TAO QUANG SANG

TÁO QUANG SANG
logo-tet

BẢNG GIÁ WEB LÀ GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

( lỗi do nhà sản xuất là đổi máy mới)

===============================

 

NGÀY 16/01/ 2017

 

Cập nhật 24/24 cho ACE Cửa hàng dể báo khách

GIAO TẬN NƠI TẠI TP HCM QUÝ CỬA HÀNG VUI LÒNG CỘNG PHÍ 30k, 50k, 100

 

Chốt máy nhắn tin vào số : 0911.400.300 gặp Miss LAN

Chốt máy nhắn tin vào số : 0911.400.600 gặp Mr TÂN

Chốt máy nhắn tin vào số : 0911.933.133 gặp Mrs PHÚC

IPHONE NGUYÊN SEAL : KHÁCH LẼ = GIÁ Web + 200k

bannner-tet-anh-dong

IPHONE 7 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ
Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT
ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal
HẾT E U
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal 15.600.000 E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal TGDD
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb NHÁM only phone – new 100%
14.300.000 LL/A Chưa Active CHI MAY -KO PK-NEW 100%
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal 15.600.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A
Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb SIlVER Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal 18.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus -32gb ROSE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal 19.500.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal 19.400.000 ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal 19.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Active 9/12
Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal 19.300.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus -128 ROSE Nguyên Seal TGDD
23.200.000 VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus128ROSE Nguyên Seal 21.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal 21.700.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal TGDD
23.200.000 VN/A Chưa Active
BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal 21.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal 21.700.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal FPT 23.000.000 VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal
21.300.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal HẾT KH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1784)
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal
21.200.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal
21.200.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal HẾT KH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1784)
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1784)
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE Nguyên Seal
HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus -256 – ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -256 – GOLD Nguyên seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG Nguyên Seal
22.800.000
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -256 – NHÁM Nguyên Seal
22.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1784)
iPhone 7 Plus -256 – SILVE Nguyên Seal
HẾT X/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1784)

 

IPHONE SE 16GB – NGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ x-xứ
Tình trạng GHI chÚ
iPhone SE – 16gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 16gb GRAY Nguyên Seal 7.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 16gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE SE 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone SE – 64GB GRAY ONLY PHONE 8.000.000 LL/A chữ đỏ
CHI MAY -KO PK-NEW 100%
iPhone SE – 64GB GOLD ONLY PHONE
8.000.000 LL/A chữ đỏ
CHI MAY -KO PK-NEW 100%
iPhone SE – 64GB ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 16gb – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb ROSE Nguyên Seal HET E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb ROSE Nguyên Seal cpo
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb SILVER Nguyên Seal HẾT
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 32gb NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S32gb ROSE Nguyên Seal HẾT B/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb GRAY Nguyên Seal 12.500.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb SILVER Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S – 64gb – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb ROSE Nguyên Seal cpo
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb SIlVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb ROSE Nguyên Seal cpo 13.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb SILVE Nguyên Seal HẾT TH/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

iPHONE 6S – Plus – 16gbNGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6S Plus-16gb ROSE Nguyên Seal
13.800.000
LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb GRAY Nguyên Seal 13.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb SILVE Nguyên Seal CPO
12.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-32gb ROSE Nguyên Seal 15.200.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb GOLD Nguyên Seal
HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb GRAY Nguyên Seal 15.200.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb SILVE Nguyên Seal 15.200.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-64gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb ROSE Nguyên Seal CPO
14.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb ROSE Nguyên Seal CPO
HẾT EU Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb GOLD Nguyên Seal 15.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb GOLD NEW 100% SEAL
HẾT ZP/A Active 14/12 Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb GOLD NEW 100% SEAL 13.500.000 ZP/A Active 8/7 Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb GOLD Nguyên Seal CPO 14.500.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb GRAY Nguyên Seal
15.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb Silve NEW 100% SEAL
13.600.000 VN/A Active 7/11
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 128GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus – 128 ROSE Nguyên Seal CPO
15.500.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128 GOLD Nguyên Seal CPO 15.500.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128 GRAY Nguyên Seal 16.500.000
LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128 SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 – NGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – VÀNG Nguyên Seal MG
HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb ĐEN – Nguyên Seal MG
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb BẠC Nguyên Seal MG
HẾT LL/A
Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – VÀNG Nguyên Seal tbh
HẾT
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – ĐEN – Nguyên Seal MG HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – BẠC Nguyên Seal MG
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 -128GB – VÀNG Nguyên Seal MG
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 -128GB – ĐEN – Nguyên Seal MG
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 -128GB – BẠC Nguyên Seal MG
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 PLUS – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6 Plus – 16gb – VÀNG – Nguyên Seal – CPO HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus – 16gb – ĐEN – Nguyên Seal – MG
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus – 16gb – BẠCNew Seal – CPO
HẾT ZP/A Active 5/7
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus – 64GB – GOLD – Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus – 64GB – GRAY – Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus – 64GB – SILVE – Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

banner-tet-4

IPHONE 6S16GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 6S – 16 ROSE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16 GOLD NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Active roi
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16 SILVE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH=>
IPHONE 6S 64GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 64 ROSE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64 GOLD NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64 SILVE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6S 128GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 128 ROSE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128 VÀNG NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128 SILVE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6S – PLUS – 16GBTRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6S Plus-16 ROSE NEW SEAL -TBH
HẾT VN/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16 GOLD NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16 GRAY NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16 SILVE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPHONE 6S – PLUS – 64GBTRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S Plus-64 ROSE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64 GOLD NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64 SILVE NEW SEAL -TBH
HẾT VN/A Active 7/11
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPHONE 6S – PLUS – 128GBTRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S Plus-128 ROSE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 VÀNG NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 SILVE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6 – TRẢ BẢO HÀNH – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – VÀNGNEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb – VÀNGNEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb – ĐEN – NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb – BẠC NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – VÀNGNEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – ĐEN – NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – BẠCNEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6 PLUS – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ
iP 6 Plus – 16gb – VÀNGNEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – ĐEN – NEW SEAL – MG
HẾT LL/A Active 6/12
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – BẠCNEW SEAL -CPO
HẾT LL/A Active 5/7
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPAD PRO – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM IPHONE 6 ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng GHI CHÚ
iPad Pro (12,9) 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128 4G GOLD Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128 4G GRAY Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 256 4G SILVER Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 4G GOLD Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 wifi GRAY Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32g wifi GRAY Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32g wifi GOLD Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32 4G GOLD Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32 4G GRAY Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD AIR2 – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad Air 2-128gb 4G VÀNG Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2-64gb 4G GRAY Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD AIR1 – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad Air 1-16gb 4G Silve Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-16gb 4G GRAY Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-32gb 4G Silve Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-32gb 4G GRAY Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

Báo Giá iPhone Cũ Zin Nguyên Bản cho Cửa Hàng Đại Lý

Gọi gặp PHONG 0941999919

 

5S 32Gb Silver Zin all 99,99% : 3tr9

5S 32Gb Gold Zin all 99,99% : 4tr2

6S 16Gb RoSe Zin all 99% : 8tr2

6S 16Gb Gold Zin all 99% : 8tr2

 

6 Plus 16Gb Gray Zin all 99% : 7tr3

6 Plus 16Gb Silver Zin all 99% : 7tr4

 

6S Plus 16Gb Gray Zin all 99% : 9tr1

6S Plus 16Gb Silver Zin all 99% : 9tr2

6S Plus 16Gb RoSe Zin all 99% : 9tr6

6S Plus 16Gb Gold Zin all 99% : 9tr6

 

6S Plus 64Gb RoSe Zin all 98% : 11tr7

iphone 7 32Gb Rose Zin all 99,99% : 13tr3

iphone 7 32Gb BLACK Zin all 100% : 14tr3

Tel : ‎0941 999919

=========================================

Tai Nghe ZIN Tháo Máy iP7 – Có dây chuyển đổi : 550k

 

==========================================

LƯU Ý : BỎ SIM VIỆT NAM VÀO KICH HOẠT NHÉ

Nguyên Seal – MG : KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal – CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TBH – Chưa acti: Active ra thiếu tháng BH của Apple

========================================================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 BIS ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 -09.66776868 **

http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK: 0251 0025 92.482 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK: 0600 9931 8549 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK: 0104 238 160 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770017, CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH