN

iPhone 11  Pro Max 256G  – cũ 99% Zin all

BAO TEST 15 NGÀY 

 Tình trạng 99% là kính đẹp, lưng đẹp, sườn ĐẸP ,  nhưng HÊT BH 
TÊN SẢN PHẨM T - Trạng Model X Xứ Đơn Giá Ghi Chú
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GREEN  Zin all , Zin áp body new 99%  1 sim VC/A HẾT Pin 94 , máy đẹp keng 
iPhone 11 Pro Max – 256gb  GRAY Zin all , Zin áp body new 96% 1 sim LL/A HẾT Pin 85%  => Sườn tróc sơn 

 

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CŨ ZIN TẤT CẢ 99%

Máy Zin Nguyên Bản Apple, Không Thay Thế Linh Kiện

Hàng Chuẩn Đẹp 99%, Không Thay Chỉ, Không Ép Kính

Bao Test 15 Ngày - Error 1 Change 1 Tất cả Sản phẩm.

=================================

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH THÀNH NGUYÊN DẤU
 
CHƯA ACTIVE = Bao test 03 ngày tính từ ngày hoạt động
ACTIVE RỒI = Bao test 07 ngày tính từ ngày Bán
CŨ 99 ZIN ALL = Bao test 15 ngày tính từ ngày Bán

Không BH các trường mất nguồn, icloud

* Kiểm tra ngoại hình trước khi hoạt động
Không BH màn hình, Cảm ứng, Mất nguồn

Máy Nguyên seal acti = sim Việt Nam
—————————————–
* MacBook only BAO not active + ngoại hình + MDM
KHÔNG đủ BH 12 tháng của APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU - HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

** 0944.68.68.68 - 08.44.68.68.68 - 08.22.68.68.68 **

Http://taoquangsang.vn