Địa chỉ : 87 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Hotline: 0944.68.68.68 – 0844.68.68.68

Hotline: 0822.68.68.68 – 0567.68.68.68

CẬP NHẬT  LIÊN TỤC 24/24  ACE nhớ Nhấn F5  NHÉ  !
𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 : 08:00 – 21:00

SERIES 14 => KHÁCH LẺ + 500K VẪN BH 3 NGÀY

SERIES 13 => KHÁCH LẺ + 200K VẪN BH 3 NGÀY 

 

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

chủ tk HOÀNG THỊ PHÚC

MB Quân Đội => 6660102076666
Vietcombank  =>   1017197082 

Sacombank => 060256274666
TECHCOMBANK => 19035993178011
=======================

Chủ tk :TRƯƠNG CẢNH
ACB Á Châu => 567845678
BIDV    => 13510000741611
ĐÔNG Á => 0104238160
AGRIBANK => 1600205270133
SCB BANK => 136263666868

Nội dung là : "TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH"

Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS
Ví dụ : Apple Pen ck TQS

===========================================================

Gọi mua hàng : 0822.68.68.68  gặp Mr  SANG => zalo ,  telegram 
Gọi mua hàng : 0944.68.68.68   gặp  Mrs MAI => zalo ,  telegram
Gọi mua hàng : 0844.68.68.68   gặp  Mr NHẠC => zalo ,  telegram
Gọi mua hàng : 0567.68.68.68   gặp  Mr TÂM
   => zalo ,  telegram 

ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý : 
HÀNG CHÍNH HÃNG VN => Được BH 12 tháng tại APPLE VN
Seal Zin, Chưa kích hoạt  => không BAO TEST,
Không BAO lỗi Thẩm mỹ, Ko BAO lỗi màn hình và mất nguồn

Chỉ hổ trợ đi Bảo Hành 

iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 128GB  BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB  SILVER VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB   GOLD  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB PURPLE VN 35.100.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
14 PM – 128GB BLACK   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB SILVER   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB  GOLD    LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB  PURPLE LL 33.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB BLACK  ZP  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB SILVER  ZP  33.300.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB GOLD    ZP   HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB  PURPLE ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB BLACK  ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB SILVER   ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB GOLD     ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB PURPLE  ZA 35.400.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
14 PM – 128GB BLACK   ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB SILVER   ZA HẾT RỒI Actived 03/10 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB PURPLE ZA HẾT RỒI Actived 05/10 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 256GB  BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB  SILVER VN 36.800.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB  GOLD    VN 35.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB PURPLE VN 37.100.000 Chưa Active   1 sim    V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
14 PM – 256GB  BLACK LL  33.100.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB   GOLD   LL  33.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  PURPLE LL 35.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  BLACK  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  SILVER  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  PURPLE ZP 36.800.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB   GOLD   ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  PURPLE ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 512GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB  SILVER  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB  GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB   GOLD   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 512GB  BLACK ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 512GB  SILVER  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 512GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 512GB  PURPLE ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  BLACK ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 512GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 512GB   GOLD    ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  PURPLE  ZA 41.000.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro Max 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 1TB  BLACK  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 1TB   GOLD   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 1TB  PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
14 PM – 1TB  BLACK  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB   GOLD   LL  41.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 2 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  PURPLE  ZP HẾT RỒI Chưa Active 2 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
14 PM – 1TB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  SILVER  ZA 46.000.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB   GOLD    ZA 45.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 128GB  BLACK   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB PURPLE  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  BLACK  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  SILVER  LL 26.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB   GOLD   LL 26.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  PURPLE LL 27.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  BLACK  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  SILVER  ZP 28.800.000 Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  PURPLE ZP 28.600.000 Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  BLACK  ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  SILVER   ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB   GOLD     ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB PURPLE   ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
14 Pro  – 128GB  BLACK  ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  SILVER   ZA 26.500.000 Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB   GOLD    ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB PURPLE  ZA HẾT RỒI Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 256GB  BLACK   VN 31.300.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB PURPLE  VN 31.200.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  SILVER LL 27.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB   GOLD  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  PURPLE LL 28.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
14 Pro  – 256GB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  SILVER  ZA 30.600.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB   GOLD   ZA 30.600.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  PURPLE  ZA 30.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  SILVER  ZA 28.200.000 Actived 03/10 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB   GOLD   ZA 28.200.000 Actived 23/09 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 512GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB PURPLE  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
14 Pro  – 512GB  BLACK LL 31.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  SILVER LL 31.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  GOLD   LL  31.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB PURPLE LL  32.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 1TB SILVER   VN 41.000.000 Chưa Active 1 sim USA Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 1TB BLACK    LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB SILVER   LL 35.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB   GOLD   LL  35.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  PURPLE  LL 36.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB   GOLD   ZA 41.000.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  PURPLE ZA 41.500.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
         
14 Pro  – 1TB  PURPLE ZA 39.000.000 Actived 16/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Plus 128GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Plus - 128GB  P. RED   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Midnight VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Starlight VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB   BLUE    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB PURPLE ZA 25.400.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Plus - 128GB PURPLE ZA 24.400.000 Actived 6/10 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

iPhone 14 Plus 256GB - NGUYÊN SEAL

14 Plus - 256GB P.RED    VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB STARL   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB BLUE      VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB PURPLE VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
14 Plus - 256GB PURPLE ZA 26.800.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Plus - 256GB PURPLE ZA 25.800.000 Actived 6/10 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

iPhone 14 Plus 512GB - NGUYÊN SEAL

14 Plus - 512GB MIDNIGHT  VN 
32.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 512GB STARLIGHT VN  32.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 512GB  PURPLE      VN  32.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
14 Plus - 512GB  PURPLE     ZA 32.000.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 - 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 - 128GB  Midnight VN  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 - 128GB  Starlight VN  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
         
14 - 128GB  P.Red    LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 - 128GB   Midnight LL 19.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 - 128GB   Starlight LL 19.400.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 - 128GB   Blue      LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 - 128GB  Purple   LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 - 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14  – 256GB   P. Red  VN 23.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 256GB  Midnight VN 23.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 256GB Starligh   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN C
14  – 256GB   Blue    VN 23.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 256GB  Purple  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN  C
         
14  – 256GB  P. Red LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB   ĐEN   LL 20.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB  Trắng LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB   Blue  LL 20.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14  – 256GB  Purple LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 - 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14  – 512GB  Midnight VN 25.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 512GB  Starlight VN 25.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 512GB  Blue       VN 25.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 512GB  Purple   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
14  – 512GB  P.Red     LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 512GB  Midnight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 512GB  Starlight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 512GB  Blue        LL 23.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 512GB  Purple    LL 23.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

Series 8  NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S8 (GPS) 41mm Starlight/ White – Band HẾT RỒI Chưa Active MNP63 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Silver / White – Band HẾT RỒI Chưa Active MP6K3 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Red / Red – Band HẾT RỒI Chưa Active MNP73 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Starlight / White – Band HẾT RỒI Chưa Active MNUF3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Silver / White – Band HẾT RỒI Chưa Active MP6L3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45m  Midnight / Black – Band HẾT RỒI Chưa Active MNUL3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45m  Midnight / Black – Band 11.100.000 Chưa Active MNP13 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45m Silver  /  White – Band HẾT RỒI Chưa Active MUNP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 - 41  Thép Vàng - dây thép (Esim ok) HẾT RỒI Chưa Active MNLQ3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S8 - 45  Thép Vàng - dây thép (Esim ok) HẾT RỒI Chưa Active MNNH3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S8 - 45 Thép Đen   - dây thép (Esim ok) HẾT RỒI Chưa Active MNNP3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

Apple Watch Ultra  NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
Ultra 49m Titan / Midnight Ocean Band 22.000.000 Chưa Active MQFK3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Ultra 49m Titan / White  Ocean Band 22.000.000 Chưa Active MNHF3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH 
Ultra 49m Titan / Yellow Ocean Band 22.000.000 Chưa Active MNHG3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH 
Ultra 49m Titan / Orange Alpine Loop - S 22.000.000 Chưa Active MNHH3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH 
Ultra 49m Titan / Orange Alpine Loop - M 22.000.000 Chưa Active MQFL3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH 

iPhone 13 Pro Max 128GB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 13 Pro Max – 128GB GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB  BLUE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB GOLD VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB  GRAP VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB  SILVER VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 128GB GREEN LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB  BLUE  LL  HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB GOLD  LL   HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB  SILVER LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB  GRAP  LL   26.000.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 256GB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 13 Pro Max – 256GB GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB  BLUE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB GOLD VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB  GRAP VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB  SILVER VN  HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng chính hãng VN 
 13 Pro Max – 256GB GREEN LL 28.100.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 256GB  BLUE LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 256GB GOLD LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 256GB  GRAP LL 28.000.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 512GB  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 13 Pro Max – 512GB  GREEN LL 31.200.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 512GB  BLUE LL    31.300.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 512GB  GOLD LL    HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 512GB  GRAP LL   HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPhone 13 Pro – 128GB GREENLL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB BLUE  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GOLD  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB GRAP LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 128GB SILVER LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 256GB Nguyên Seal 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPhone 13 Pro – 256GB BLUE LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB GOLD  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPhone 13 Pro – 256GB GRAP LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13  – 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
   13 – 128G   PINK  VN HẾT Chưa Active 1 sim  VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
   13 – 128G   PINK   LL    18.000.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   BLUE   LL HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   STARL LL HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   NIGHT LL 17.700.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G  P.RED LL 17.700.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13  – 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
13 – 256G NIGHT  VN 19.400.000 Chưa Active 1 sim  VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 256G PINK  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G BLUE  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G P.RED  LL 19.500.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G NIGHT LL HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 11  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
11 - 128G GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 - 128G   BLACK VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11 - 128G WHITE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 Cóc Sạc 20W - Zin  Apple HẾT Nguyên hộp JA3 AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods 3  AM HẾT Chưa Active MME AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  Magsafe AM  2021 HẾT Chưa Active WK3 AM/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  Magsafe  VN 2021 HẾT Chưa Active WK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  2 - ZA - 2022 HẾT Chưa Active D83 ZA/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro  2 - ZA - 2022 HẾT Chưa Active D83 ZA/A KHÔNG BẢO HÀNH
Smart Keyboard  iPad Pro  11”   Black - 2021 3.000.000 Chưa Active NK2 LL/A KHÔNG BẢO HÀNH
Magic Keyboard iPad Pro  11”   Black - 2021 5.900.000 Chưa Active QT2 LL/A KHÔNG BẢO HÀNH
Magic Keyboard iPad Pro  11”   Black - 2021 5.800.000 Chưa Active QJ3 LL/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe Marshall Motif A.N.C - Black  4.200.000 Chưa Active KHÔNG BẢO HÀNH
Ốp lưng 13 Pro - Green Chính Hãng  500.000 Nguyên hộp MM2F3 VN KHÔNG BẢO HÀNH

⌚️Series 7  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S7 (GPS) 41mm   GREEN – Band HẾT Chưa Active MKN03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm   BLUE – Band HẾT Chưa Active MKN13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm  STARLIGHT – Band HẾT Chưa Active MKMY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm   MIDNIGHT – Band HẾT Chưa Active MKMX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm      RED– Band HẾT Chưa Active MKN23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm     GREEN   – Band HẾT Chưa Active MKN73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm STARLIGHT  – Band HẾT Chưa Active MKN63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 45mm      BLUE– Band HẾT Chưa Active MKN83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm   MIDNIGHT – Band HẾT Chưa Active MKN53 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (LTE) 41m Thép Đen / Dây thép đen HẾT Chưa Active MKHK3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (LTE) 41m Thép Đen / Dây cs Blue HẾT Chưa Active MKHJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (LTE) 41m Thép Đen / Dây cs đen  HẾT Chưa Active MNC03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7(esim ok) 45mThép Vàng / cs Blue  HẾT Chưa Active MN9M3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟓 - 𝟏𝟎.𝟗" (𝟐𝟎𝟐2) - 𝐌𝟏 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad Air 5 - WIFI - 64GB STARL LL HẾT Chưa Active MM9F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 5 - WIFI - 64GB GRAYLL HẾT Chưa Active MM9C3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 5 - WIFI - 64GB  BLUE LL HẾT Chưa Active MM9E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 5 - WIFI - 64GB  PINK LL HẾT Chưa Active MM9D3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Air 5 - WIFI - 64GB PURPLE LL HẾT Chưa Active MME23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 - 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad Gen 9 (WiFi) - 64GB   GRAY   LL HẾT Chưa Active MK2K3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVER LL HẾT Chưa Active MK2L3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 - 𝟖.𝟑” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad Mini 6 (WiFi) - 64GB  PINK    LL HẾT Chưa Active MLWL3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 6 (WiFi) - 64GB  TÍM   LL HẾT Chưa Active MK7R3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 6 (WiFi) - 64GB STARL LL HẾT Chưa Active MK7P3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad Mini 6 (WiFi) - 64GB  GRAY  LL HẾT Chưa Active MK7M3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro  M1 2021 – 11″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad 2021 - 11'' WiFi – 128GB   GRAY  LL HẾT Chưa Active QR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 128GB SILVERLL HẾT Chưa Active QT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 256GB   GRAY  LL HẾT Chưa Active QU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 256GB SILVERLL HẾT Chưa Active QV3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 512GB   GRAY  LL HẾT Chưa Active QW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 512GB SILVER LL HẾT Chưa Active QX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 1TB GRAY    LL HẾT Chưa Active QY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 11'' WiFi – 2TB  GRAY  LL HẾT Chưa Active R23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro  M1 2021 – 11″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad  2021 -11″ LTE – 128GB GRAY LL HẾT Chưa Active MT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 -11″ LTE – 128GB SILVER LL HẾT Chưa Active MU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad  2021 -11″ LTE – 256GB GRAY LL HẾT Chưa Active MV3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 -11″ LTE – 256GB SILVER LL HẾT Chưa Active MW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro  M1 2021 – 12.9″ WiFi – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
iPad 2021 - 12.9″ WiFi  – 512GB  GRAY  LL HẾT Chưa Active NK3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
iPad 2021 - 12.9″ WiFi – 512GB SILVER LL HẾT Chưa Active NL3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

IPAD PRO M1 2021 – 12.9″ LTE – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad 2021 - 12.9″ 5G – 256GB GRAY   LL - 98% 21.500.000 Màn trầy ít NW3 LL/A Bao test 7 Ngày, tính từ ngày Mua
iPad 2021 - 12.9″ 5G – 512GB  GRAY   LL - 99% HẾT Đẹp NY3 LL/A Bao test 7 Ngày, tính từ ngày Mua
iPad 2021 - 12.9″ 5G – 1TB  GRAY   LL - 99% HẾT Đẹp P13 LL/A Bao test 7 Ngày, tính từ ngày Mua

MacBook Air M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GOLD VN HẾT Chưa Active ND3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GRAY   VN HẾT Chưa Active N63 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB -SILVER  VN HẾT Chưa Active N93 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″ – M1  16/256GB - GOLD VN HẾT Chưa Active Z12A SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″ – M1  16/256GB - GRAY  VN HẾT Chưa Active Z124 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″ – M1  16/256GB - SILVE  VN HẾT Chưa Active Z127 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

MacBook Pro  – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MBP 16" - Intel i7 - 16/512GB - GRAY LL HẾT Chưa Active MVVJ2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i7 - 16/512GB - SILVER LL HẾT Chưa Active MVVL2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i9 - 16/1TB - GRAY  LL HẾT Chưa Active MVVK2 LL/A Bao test 15 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i9 - 16/1TB - SILVERLL HẾT Chưa Active MVVM2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Pro M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - GRAY    LL HẾT Chưa Active D82 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DA2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 16/256GB - GRAY    VN HẾT Chưa Active Z11B SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Pro 13" M1 - 16/256GB - SILVER  VN HẾT Chưa Active Z11D SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - GRAY     LL HẾT Chưa Active D92 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DC2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Pro Chip M1 – 2021 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - GRAY  LL HẾT Chưa Active MKGP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - SILVER LL HẾT Chưa Active MKGR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/1TB  - GRAY     LL HẾT Chưa Active MKGQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/1TB  - SILVER LL HẾT Chưa Active MKGT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1 - 16/512GB - GRAYLL HẾT Chưa Active MK183 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1 - 16/512GB - SILVERLL HẾT Chưa Active MK1E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    -  GRAYLL HẾT Chưa Active MK193 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    -  GRAYLL HẾT Chưa Active MK193 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    - SILVER LL HẾT Chưa Active MK1F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Air Chip M2 – 2022 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT SA 28.200.000 Chưa Active MLY33 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - GRAY  SA 28.200.000 Chưa Active MLXW3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT LL 27.400.000 Chưa Active MLY33 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - GRAY  LL 27.400.000 Chưa Active MLXW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/512GB - STARLIGHT LL 33.500.000 Chưa Active MLY23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/512GB - MIDNIGHT LL 33.500.000 Chưa Active MLY43 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Pro Chip M2 – 2022 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M2 - 8/256GB -   GRAY   LL HẾT Chưa Active MNEH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/256GB - SILVER   LL HẾT Chưa Active MNEP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -   GRAY    LL HẾT Chưa Active MNQE3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

IPHONE  – cũ 99% Zin all 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng X Xứ X Xứ Ghi Chú
 

 

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH HÀNG MỚI 100%

HÀNG CHÍNH HÃNG VN => Được BH 12 tháng tại APPLE VN
HÀNG CHÍNH HÃNG VN =>
Chưa kích hoạt, Seal zin  => không BAO TEST,
Không bao lỗi thẩm mỹ, Ko bao lỗi màn và mất nguồn

Chỉ hổ trợ đi Bảo Hành 

================================================

HÀNG XÁCH TAY : Kiểm tra ngoại hình trước khi active
Chưa Kích Hoạt  => Bao test 03 ngày tính từ ngày Actived

Kích Hoạt Rồi  => Bao test 07 ngày tính từ ngày Bán
CŨ 99 ZIN ALL => Bao test 15 ngày tính từ ngày Bán

Không BH các trường hợp mất nguồn, icloud

Không BH màn hình, Cảm ứng !!!
—————————————–
MacBook :
Chỉ  BAO chưa kích  + ngoại hình + MDM

KHÔNG BAO đủ BH 12 tháng của APPLE
==============================

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CŨ ZIN TẤT CẢ 99%

Máy Zin Nguyên Bản Apple, Không Thay Thế Linh Kiện

Hàng Chuẩn Đẹp 99%, Không Thay vỏ, Không Ép Kính

Bao Test 15 Ngày - Lỗi  1, đổi 1  Tất cả Sản phẩm.

==============================================

 

 

 


==============================

 

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU - HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

** 0944.68.68.68 - 08.44.68.68.68 - 08.22.68.68.68 **

Http://taoquangsang.vn