Táo Quang Sang

TÁO QUANG SANG
iphone giá sỉ

BẢNG GIÁ WEB LÀ GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

===============================

 

NGÀY 6/12/ 2016

 

Cập nhật 24/24 cho ACE Cửa hàng dể báo khách

** GIAO TẬN NƠI TẠI TP HCM QUÝ CỬA HÀNG VUI LÒNG CỘNG PHÍ 30k, 50k, 70k … tùy xa – gần

 

Apple Watch – SERIES 2 – 42mm Silver Aluminum – Chưa Active : HẾT

Apple Watch – SERIES 2 – 42mm Gold Aluminum – Chưa Active : 10.700.000

 

IPHONE 7 GIÁ Đà ỔN ĐỊNH

 

Nhắn tin chốt máy  :  0911.400.300   gặp Míss Lan

Nhắn tin chốt máy  :  0911.400.600     gặp  Mr TÂN

  Nhắn  tin chốt máy :  0911.933.133     gặp Mrs PHÚC

Bán máy cho TAOQUANGSANG gọi: 0909.012.346 găp Mr Cảnh

Bán máy cho TAOQUANGSANG gọi: 0919.345.789 găp Mr Cảnh

IPHONE 7 : KHÁCH LẼ = GIÁ Web + 200K

banner

IPHONE 7 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 32gb   ROSE   Nguyên Seal HẾT VN/A Chưa Active  BH đổi 1 tại FPT  trong 12th
iPhone 7 – 32gb   ROSE   Nguyên Seal 15.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  A1660
iPhone 7 – 32gb   ROSE   Nguyên Seal 15.600.000
ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin  A1660
iPhone 7 – 32gb   ROSE   Nguyên Seal 
15.700.000 E U
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  A1778
iPhone 7 – 32gb   VÀNG   Nguyên Seal 17.000.000 VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT  trong 12th
iPhone 7 – 32gb   VÀNG   Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  A1660
iPhone 7 – 32gb   VÀNG   Nguyên Seal 15.600.000 ZP/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  A1660
iPhone 7 – 32gb   VÀNG   Nguyên Seal 15.700.000 E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  A1778
iPhone 7 – 32gb  BLACK  Nguyên Seal HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT  trong 12th
iPhone 7 – 32gb  BLACK  Nguyên Seal 15.700.000 E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin   A1778
iPhone 7 – 32gb  BLACK  Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin   A1660
iPhone 7 – 32gb  SILVER  Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin   A1660
iPhone 7 – 32gb  SILVER  Nguyên Seal 15.600.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin   A1660
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 128gb   ROSE   Nguyên Seal 17.400.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  A1660
iPhone 7 – 128gb   GOLD   Nguyên Seal 16.300.000 LL/A  Active 12/10 Fullbox phụ kiện zin  A1660
iPhone 7 – 128gb   BÓNG   Nguyên Seal 17.300.000 LL/A Active  9/11
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 128gb   BÓNG   Nguyên Seal 18.100.000 E U
Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin  A1778
iPhone 7 – 128gb   NHÁM   Nguyên Seal 18.100.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 128gb   NHÁM   Nguyên Seal 17.800.000 X/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  A1778
iPhone 7 – 128gb   SIlVER  Nguyên Seal
17.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 256gb  ROSE   Nguyên Seal 18.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1660)
iPhone 7 – 256gb  VÀNG   Nguyên Seal 18.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 256gb  BÓNG   Nguyên Seal
18.200.000
LL/A Active 1/10 Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 – 256gb  NHÁM   Nguyên Seal 19.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1778)
iPhone 7 – 256gb  NHÁM   Nguyên Seal HẾT LL/A Active 1/10 Fullbox phụ kiện zin  (A1778)
iPhone 7 – 256gb  SILVE    Nguyên Seal 18.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

IPHONE 7 PLUS 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 32gb  ROSE    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin
iPhone 7 Plus – 32gb  ROSE    Nguyên Seal 19.800.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb  GOLD    Nguyên Seal 19.850.000 E U
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1784)
iPhone 7 Plus – 32gb  GOLD    Nguyên Seal 20.000.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb  BACK    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb  BACK    Nguyên Seal 19.900.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus – 32gb  SILVER  Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus -128 –  ROSE   Nguyên Seal 22.700.000 FPT Chưa Active BH đổi 1 tại FPT  trong 12th
iPhone 7 Plus -128 –  ROSE   Nguyên Seal 22.300.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus -128 –  GOLD   Nguyên Seal 23.700.000 VN/A Chưa Active
BH đổi 1 tại FPT  trong 12th
iPhone 7 Plus -128 –  GOLD   Nguyên Seal 22.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus -128 –  GOLD   Nguyên Seal 22.300.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1784)
iPhone 7 Plus -128 –  GOLD   Nguyên Seal 22.300.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus -128 –  BÓNG   Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus -128 –  BÓNG   Nguyên Seal 22.200.000
ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1661)
iPhone 7 Plus -128 –  NHÁM   Nguyên Seal
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT  trong 12th
iPhone 7 Plus -128 –  NHÁM   Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 –  NHÁM   Nguyên Seal
22.300.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 –  SIlVE     Nguyên Seal
22.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1661)
iPhone 7 Plus -128 –  SIlVE     Nguyên Seal
22.400.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin (A1784)
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus -256 – ROSE   Nguyên Seal 24.800.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin  (A1784)
iPhone 7 Plus -256 – ROSE   Nguyên Seal 24.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin   (A1661)
iPhone 7 Plus -256 – GOLD   Nguyên Seal HET LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin   (A1661)
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG   NguyênSeal
25.100.000
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin   (A1661)
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG   NguyênSeal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 7 Plus -256 – NHÁM   Nguyên Seal 24.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin   (A1661)
iPhone 7 Plus -256 – SILVE    Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

APPLE WATCH   –    IPHONE SE 16GB – NGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI chu
APPLE WATCH SERIES 2 GOLD-42MM 10.700.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
APPLE WATCH SERIES 2 WHITE-42MM HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 16gb ROSE    Nguyên Seal 7.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 16gb GOLD    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 16gb GRAY   Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 16gb SILVER Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE SE 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone SE – 64GB ROSE  Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone SE – 64GB GRAY  Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 16gb – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb  ROSE   Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb VÀNG    Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb GRAY    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb SILVER     Nguyên Seal HẾT
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S – 32gb NGUYêN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb   ROSE   Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S32gb   ROSE   Nguyên Seal 12.300.000 B/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb   GOLD   Nguyên Seal 12.450.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb   GRAY   Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
 IPHONE 6S – 64gb 64gb 64gb  64gb  64gb
iPhone 6S – 64gb   ROSE  Nguyên Seal
13.750.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb   ROSE  Nguyên Seal cpo
13.500.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb   GOLD  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb   GRAY  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb SIlVER   Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb   ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb   VÀNG Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb   GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb  SILVE  Nguyên Seal 14.200.000 E U
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

iPHONE 6S – Plus – 16gbNGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6S Plus-16gb ROSE  Ng-  Seal CPO
13.200.000
ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb GOLD  Ng – Seal CPO
HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb GRAY   Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb SILVE   Nguyên Seal HẾT
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-32gb   ROSE  Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb   ROSE  Nguyên Seal 14.950.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb  VÀNG   Nguyên Seal 14.950.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb  VÀNG   Nguyên Seal
14.950.000 B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb  GRAY   Nguyên Seal HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-32gb  SILVE   Nguyên Seal HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
  iPHONE 6S – PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-64gb  ROSE   Nguyên Seal tbh
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb  VÀNG   Nguyên Seal cpo 15.100.000 ZL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb  GRAY   Nguyên Seal
HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb  Silve    Nguyên Seal cpo
HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 128GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus – 128   ROSE    Nguyên Seal 17.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128   GOLD    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128   GRAY    Nguyên Seal HẾT
LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus – 128   SILVE    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 – NGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – VÀNG – Nguyên Seal TBH
HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb – ĐEN –    Nguyên Seal MG
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb – BẠC     Nguyên Seal MG
HẾT LL/A
Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB – VÀNG Nguyên Seal- TBH
10.600.000
LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB –   ĐEN –  Nguyên SeaL TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64GB –  BẠC   Nguyên Seal- TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 128GB – VÀNG – Nguyên Seal- MG HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 128GB –  ĐEN –   Nguyên Seal- MG HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 128GB –  BẠC  –   Nguyên Seal- MG HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 PLUS – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6 Plus – 16gb – VÀNG – Nguyên Seal – CPO HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus – 16gb –  ĐEN –  Nguyên Seal –  CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus – 16gb –  BẠC  –  New – Seal
9.500.000 LL/A Active 28/10
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus – 16gb –  BẠC  –  New – Seal cpo 9.200.000 ZP/A  Active rồi Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus 64GB – GOLD  – Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus 64GB – GRAY –  Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6 Plus 64GB – SILVE – Nguyên Seal  – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

 

Hàng trả bảo hành 

Nhắn tin chốt máy  :  0911.400.300   gặp Míss Lan

Nhắn  tin chốt máy  :  0911.400.600   gặp  Mr TÂN

Nhắn  tin chốt máy :  0911.933.133    gặp Mrs PHÚC

 

IPHONE 6S16GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 16gb ROSE   TBH – Seal 10.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16gb VÀNG   NEW – Seal
HẾT LL/A Active roi
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16gb  GRAY   TBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 16gb   Silve    TBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH=>
IPHONE 6S 64GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 64   ROSE   TBH- Seal
12.000.000 LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64   VÀNG  NEW – Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64   GRAY   TBH- Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 64   SiLVE  NEW – Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6S 128GB – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S – 128   ROSE TBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128   VÀNG TBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128   GRAY TBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S – 128   SILVER TBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6S – PLUS – 16GBTRẢ BẢO HÀNH VA ACTI GÂN- QUỐC TẾ – MỚI 100%
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6S Plus-16   ROSE    TBH – Seal
11.700.000 LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16   GOLD   TBH – Seal
11.700.000 LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16  GRAY  TBH – Seal
11.000.000 LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-16  SILVE  TBH – Seal
11.300.000 LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPHONE 6S – PLUS – 64GBTRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S Plus-64  ROSE   TBH – Seal HẾT  LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64  GOLD   TBH – Seal HẾT  LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-64  GRAY  New – Seal HẾT LL/A Chưa Active
 Fullbox, Pk Zin, BH => 
iPhone 6S Plus-64  SILVE New – Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPHONE 6S – PLUS – 128GBTRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S Plus-128   ROSE TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128   VÀNG TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128   GRAY new – Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6S Plus-128   SILVE TBH – Seal HẾT
IPHONE 6 – TRẢ BẢO HÀNH – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – VÀNG – TBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb – VÀNG – TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb –  ĐEN –  TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb –  BẠC –  TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – VÀNGTBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB –  ĐEN –  TBH – Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB –  BẠC –  TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6 PLUS – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ
iP 6 Plus – 128gb – VÀNGTBH – Seal
HẾT  LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb –  ĐEN –  NEW – Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 64gb –  BẠC –  TBH – Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPAD PRO – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM IPHONE 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPad Pro (12,9) 128   4G ROSE  Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128   4G GOLD  Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128   4G  GRAY  Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 256   4G SILVER Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128  4G  ROSE  New- seal
HẾT Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128  wifi GOLD  Nguyên Seal HẾT  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128  wifi GRAY  Nguyên Seal 14.700.000  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32g  wifi  GRAY   Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32g  wifi  GOLD  Nguyên Seal HẾT TH/A  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
 iPad Pro (9.7) 32  4G  ROSE  New- seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
 iPad Pro (9.7) 32  4G  GOLD  Nguyên Seal HẾT TH/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
 iPad Pro (9.7) 32  4G  GRAY  Nguyên Seal HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD AIR2 – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad Air 2-128gb  4G  VÀNG Nguyên Seal
14.000.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 2-64gb  4G  GRAY Nguyên Seal
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD AIR1 – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad Air 1-16gb 4G Silve Nguyên Seal cpo
7.500.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-16gb 4G GRAY Nguyên Seal cpo
7.500.000 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-32gb 4G Silve Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Air 1-32gb 4G GRAY Nguyên Seal cpo
HẾT Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone  4s 8gb   WHITE  Nguyên Seal
HẾT  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin theo máy

iPhone ZIN ALL – đẹp 99% trở lên

iPhone cũ-Zin nguyên bản ( không bán hàng thay vỏ):


🍎🍎Liên hệ gặp Phong :  0941.9999.19 🍎🍎


5s 32gb Silver zin all , 99% : 4.3


ip6 16gb Gray zin all , 99% : 6tr1


ip6 16gb Silver zin all,99% :6tr2


ip6 16gb Gold zin all , 98% :6tr6


ip6 64gb Gray zin all , 98% : 6tr7

 

ip6 64gb Gold zin all , 99% : 7tr3

 

6+ 16gb Gray zin all , 99% : 7tr5


6+ 16gb Silver zin all,99% :7tr7


6+ 64gb Gray zin all , 99% : hết


6+ 64gb Gold zin all , 99,99% : 9.4


6+ 128gb Gray zin all,99%: hết


6+ 128gb Silver zin all,99%: 9.3


6+ 128gb Gold zin all,99%: hết


6S 16 Gold BH2017 likenew :hết


6S 16 Rose BH2017 likenew :8tr6


6S 64 Gray Likenew Zin all :hết


6S 64 Gold Likenew Zin all :10.3

 

6S 64 Rose Likenew Zin all :10.3


6S 128 Rose Likenew Zin all:hết

 

6S 128 Gold Likenew Zin all: 10.7

 

6S+ 16 Gray Zin all Likenew: 9.6

 

6S+ 16 Gray BH->2017 Likenew: 9.7


6S+ 16 Rose BH->2017 Likenew: 10.2

 

6S+ 64 Gray BH 2017 – Likenew : 12.1

 

6S+ 64 Silver zin all – 99% : 12.1

 

6S+ 64 Gold BH 2017 -Likenew : 12.7

 

6S+ 64 Rose BH 2017 -Likenew : 12.7

 

6S+ 32 Gold zin all -Likenew : 12.4

 

 

Liên hệ gặp Phong :  0941.9999.19 🍎🍎

=========================================

 

 

Tai Nghe ZIN tháo máy của iP7 không dây chuyển đổi : 350k

Tai Nghe ZIN Tháo Máy iP7 – Có dây chuyển đổi : 550k

 

==========================================

LƯU Ý :  BỎ SIM VIỆT NAM VÀO KICH HOẠT NHÉ

Nguyên Seal – MG : KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal – CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TBH – Chưa acti: Active ra thiếu tháng BH của Apple

=======================================================================================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 BIS ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 -09.66776868 **

http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK: 0251 0025 92.482 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK:    0600 9931 8549 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK:    0104 238 160 ,   CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

BIDV  :         13510000741611 ,    CHỦ TK:    TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK      : 1600205270133 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK        : 19030495770017, CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH