Tao Quang Sang

TÁO QUANG SANG
iphone giá sỉ

BẢNG GIÁ WEB LÀ GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

(lỗi do nhà sản xuất là đổi máy mới)

GÓI BẢO HÀNH 12 THÁNG = WEB + 500K  LÀ  BAO TEST ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY,  PHỤ KIỆN BẢO HÀNH 30 NGÀY 

=========================

LƯU Ý : CHỉ Bỏ SIM VIỆT NAM & SIM VERIZON VÀO KICH HOẠT 

UPDATE  NGÀY  25/05/2017

Cập nhật 24/24 cho ACE CH dể báo khách

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

GIAO HÀNG TỪ 8h SÁNG ==> 22h TỐI

Chốt máy nt vào số : 0911.400.300 gặp Miss LAN

Chốt máy nt vào số : 0911.400.600  gặp   Mr TÂN

Chốt máy nt vào số : 0909.012346 gặp  Miss LAN

Bán máy cho TQS gọi vào số : 0919.345.789

 TAI NGHE AIR PODS NGUYEN SEAL -CHƯA KÍCH HOAT : 5.000.000đ
IPHONE 7 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ
Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 32gb ROSE  Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal
HẾT ZP/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb NHÁM  Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 128gb RED   Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb RED    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 128gb RED    Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 128gb NHÁM Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 – 128gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 128gb SIlVE  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 – 256gb RED    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb BÓNG Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1778
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1660

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

IPHONE 7 PLUS 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal HẾT E U Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal 17.400.000 ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active
BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus -128 – RED    Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – RED    Nguyên Seal 20.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – RED    Nguyên Seal
HẾT LL/A Active T5
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – ROSE Nguyên Seal 19.600.000 ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active
BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal HẾT X/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal FPT 20.200.000 VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG Nguyên Seal HẾT ZP/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM Nguyên Seal HẾT X/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE Nguyên Seal FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus -256 – RED    Nguyên seal  FPT HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 7 Plus -256 – RED    Nguyên Seal 22.600.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1661
iPhone 7 Plus -256 – RED    Nguyên Seal 22.500.000 EU Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -256 – ROSE Nguyên seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -256 – GOLD Nguyên seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -256 – NHÁM Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
iPhone 7 Plus -256 – SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin A1784
IPHONE SE – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ– CHUA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ x-xứ
Tình trạng GHI chÚ
iPhone SE – 128gb GRAY  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ- CHUA ACTIVE
iPhone 6 – 32GB GOLD   Nguyên Seal  FPT
HẾT VN/A Chưa Active BH đổi 1 tại FPT trong 12th
iPhone 6 – 32GB GRAY   Nguyên Seal  FPT
HẾT VN/A Chưa Active
BH đổi 1 tại FPT trong 12th
IPHONE 6S 16gb – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 16gb SILVE Nguyên Seal
HẾT
LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 32gb NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb  GRAY Nguyên Seal 11.700.000 LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 32gb SILVER Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S – 64gb – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE Nguyên Seal 
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 64gb SIlVE  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6S 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S – 128gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A
Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

GIAO HÀNG TƯ 8h SÁNG ==> 22h TỐI

iPHONE 6S – Plus – 16gbNGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6S Plus-16gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-16gb SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus-32gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-32gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-32gb GRAY Nguyên Seal HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus-32gb SILVE Nguyên Seal HẾT B/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-64gb ROSE Nguyên Seal CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox  hôp zin   cá hông
iP 6S Plus-64gb GOLD Nguyên Seal CPO HẾT  LL/A  Chưa Active Fullbox  hôp zin   cá vàng
iP 6S Plus-64gb GRAY   Nguyên Seal CPO HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP 6S Plus-64gb SILVE Nguyên Seal CPO
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPHONE 6S – PLUS – 128GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 128 ROSE  Nguyên Seal
HẾT VN/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus – 128 GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus – 128 GRAY   Nguyên Seal
HẾT
LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6S Plus – 128 SILVE   Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 – NGUYÊN SEAL – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gbVÀNG Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb GRAYNguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 16gb – SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A
Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 32gbVÀNG Nguyên Seal
HẾT
ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 32gb – GRAY – Nguyên Seal
HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 32gb – SILVE Nguyên Seal
HẾT ZP/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64gbVÀNG Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64gbGRAYNguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPhone 6 – 64gb –  BẠC  Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPHONE 6 PLUS – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6 Plus – 16gbVÀNG – Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 16gb – GRAY –  Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 16gb –  BẠC  –  Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 64GB – GOLD –  CHỉ Máy NEW 100%
HẾT EU Chưa Active Full 12 thg BH          A1552
iP6 Plus – 64GB – GRAY –  Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 64GB – SILVE –  Nguyên Seal – CPO
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iP6 Plus – 64GB – GOLD –  Nguyên Seal – CPO HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy

HÀNG TRả BẢO HÀNH -NEW 100% CHUA ACTIVE

iPHONE 7TRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100% – CHUA ACTIVE 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 7-32gb HồNG Fullbox – Seal  TBH – FPT 12.800.000 VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>15/09/17
iPhone 7-32gb HồNG        only body TBH – FPT 11.900.000 VN/A Chưa Active
CÒN BH cua FPT =>15/09/17
iPhone 7-32gb GOLD Fullbox – Seal  TBH – FPT
HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>28/10/17
iPhone 7-32gb GOLD       only body TBH – FPT
HẾT VN/A Chưa Active
CÒN BH cua FPT =>
iPhone 7-32gb NHÁM  Fullbox – Seal TBH – FPT
HẾT VN/A Chưa Active
CÒN BH cua FPT =>
iPhone 7-32gb NHÁM      only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iPhone 7-32gb SILVE       only body TBH – FPT
HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
     
iPhone 7-128gb HồNG    only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iPhone 7-128gb VàNG     only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iPhone 7-128gb BÓNG Fullbox – Seal TBH – FPT 15.000.000 VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>27/10/17
iPhone 7-128gb NHÁM    only body TBH – FPT  HẾT  VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iPhone 7-128gb SILVE    only body TBH – FPT  HẾT  VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iP 7plus-32gb HồNG           only body TBH
HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iP 7plus-32gb VàNG           only body TBH HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iP 7plus-32gb NHÁM          only body TBH HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iP 7plus-32gb SILVE           only body TBH HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iP 7plus-128gb RED      only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iP 7plus-128gb HồNG    only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>20/01/18
iP 7plus-128gb VàNG    only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iP 7plus-128gb NHÁM    only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>25/10/17
iP 7plus-128gb BÓNG    only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iP 7plus-128gb SILVE   only body TBH – FPT HẾT  VN/A  Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iPHONE 6S -32GBTRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S -32 HồNG   Fullbox seal TBH – FPT 10.000.000 VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>27/10/17
iPhone 6S -32 HồNG    only body TBH – FPT 9.500.000 VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>27/10/17
iPhone 6S -32 GOLD   Fullbox seal TBH – FPT  HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iPhone 6S -32 GOLD     only body TBH – FPT
 HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 GRAY    Fullbox seal TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active
CÒN BH cua FPT =>hƠn 5 thg
iPhone 6S -32 SILVE      only body TBH – FPT
HẾT VN/A Chưa Active
CÒN BH cua FPT =>
iPHONE 6S -64GBTRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S -64 HồNG Fullbox seal TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 HồNG      only body TBH – FPT
HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 GRAY      only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active
CÒN BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 SILVE     only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
iP 6S Plús -16  GOLD   only body TBH – FPT HẾT VN/A Chưa Active CÒN BH cua FPT =>
IPHONE 6 – TRẢ BẢO HÀNH – quốc tế
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 ĐƠN GIÁ X-xu Tình trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – VÀNG – Fullbox – seal  TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb –  ĐEN –  Fullbox – seal  TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb –  BẠC –  Fullbox – seal  TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – VÀNG – Fullbox – seal  TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – GRAY – Fullbox – seal  TBH HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64GB – SILVE – Fullbox – seal  TBH
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6 PLUS – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ
iP 6 Plus – 16gb – VÀNGFullbox – seal  TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – VÀNGFullbox – seal  TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – VÀNGFullbox – seal  TBH
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPAD PRO – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ X-XỨ Tình trạng GHI CHÚ
iPad new Gen 5 128gb 4G Gold nguyen seal HẾT 2017 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy  A1823
iPad new Gen 5 128gb 4G Gray nguyen seal HẾT 2017 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy  A1823
iPad new Gen 5  32gb wifi Gold nguyen seal HẾT 2017 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy  A1822
iPad Pro (12,9) 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT  LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128 4G GOLD Nguyên Seal
HẾT  LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128 4G GRAY  Nguyên Seal HẾT  LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (12,9) 128 4G SILVE Nguyên Seal HẾT  LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT  LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32 Wifi  ROSE    Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 32 Wifi  GRAY    Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad Pro (9.7) 128 Wifi  SILVE   Nguyên Seal HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
IPAD MINI  – NGUYÊN SEAL – chưa active
iPad mini 3 16gb 4G GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin theo máy
iPad mini 3 16gb 4G SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin theo máy

iPHONE cũ 99% ==>99,99% zin all

iPhone 7 – 32gb ROSE zin all -new 100%
HẾT VN/A bh=>10/17
Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 32gb ROSE zin all -new 99,9% HẾT LL/A bh=>10/17
Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 32gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 32gb NHÁM zin all -new 99,9%
HẾT LL/A  bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 32gb SILVE zin all -new 99,9% HẾT LL/A  bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 128gb RED     zin all -new 99,9% HẾT LL/A  bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 128gb ROSE   zin all -new 99,9% HẾT LL/A  bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 128gb GOLD  zin all -new 99,9% HẾT  LL/A  bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 128gb BÓNG  zin all -new 99,9% HẾT  LL/A  bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 128gb NHÁM  zin all -new 99,9% HẾT  LL/A  bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iPhone 7 – 128gb SILVE  zin all -new 99,9% HẾT  LL/A  bh=>10/17 Không phu kiện – only body
iP 7 Plus – 32gb ROSE  zin all -new 99,9%
HẾT LL/A BH 21/12/17 Không phu kiện – only body
iP 7 Plus – 32gb GOLD  zin all -new 99,9%
HẾT LL/A BH 21/12/17 Khong phu kiện – only body
iP 7 Plus – 32gb NHÁM  zin all -new 99,9%
HẾT LL/A BH 21/12/17 Khong phu kiện – only body
iP 7 Plus-128gb  ROSE   zin all -new 99,9%
HẾT LL/A BH 16/11/17 Không phu kiện – only body
iP 7 Plus-128gb  GOLD  zin all -new 99,9%
HẾT LL/A BH 16/11/17 Không phu kiện – only body
iP 7 Plus-128gb  BÓNG  zin all -new 99,9%
HẾT LL/A BH 21/12/17 Không phu kiện – only body
iP 7 Plus-128gb  NHÁM  zin all -new 99,9%
HẾT LL/A BH 16/11/17
Không phu kiện – only body
iPad Aỉr 2 -32gb 4G SILVE only body 99,9% HẾT LL/A 99,9% Khong phu kiện – only body

TAI NGHE AIR PODS NGUYEN SEAL -CHƯA KÍCH HOAT : 5.000.000đ

 

Báo Giá iPhone Cũ Zin Nguyên Bản cho Cửa Hàng Và Đại Lý

ĐỊA CHỈ : 647 LÊ HỒNG PHONG, F10,Q.10,HCM

 

GỌI GẶP PHONG 0941999919

www.giasiapple.com

 

5S 16Gb Gray Zin all 99% : 3tr

5S 16Gb Silver Zin all 99% : 3tr

5S 16Gb Gold Zin all 99% : 3tr3

5S 32Gb Gray Zin all 99% : het

5S 32Gb Silver Zin all 98% : 3tr3

5S 32Gb Gold Zin all 99% : 3tr5

 

iP6 16Gb Gray Zin all 99% : 5tr1

iP6 16Gb Silver Zin all 99% 5tr1

iP6 16Gb Gold Zin all 99% : 5tr350

iP6 – 64Gb Gray Zin all 99% : hết

iP6 – 64Gb Silver Zin all 99% : hết

iP6 – 64Gb Gold Zin all 99% : hết

 

6S 16Gb Gray Zin all 99% : 6tr7

6S 16Gb Silver Zin all 99% : 6tr8

6S 16Gb RoSe Zin all 99% : 7tr

6S 16Gb Gold Zin all 99% : hết

 

6S 64Gb Gray Zin all 99% : hết

6S 64Gb Silver Zin all 99% : hết

6S 64Gb RoSe Zin all 99% : 9tr3

6S 64Gb Gold Zin all 99% : hết

6 Plus 16Gb Gray Zin all 99% : 6tr9

6 Plus 16Gb Silver Zin all 99% : hết

6 Plus 16Gb Gold Zin all 99% : 7tr3

6 Plus 64Gb Gray Zin all 99% : hết

6 Plus 64Gb Silver  Zin all 99% : hết

6 Plus 128Gb Gray Zin all 99% : hết

6 Plus 64Gb Gold Zin all 98,9% : hết

 

6S Plus 16Gb Gray Zin all 99% : 8tr4

6S Plus 16Gb Silver  Zin all 99% : 8tr4

6S Plus 16Gb RoSe Zin all 99% : 8tr7

6S Plus 16Gb Gold Zin all 99% : 8tr8

 

6S Plus 64Gb Gray Zin all 99% : hết

6S Plus 64Gb Silver  Zin all 99% : hết

6S Plus 64Gb RoSe Zin all 99% : 11tr3

6S Plus 64Gb Gold Zin all 99% : 11tr3

7 Plus 32Gb Gold Zin all 99% FPT : 15tr2

 


Tel : ‎0941 999919

www . giasiapple.vn

www . giasiapple.com

=========================================

LƯU Ý : CHỉ Bỏ SIM VIỆT NAM & SIM VERIZON VÀO KICH HOẠT 

Nguyên Seal  : KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal – CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TBH (TRả BAO HANH) – Chưa acti: Active ra thiếu tháng BH của Apple

=========================================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87  ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 -09.66776868 **

http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK: 0251 0025 92.482 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK: 0600 9931 8549 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK: 0104 238 160 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 , CHỦ TK: TRƯƠNG CẢNH

 

13.000.000