tao quang sang 14/4

 

  QUANG SANG
 BẢNG GIÁ  CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

UPDATE NGÀY 25/04/2018

Cập nhật 24/24 cho ACE CH dể báo khách

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.300 GẶP PHÚC

GỌI CHỐT MÁY : 0909.012.346  GẶP PHÚC

NV: LAN – TÂN – NHẬT đã nghỉ làm  – MỌI  GIAO DỊCH TQS KO CHỊU TRÁCH NHIỆM 

Loa  Apple HomePod  silver X/A :HÊT

Loa  Apple HomePod Gray X/A :HÊT

TAI NGHE AIR PODS NGUYÊN SEAL ZA : 3.600.000

 

Apple Watch S3 (GPS + 4G) 42mm Gray MQK22LL : HÊT

Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gray MQL12LL : HÊT

Apple Watch S3 (GPS)  38mm Gold/Pink MQL22LL/A : HÊT

MacBook Pro – MPTU2LL/A- 15” – Core i7 – Silver : ĐÃ BÁN 

MacBook Pro® MPXT2LL/A – 13” – Core i5- 256GB –   Gray : ĐÃ BÁN 

MacBook Pro® MPXU2LL/A – 13″  – Core i5 – 256GB – Silver : ĐÃ BÁN 

MacBook Pro®MPXQ2LL/A – 13” – Core i5 – Space Gray :  ĐÃ BÁN 

MacBook Pro® 2017 – MPXW2LL/A – 13″- Core i5  – 512GB  – Space Gray : ĐÃ BÁN 

IPHONE X – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal 23.650.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT ZP/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT KH/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal 23.600.000 LL/A A1865  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT ZP/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT KH/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN 
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1901 acti 16/03 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1901 acti 22/01 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE X 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 27.150.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT ZP/A A1901 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.900.000 KH/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN
iPhone X – 256gb SILVE  TBH Fullbox HÊT VN/A A1905 Chưa Active BH ĐỔI 1 TẠI VIỆT NAM 
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.850.000  LL/A A1865 Active 07/04  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A1865 Active 01/04 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1901 Active 07/02 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1901 Active 31/03 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 25.500.000 LL/A A1901 Active 22/03 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 25.400.000 LL/A A1901 Active 20/02 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 – 64gb   RED  Nguyên Seal 17.700.000 LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GOLD  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY  Nguyên Seal 16.300.000 LL/A A1905 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb  SILVE Nguyên Seal 16.300.000 LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN
iPhone 8 – 64gb GOLD  Nguyên Seal HÊT VC/A A1905 Active 05/04 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY  TBH Fullbox  HÊT PA/A A1905 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY  Nguyên Seal HÊT VC/A A1905 Active 05/04 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GRAY   Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 bh=> 12/3/2020 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 PLUS – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPPlus – 64gb   RED  Nguyên Seal 19.650.000  LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb   RED  Nguyên Seal HÊT ZP/A A1864 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb GOLD Nguyên Seal 19.100.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GRAY  Nguyên Seal 19.050.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb SILVE  Nguyên Seal 19.050.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GOLD  TBH Fullbox HÊT VN/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb SILVE  Nguyên Seal 18.000.000 VC/A A1897 Active 30/03 Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb SILVE   TBH Fullbox HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb SILVE  LOCK  Ng  Seal 13.600.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 PLUS – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb RED    Nguyên Seal  23.400.000 LL/A A1864 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb RED    Nguyên Seal  HÊT ZP/A A1864 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GOLD  Nguyên Seal  HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GRAY  Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb SILVE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GOLD  Nguyên Seal HÊT LL/A A1864 Active 24/02 Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GRAY   Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Active 10/04 Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb SILVE   Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Active 16/12 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 32GB  NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ
Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 32g NHÁM    TBH Fullbox HÊT VN/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32b SIlVE      TBH Fullbox
HÊT VN/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32b ROSE     Nguyên Seal  
HÊT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 128gb RED   TBH Fullbox
13.400.000 MY/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb RED   Nguyên Seal 12.300.000 VN/A A1778 Active 8/8
Còn bh tại FPT  => 08/08/18
iPhone 7 – 128gb JET     Nguyên Seal
HÊT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 128gb SIlVE   Nguyên Seal HẾT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 plus  – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus32gb ROSE  Nguyên Seal 16.200.000 LL/A A1784 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE   TBH Fullbox
14.400.000 VN/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD   Nguyên Seal HÊT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE   TBH Fullbox 14.500.000 VN/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -128 – RED    TBH Fullbox 17.000.000 VN/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – VÀNG   Nguyên Seal 16.400.000 LL/A A1661 Chưa Active CPO-   HỘP VÀNG ZIN
iPhone 7 Plus -128 – VÀNG   Nguyên Seal 16.300.000 LL/A A1661 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – VÀNG  TBH Fullbox 16.400.000 VN/A A1784 Chưa Active TBH  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM   Nguyên Seal 16.300.000 LL/A A1661 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG  TBH Fullbox 15.400.000 VN/A A1784 Chưa Active TBH  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – HỒNG  Nguyên Seal 16.500.000 LL/A A1784 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – HỒNG  TBH Fullbox  16.400.000  VN/A A1784   Chưa Active  TBH  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – SILVE   Nguyên Seal HET LL/A A1784 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -256 –  RED   Nguyên Seal HÊT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – ROSE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG  Nguyên Seal HÊT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS16GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 6 – 32gb  GOLD   Nguyên Seal 
HÊT VN/A A1687 Chưa Active BH ĐỔI 1 TẠI VIỆT NAM 
IPHONE 6S – PLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6S Plus-32gb GOLD  Nguyên Seal 
HÊT VN/A A1687 Active 19/04 BH ĐỔI 1 TẠI VIỆT NAM
IPHONE 6S – PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6S Plus-64gb GOLD  Nguyên Seal  cpo
 HÊT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-64gb ROSE  Nguyên Seal cpo HÊT
LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S  – 16GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S 16gb  GOLD  Nguyên Seal
HÊT ZP/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S 16gb  ROSE   Nguyên Seal HÊT ZP/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S 16gb  GRAY  Nguyên Seal HÊT ZP/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM
Đ-GIÁ X-xứ Model
Tình Trạng Ghi Chú
iPad 2018 – 4G – 128gb GOLD NguyênSeal HÊT ZP/A A1954 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017-  4G – 32gb  GOLD  Nguyên Seal 9.400.000 J/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017-  4G – 32gb  GOLD  Nguyên Seal 9.400.000  TH/A  A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb GOLD NguyênSeal 7.200.000 LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb GRAY  Nguyên Seal 7.000.000 LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb SILVE Nguyên Seal  7.100.000 LL/A A1823  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 10.5- 4G-256g-GRAY  Nguyên Seal HẾT  LL/A  A1538  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro12.9  WiFi 32g GRAY Nguyên Seal
CALL TH/A A1584 Chưa Active DEMO – Fullbox pk zin máy
iPad Pro12.9 512 4G  GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 256 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1671 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 
iPad Pro 9.7 WiFi 32  ROSE   like new 
7.700.000 LL/A A1673 Hêt BH
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 WiFi 32  GOLD   like new 7.700.000 LL/A A1823 Hêt BH Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G 32 ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G 32 GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G 32 GRAY  Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 4G 32 SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 2   4G  16g  GOLD like new  7.200.000 TH/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 2   4G  16g  GOLD like new  6.800.000 TH/A A1823 HẾT BH  Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Air 2 WiFi 16g  GOLD like new  6.000.000 TH/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
APPLE WATCH NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE
Apple Watch S3 (GPS + 4G) 42mm Gray
HẾT MQK22LL  SPORT Chưa Active XEM HÌNH 
Apple Watch S3 (GPS) 42mmGray/black HẾT MQL12LL SPORT Chưa Active NGUYÊN SEAL
Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gold/Pink HẾT MQL22LL SPORT Chưa Active NGUYÊN SEAL
Apple Watch S3 (GPS)  38mm Gold/Pink 8.350.000  MQKW2VN SPORT Chưa Active NGUYÊN SEAL
Apple Watch S3 (GPS)  38mm Gray/gray HẾT MQKV2LL SPORT Chưa Active NGUYÊN SEAL

MÁY TRẢ BH new 100% & MÁY CŨ ZIN ALL 99->99,9%

iPhone X – 64gb  GRAY     zin all like new 21.000.000 LL/A Không phụ kiện BH=> 25/02/19
iPhone X – 64gb  SILVE      new 99.9% HÊT LL/A Không phụ kiện BH=> 22/02/20
iPhone X – 256gb  GRAY   new  99% 22.400.000  LL/A  Không phụ kiện BH=> 20/11/18
iPhone X – 256gb  GRAY   zin all like new HÊT  VN/A  Không phụ kiện Chưa active
iPhone X – 256gb SILVE  TBH  new 100%  HÊT VN/A Không phụ kiện Chưa active
iPhone X – 256gb SILVE  TBH  new 100%  24.600.000 LL/A Không phụ kiện Chưa active
iPhone X – 256gb SILVE  BODY new 100%  24.000.000 LL/A Không phụ kiện Acti 25/03/18
iPhone X – 256gb GRAY   TBH  new 100%  24.400.000 VN/A   Không phụ kiện Chưa active
iPhone 8 – 64gb GOLD  TBH  new 100%  HÊT P/A Không phụ kiện Chưa active
iPhone 8 – 64gb  GRAY  TBH  new 100%  13.200.000 P/A  Không phụ kiện Chưa active
iPhone 8 – 64gb GOLD  Zin all new 99,9% 12.800.000 VC/A  Không phụ kiện Active  05/04/18
iPhone 8 – 64gb GOLD  Zin all new 999,9% 12.800.000  LL/A   Không phụ kiện Check OK mà Hết  BH
iPhone 8 – 64gb GOLD  Zin all new 999,9% 12.800.000 LL/A  Không phụ kiện Check update ngày mua
iPhone 8 – 64gb SILVE  MỚI 100% chưa xài  12.800.000 LL/A Không phụ kiện Check OK mà Hết  BH
iPhone 8 – 64gb SILVE  MỚI 100% chưa xài  12.800.000  LL/A  Không phụ kiện Check update ngày mua
iPhone 8 – 256gb GOLD  Zin all new 99,9% 13.400.000 LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 8 – 256gb GOLD  Zin all new 99% 13.200.000 LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iP8 Plus – 64gb GRAY  Zin all new 99,9% HÊT LL/A  Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb ROSE zin all -new 99% HÊT LL/A Không phụ kiện
CHECK OK
iPhone 7 – 32gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 – 32gb NHÁM zin all -new 99,9%
HẾT LL/A  Không phụ kiện CHECK OK
iPhone 7 – 32gb SILVE zin all -new 99,9% HẾT LL/A  Không phụ kiện Không phụ kiện
 
iPhone 7 – 128gb   RED  Fullbox -new 100% 11.400.000 VN/A  pk zin chua xài Còn BH tại FPT =>24/05/18
iPhone 7 – 128gb   RED  zin all -new 99,9% 10.400.000 VN/A Không phụ kiện Còn BH tại FPT =>06/06/18
iPhone 7 – 128gb   RED  zin all -new 99% 10.200.000 VN/A  Không phụ kiện Còn BH tại FPT =>
iPhone 7 – 128gb   RED  TBH  new 100%  12.000.000 MY/A Không phụ kiện
Chưa active
iPhone 7 – 128gb BÓNG zin all -new 99% 9.700.000 Không phụ kiện CHECK OK hết bh
iPhone 7128gb rose -zin all – new 99% 9.700.000 Không phụ kiện CHECK OK hêt bh
iPhone 7 – 128gb GOLD zin all -new 99% 9.800.000 Không phụ kiện CHECK OK hêt bh
 
iPhone 7 – 256gb BÓNG zin all -new 99,9% HẾT LL/A Không phụ kiện Không phụ kiện
 
iP 7 Plus32gb ROSE zin all -new  99%
HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK 
iP 7 Plus – 32gb GOLD zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK 
iP 7 Plus – 32gb NHÁM zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện
CHECK OK 
iP 7 Plus – 32gb SILVER    TBH  new 100% 13.300.000 VN/A   Không phụ kiện Chưa active
iP 7 Plus -128gb ROSE   Like new 99,999%
13.200.000 ZPA Fullbox pk zin cũ  CHECK OK  HÊT BH
iP 7 Plus -128gb GOLD   Like new 99,999%
13.400.000 ZPA Fullbox pk zin cũ CHECK OK  HÊT BH
iP 7 Plus -128gb NHÁM zin all -new 99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iP 7 Plus -128gb BÓNG  zin all -new 99% 12.500.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iP 7 Plus -128gb  RED  like new 99,999%
HÊT VN/A Fullbox pk zin cũ  CHECK OK
iP 7 Plus -128gb  RED  zin all – new 99% HÊT Không phụ kiện BH=> T9/2018
 iP 7 Plus -128gb  RED  zin all – new 98% HÊT  Không phụ kiện BH=> T5/2018
iP 8 Plus – 64gb  GRAY   zin all – new 99% HÊT LL/A Không phụ kiện BH => 21/11/2019
iP 8 Plus – 64gb  GRAY   zin all – new 99% HÊT  LL/A Không phụ kiện BH => 21/09/2018
iP 8 Plus – 64gb  GOLD  zin all – new 99% HÊT   LL/A  Không phụ kiện BH => 20/10/2018
iPHONE 6 PLUS  Zin All new 99% => 99,9%
6S Plus 16gb ROSE    zin all 99 % HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
6S Plus 16gb GRAY    zin all 97 % HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
6S Plus 16gb GOLD  zin all 99 % HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
6S 16gb ROSE    zin all 99 % HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
6S 16gb GRAY    zin all 97 % HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
6S 32gb VÀNG   New 100% Fullbox    6.200.000  B/A PK ZIN CHƯA XÀI
BH=>July 22, 2018
6S 32gb VÀNG   zin all   99% HÊT Không phụ kiện
6S 32gb   ROSE  zin all   99% 5.600.000 Không phụ kiện

LƯU Ý : Chỉ Bỏ Sim Việt Nam vào Active

******************************************************

Báo Giá iPhone cũ Zin ALL cho CH & Đại Lý

TẠI ĐÂY : 

www.thanhphatgiasi.vn

 

 

=================================

LƯU Ý: CHỉ Bỏ SIM VIỆT NAMSIM VERIZON VÀO KICH HOẠT

Nguyên Seal: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TRả BẢO HÀNH: KICH HOẠT RA THIẾU NGÀY BH CỦA APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 – 09.667768 68 **

Http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK : 0251002592482-CHỦTK : TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK : 060099318549 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK : 0104238160 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770025 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH