Tao Quang Sang

TÁO QUANG SANG
 BẢNG GIÁ  CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

UPDATE NGÀY 21/10/2017

Cập nhật 24/24 cho ACE CH để báo khách

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

GIAO HÀNG TỪ 8:30 SÁNG ==> 22:00

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.300 gặp Miss LAN

GỌI CHỐT MÁY : 0909.012.346 gặp Miss TÂM

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.600 gặp Mr TÂN

GIAO HÀNG TỪ 8:30 ĐẾN 22:00

IPHONE X – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ
Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone X – 64gb GRAY   Nguyên Seal 05/11 LL/A  A1863 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE  Nguyên Seal 05/11 LL/A
  A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE X – 256GB -NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal
 05/11 LL/A  A1863 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 05/11 LL/A  A1863 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 – 64gb GOLD Nguyên Seal 17.200.000 LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GOLD Nguyên Seal 17.000.000 ZP/A A1863 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY Nguyên Seal
HÊT LL/A  A1863 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT ZP/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A  A1863 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A   A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A   A1863 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT ZP/A  A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 Plus – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPPlus – 64gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb GOLD Nguyên Seal HÊT ZP/A A1897 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal
HÊT LL/A  A1897 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal 18.900.000 LL/A  A1897 Active 07/10 Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A  A1897 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active
ACTIVE =SIM VERIZON
IPHONE 8 Plus – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A  A1897 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GOLD Nguyên Seal 22.600.000 LL/A A1864 Active 17/10
Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GRAY Nguyên Seal 23.000.000 LL/A  A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GRAY Nguyên Seal HÊT ZP/A  A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A  A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A  A1897 Chưa Active ACTIVE =SIM VERIZON
iP8 Plus – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT ZP/A  A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ
Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal
HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb NHÁM  Ng – Seal FPT
13.800.000 VN/A A1778 Chưa Active
BH tại FPT trong 12 tháng
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal
13.400.000 LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 128gb RED Nguyên Seal
HẾT VN/A A1778 Chưa Active
BH tại FPT trong 12 tháng
iPhone 7 – 128gb RED Nguyên Seal 14.900.000 LL/A A1660 Active 24/07
Fullbox – 99.999%
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Ng Seal cpo
HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox  – hộp vàng zin
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb BÓNG Ng Seal cpo HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb NHÁM  Nguyên Seal
HẾT LL/A A1778 Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7128gb SIlVER Ng Seal cpo
HẾT LL/A A1660 Chưa Active
 Fullbox  – hộp TRẮNG zin
iPhone 7 – 128gb SIlVER Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 256gb RED    Nguyên Seal HẾT LL/A A1660  Active 09/06
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb BÓNG Nguyên Seal 16.000.000 LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7256gb NHÁM Nguyên Seal
HẾT LL/A A1778 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1778 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy

 

IPHONE 7 PLUS 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus32gb ROSE (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH tại FPT => 18/04/18
iPhone 7 Plus32gb ROSE  Nguyên Seal 16.300.000 LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus32gb ROSE  Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Active 09/05 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD (TBH)Fullbox
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH tại FPT =>30/03/18
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Active 09/05
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Active 09/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal
15.400.000 LL/A A1661 Active 09/05 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal
15.300.000 LL/A A1661 Active 15/02
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal
15.000.000 LL/A A1661 Active 07/07
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal 15.000.000 LL/A A1661 Active 12/05
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -128 – RED (TBH) Fullbox
HẾT LL/A A1784 Chưa Active CÒN BH CỦA fpt => 11/6/18
iPhone 7 Plus -128 – RED Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – RED Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Active 24/07
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – RED Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Active 28/06 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – RED Nguyên Seal HẾT LL/A
A1784 Active 4/05
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128ROSE (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH tại FPT =>14/12/17
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128GOLD (TBH) Fullbox HẾT VN/A A1784 Chưa Active
BH tại FPT => 22/12/17
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG (TBH) Fullbox
HÊT VN/A A1784 Chưa Active BH tại FPT => 05/01/18
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A A1784 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal
HẾT LL/A A1661 Active 07/07 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM (TBH) Fullbox HÊT LL/A A1784 Chưa Active
BH tại FPT => 04/03/18
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE (TBH) Fullbox HẾT VN/A A1784 Chưa Active
BH tại FPT => 23/10/17
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -256 – RED Nguyên Seal HẾT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – ROSE Nguyên seal HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – GOLD Nguyên seal HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE SE – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model
Tình Trạng Ghi Chú
iPhone SE – 128gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A A1662 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone SE – 128gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1662 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone SE – 128gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A A1662 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S 16GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb ROSE (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S – 16gb GOLD (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
iPhone 6S – 16gb GRAY (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
iPhone 6S – 16gb SILVE (TBH) Fullbox
HẾT
VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
IPHONE 6S 32GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE (TBH) Fullbox
HÊT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>09/11/17
iPhone 6S – 32gb GOLD (TBH) Fullbox HẾT VN/A A1688 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb GRAY (TBH) Fullbox HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>21/11/17
iPhone 6S – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1688 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH tại FPT =>22/09/17
iPhone 6S – 64gb GOLD NguyênSeal
HẾT E U A1688 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb GRAY Ng-Seal cpo
HẾT LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb SIlVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb ROSE (TBH) Fullbox
HẾT LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb GOLD (TBH) Fullbox
HẾT LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A A1633 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S128gb SILVE (TBH) Fullbox HẾT LL/A
A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

GIAO HÀNG TỪ 8:30 ĐẾN 22:00

IPHONE 6SPLUS16GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iP6S Plus-16gb ROSE Nguyên Seal cpo
HẾT ZP/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-16gb GOLD Nguyên Seal cpo
HẾT ZP/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-16gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-16gb SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-32gb ROSE Nguyên Seal
HẾT TH/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 6S Plus-32gb GOLD Nguyên Seal
HẾT TH/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 6S Plus-32gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP 6S Plus-32gb SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6S Plus-64gb GOLD Nguyên Seal cpo
12.100.000 LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-64gb ROSE Nguyên Seal cpo 12.100.000
LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-64gb GRAY Nguyên Seal cpo 12.100.000 LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-64gb SILVE Nguyên Seal cpo
12.200.000 EU A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS – 128GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6S Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus – 128gb GRAY Nguyên Seal
HẾT
LL/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6 – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM
Đơn Giá X-xứ Model
Tình Trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gbGOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1549 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 16gb GRAYNguyên Seal
HẾT LL/A A1549 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 16gb SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A
A1549 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 32gbGOLD Nguyên Seal
7.800.000 VN/A A1586 Chưa Active BH tại FPT trong 12 tháng
iPhone 6 – 32gb – GRAY – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 32gbSILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 64gbGOLD (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1586 Chưa Active BH tại FPT => 09/11/17
iPhone 6 – 64gbGRAYNguyên Seal
HẾT LL/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 64gbSILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6 PLUS – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6 Plus – 16gbGOLD – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 16gbGRAY – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 16gbSILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 64gbGOLD – Nguyên Seal
HẾT ZP/A
A1524 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 64gbGRAY – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1522 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 64gbSILVE – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1522 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM
Đ-GIÁ X-xứ Model
Tình Trạng Ghi Chú
iPad 2017 32gb 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017 32gb 4G GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017 32gb 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 128 4G GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 128 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 10.5 64 4G ROSE Nguyên Seal HẾT ZP/A A1709 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 128 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD MINI – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
iPad mini 3 16GB 4G GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad mini 3 16GB 4G SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy

HÀNG TRẢ BẢO HÀNH

IPHONE 7TRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100% – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-Xứ Model Tình Trạng
GHI CHÚ
iP 7-32gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH của FPT =>
iP 7-32gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH của FPT =>
iP 7-32gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active
BH của FPT =>
iP 7-32gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb BÓNG (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-32gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH của FPT =>24/01/18
iP 7plus-32gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-32gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-32gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb RED (TBH)    Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb BÓNG (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH của FPT =>
iP 7plus-128gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-256gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT => 30/10/17
IPHONE 6S -32GB TRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S -16 ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -16 GOLD (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -16 GRAY (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -16 SILVE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 GOLD (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 GRAY (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 SILVE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
IPHONE 6S -64GB TRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S -64 ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 GOLD (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 GRAY (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 SILVE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
IPHONE 6 – TRẢ BẢO HÀNHQUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 Đơn Giá X-Xứ Model
Tình trạng
GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – GOLDFullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb – GRAYFullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPhone 6 – 16gb – SILVEFullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64gb – GOLD – Fullbox HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64gb – GRAY – Fullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64gb – VÀNG – Fullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6 PLUS – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ
iP 6 Plus – 16gb – GOLD Fullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – GRAY Fullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – SILVEFullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>

 

IPHONE cũ 99% ==> 99,99% zin All

iPhone 7 – 32gb ROSE zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17
Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb ROSE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17
Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb NHÁM zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb SILVE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb  RED   zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb ROSE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17
Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb BÓNG zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7128gb NHÁM zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 128gb SILVE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus32gb ROSE zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb GOLD zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb NHÁM zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17
Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb SILVER zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb ROSE zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb GOLD zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb BÓNG zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb NHÁM zin all -new 99,9%
HẾT LL/A BH 16/11/17
Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb   RED  zin all -new 99,9% 16.600.000 LL/A Không phụ kiện
iPhone 6S – 32gb GRAY zin all – new 99,9%
HẾT LL/A Chưa Active Không phụ kiện
iPad Zin All new 99% => 99,9%
iPad Air2 16 4G GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A Không phụ kiện

LƯU Ý : Chỉ Bỏ Sim Việt Nam vào Active

Hoặc Sim VeriZon vào Active

******************************************************

Báo Giá iPhone cũ Zin ALL cho CH & Đại Lý

ĐỊA CHỈ: 647 LÊ HỒNG PHONG, F10, Q.10

MUA MÁY Cũ GỌI GẶP PHONG

0941999919

 

www.thanhphatgiasi.vn

 

5s 16GB Grey Zin (J/A) 99% : 2tr9

5s 16GB Silver Zin (J/A) 99%: 2tr9

 

iP6 16GB Grey Zin (LL/A) 99% : 5tr1

iP6 16GB Silver Zin (LL/A) 99%: 5tr1

iP6  16GB Gold Zin (LL/A) 99%: 5tr3

 

6 64Gb Grey Zin (LL/A) 99% : 6tr200

 

 

6S 64Gb RoSe Zin (J/A) 99,99%: 8tr600

 

6S Plus 16Gb Silver Zin (LL/A) 99% : 7tr8

6S Plus 16Gb Rose Zin (LL/A) 99% : 8tr

6S Plus 16Gb Gold Zin (LL/A) 99% : 8tr1

 


6S Plus 16Gb Silver  ZP/A) Chưa Active : 8tr5

6S Plus 16Gb Gold  (ZP/A)  CHưa Active : 8tr8

 

6S Plus 64Gb Gray Zin (LL/A) 99%: hết

6S Plus 64Gb RoSe Zin (LL/A) 98%: hết

6S Plus 64Gb RoSe Zin (LL/A) 99%: hết

 

iP7  32Gb RoSe Zin (LL/A) 99%: 10tr200

iP7  32Gb Nhám Zin (LL/A) 99%: 10tr40

 

7 Plus 32Gb Nhám Zin (LL/A) 99%:

7 Plus 32Gb Silver Zin (LL/A) 99%: hết

7 Plus 32Gb RoSe Zin (LL/A) 99%: 13tr100

7 Plus 32Gb Gold Zin (LL/A) 99%: 13tr4

 

 

 

7 Plus 128Gb Nhám Zin (LL/A) 99%: 15tr500

7 Plus 128Gb Silver Zin (LL/A) 98%: 15tr

7 Plus 128Gb RoSe Zin (LL/A) 99%: 15tr200

7 Plus 128Gb Bóng Zin (LL/A) 99%: 15tr200

7 Plus 128Gb RED Zin (LL/A) 99%: 16tr600

7 Plus 128Gb Gold Zin (LL/A) 99%: 15tr500

 

 

 

 

 

MUA MÁY Cũ GỌI GẶP PHONG

0941999919

www.thanhphatgiasi.vn


=================================

LƯU Ý: CHỉ Bỏ SIM VIỆT NAMSIM VERIZON VÀO KICH HOẠT

Nguyên Seal: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TRả BẢO HÀNH: KICH HOẠT RA THIẾU NGÀY BH CỦA APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 – 09.667768 68 **

Http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK : 0251002592482-CHỦTK : TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK : 060099318549 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK : 0104238160 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770025 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH