Tao Quang Sang

TÁO QUANG SANG
iphone giá sỉ

BẢNG GIÁ WEB LÀ GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

(lỗi do nhà sản xuất là đổi máy mới)

GÓI BẢO HÀNH 12 THÁNG = WEB + 500K  LÀ  BAO TEST ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY,  PHỤ KIỆN BẢO HÀNH 30 NGÀY 

=========================

UPDATE  NGÀY  29/03/2017

Cập nhật 24/24 cho ACE Cửa hàng dể báo khách

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

Chốt máy nhắn tin vào số : 0911.400.300 gặp Miss LAN

Chốt máy nhắn tin vào số : 0911.400.600 gặp Mr TÂN

Chốt máy nhắn tin vào số : 0911.933.133 gặp Miss PHÚC

IPHONE NGUYÊN SEAL : KHÁCH LẼ = GIÁ Web + 500k,Bao tést 07 ngày +BH 12 thang

IPHONE NGUYÊN SEAL : KHÁCH LẼ = GIÁ Web + 200K Bao tést 03 ngày + ko BH

 

TAI NGHE – AIR PODS – NGUYEN SEAL – ZA/A : TAM HET
IPHONE 7 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ
Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal 14.700.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal tbh
HẾT VN/A
Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT E U
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal
14.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal 13.900.000 LL/A Active 22/02
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal 13.700.000 LL/A Active 09/02 Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal 13.500.000 LL/A Active 30/09 Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal 14.700.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal 13.700.000 LL/A Active 14/03
Fullbox phụ kiện zin A1660
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 128gb RED    Nguyên Seal 19.600.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal FPT
17.600.000 VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal
17.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal 16.200.000 LL/A Active 20/02 Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal FPT
17.600.000 VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal 16.200.000 LL/A Active 01/03
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal 17.000.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal 17.100.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal 16.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal 15.300.000 LL/A Active 05/01 Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal 16.000.000 KH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 128gb NHÁM Nguyên Seal HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb NHÁM Nguyên Seal 17.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb NHÁM Nguyên Seal 16.900.000 E U Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 128gb SIlVE   Nguyên Seal
17.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal 18.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal 18.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb BÓNG Nguyên Seal 18.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal 18.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal 16.200.000 LL/A Active 03/10
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal 18.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778

 

IPHONE 7 PLUS 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal FPT
HET VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal 17.700.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal 17.000.000 LL/A Active 02/03
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal 17.600.000 E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal FPT
 HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal 17.600.000 E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM New  Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active
BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal 17.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal 17.600.000 E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal 17.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus -128 – RED    Nguyên Seal  
24.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – RED    Nguyên Seal
23.100.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal
20.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal 19.300.000 LL/A  Active 15/3 Fullbox phụ kiện zinA1661
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active
BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal 20.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal
19.800.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal 19.700.000 E U Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal 19.000.000 LL/A Active 15/2
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal 19.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal
HẾT ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal
HẾT KH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus -256 – RED    Nguyên Seal HẾT  LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -256 – ROSE Nguyên seal
21.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -256 – GOLD Nguyên seal
21.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG Nguyên Seal
20.700.000
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -256 – NHÁM Nguyên Seal
20.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -256 – SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
IPHONE SE 16GB – NGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ x-xứ
Tình trạng GHI chÚ
iPhone 6 – 32gb GOLD  Nguyên Seal 10.200.000 ZP/A Chưa Active BH TOAN CAU trong 12th
IPHONE SE 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone SE – 64GB ROSE   Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 64GB GOLD   Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 16gb – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb SILVE Nguyên Seal
HẾT
LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 32gb NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb  GRAY Nguyên Seal 12.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb SILVER Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S – 64gb – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb SIlVE  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb ROSE Nguyên Seal
HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb GOLD Nguyên Seal
HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb SILVE Nguyên Seal HẾT TH/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

iPHONE 6S – Plus – 16gbNGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iP 6S Plus-16gb ROSE Nguyên Seal
12.600.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-16gb GOLD Nguyên Seal
12.600.000 B/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-16gb GRAY Nguyên Seal
12.600.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-16gb SILVE Nguyên Seal
12.600.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-32gb ROSE Nguyên Seal 14.800.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb ROSE Nguyên Seal 14.800.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb GOLD Nguyên Seal
14.900.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb GRAY Nguyên Seal 14.800.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb SILVE Nguyên Seal HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-64gb ROSE Nguyên Seal
15.400.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb ROSE Nguyên Seal CPO
14.000.000 QL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb GOLD Nguyên Seal CPO HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb GRAY   Nguyên Seal
15.200.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb SILVE  Nguyên Seal CPO
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 128GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus – 128 ROSE  Nguyên Seal
HẾT VN/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128 GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128 GRAY   Nguyên Seal
HẾT
LL/A Active 11/08
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128 SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 – NGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – VÀNG Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb –  ĐEN – Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb –  BẠC Nguyên Seal
HẾT LL/A
Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 32GBVÀNG Nguyên Seal
10.200.000
ZP/A Chưa Active BH TOAN CAU trong 12th
iPhone 6 – 64GB –   ĐEN –  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB –   BẠC –  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 -128GB – VÀNG Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 -128GB – ĐEN – Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 -128GB – BẠC Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 PLUS – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6 Plus – 16gb – VÀNG – Nguyên Seal – CPO
9.900.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 16gb –  ĐEN –  Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 16gb –  BẠC –  Nguyên Seal – CPO
9.300.000 X/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 64GB – GOLD – Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 64GB – GRAY – Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 64GB – SILVE – Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 128GB – GOLD – Nguyên Seal – CPO 12.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

TAI NGHE – AIR PODS  : het

IPHONE 6S16GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 6S – 16 ROSE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16 GOLD NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Active roi
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16 SILVE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH=>
IPHONE 6S 64GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 64 ROSE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64 GOLD NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64 SILVE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6S 128GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 128 ROSE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128 VÀNG NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128 SILVE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6S – PLUS – 16GBTRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6S Plus-16 ROSE NEW SEAL -TBH
HẾT VN/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16 GOLD NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16 GRAY NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16 SILVE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPHONE 6S – PLUS – 64GBTRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S Plus-64 ROSE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64 GOLD NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64 SILVE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPHONE 6S – PLUS – 128GBTRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S Plus-128 ROSE NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 VÀNG NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 GRAY NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128 SILVE NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6 – TRẢ BẢO HÀNH – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – VÀNGNEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb –  ĐEN –  NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb –  BẠC NEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – VÀNGNEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – ĐEN – NEW SEAL -TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – BẠCNEW SEAL -TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6 PLUS – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ
iP 6 Plus – 16gb – VÀNGNEW SEAL -TBH
HẾT VN/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – ĐEN – NEW SEAL – MG
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – BẠCNEW SEAL – CPO
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPAD PRO – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM IPHONE 6 ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng GHI CHÚ
iPad Pro (12,9) 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128 4G GOLD Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128 4G GRAY Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 256 4G SILVER Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 4G GOLD Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 wifi GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32g 4G GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32g wifi GOLD Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32 4G GOLD Nguyên Seal HẾT J/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32 4G GRAY Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD AIR2 – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad Air 2-32gb  wifi VÀNG Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2-64gb 4G GRAY Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD AIR1 – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad Air 1-16gb 4G Silve Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-16gb 4G GRAY Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-32gb 4G Silve Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-32gb 4G GRAY Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Mini 3-16gb 4G GOLD Nguyen seal cpo HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

Báo Giá iPhone Cũ Zin Nguyên Bản cho Cửa Hàng Và Đại Lý

ĐỊA CHỈ : 647 LÊ HỒNG PHONG, F10,Q.10,HCM

GỌI GẶP PHONG 0941999919

 

www.giasiapple.vn

 

www.giasiapple.com

 

5S 16Gb Gray Zin all 99% : 3tr1

5S 16Gb Silver Zin all 99% : 3tr2

5S 16Gb Gold Zin all 99% : 3tr4

 

5S 32Gb Gray Zin all 99% : 3tr5

5S 32Gb Silver Zin all 99% : 3tr550

5S 32Gb Gold Zin all 99% : 3tr7

 

iP6 16Gb Gray Zin all 99% : 5tr3

iP6 16Gb Silver Zin all 99% 5tr3

iP6 16Gb Gold Zin all 99% : 5tr6

 

 

iP6 – 64Gb Gray Zin all 99% : 6tr2

iP6 – 64Gb Silver Zin all 99% : 6tr2

iP6 – 64Gb Gold Zin all 99% : 6tr7

iP6 – 64Gb Gold Zin all 97% : 6tr1

iP6 – 128Gb Gold Zin all 97% : 6tr3

 

6 Plus 16Gb Gray Zin all 99% : 7tr1

6 Plus 16Gb Silver Zin all 99% : 7tr2

6 Plus 16Gb Gold Zin all 99% : 7tr6

 

 

6S 16Gb Gray Zin all 99,99% : 7tr

6S 16Gb Silver Zin all 99,99% : 7tr1

6S 16Gb RoSe Zin all 99,99% : 7tr4

6S 16Gb Gold Zin all 99,99% : 7tr6

 

6S 32Gb Gray 99,99% BH–>2017 : 9tr

6S 32Gb RoSe  99,99% BH–>2017 : 9tr4

 

 

6S 64Gb Gray Zin all 99% : 9tr1

6S 64Gb Silver Zin all 99% : 9tr2

6S 64Gb RoSe Zin all 99% : 9tr5

 

 

6S Plus 16Gb Gray Zin all 99% : 8tr8

6S Plus 16Gb Silver  Zin all 99% : 8tr8

6S Plus 16Gb RoSe Zin all 99% : 8tr9

6S Plus 16Gb Gold Zin all 99% : 9tr

 

 

iPhone 7 – 128Gb nhám Zin all 99% : 13tr8

iPhone 7 – 128Gb nhám Zin all 99,9% : 14.000

iPhone 7 plus  – 128Gb róse Zin all 99,9% : 18.000

iPhone 7 plus  – 128Gb róse Zin all 98% : 17.200

 

Tel : ‎0941 999919

www.giasiapple.vn

www.giasiapple.com

========================

BÁN SIM SỐ TRẢ TRƯỚC DỂ NHỚ  :

0933.836.836: DA BAN

0948.998.998 : 50.000.000

09812.45678 : 65.000.000

0963.676.676 : 10.000.000

0942.81.5678 : 5.000.000

0942.87.5678 : 6.000.000

0942.97.5678 : 6.000.000

Tai Nghe ZIN Tháo Máy iP7 – Có dây chuyển đổi : 500k

Tai Nghe Air Pods khong day- nguyen seal chua active: HET

 

==========================================

LƯU Ý : BỎ SIM VIỆT NAM VÀO KICH HOẠT NHÉ

Nguyên Seal – MG : KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal – CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TBH – Chưa acti: Active ra thiếu tháng BH của Apple

========================================================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 BIS ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 -09.66776868 **

http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK: 0251 0025 92.482 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK: 0600 9931 8549 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK: 0104 238 160 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770017, CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH