Địa chỉ : 87/5 Lê Văn Duyệt, Phường 3
Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Đặt hàng  0944.68.68.68  GẶP  CẢNH 

Đặt hàng  0844.68.68.68  GẶP NHẠC 

Đặt hàng 0822.68.68.68  GẶP THƯ
THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 8:00 ĐẾN 21:00

CẬP NHẬT  LIÊN TỤC 24/24  ACE NHỚ NHẤN F5 NHÉ
Thứ hai - 28 /08 /2023

 SERIES 13 - 14  => KHÁCH LẺ = giá web  + 200K VẪN BH 3 NGÀY

 

⇒ ACE có thể xem nhanh giá tại kênh  Telegram => https://t.me/taoqs

ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý 
HÀNG  VN => Được BH 12 tháng tại APPLE VN
Seal Zin, Chưa kích hoạt : 
không BAO TEST,
Không BAO lỗi Thẩm mỹ,
Không BAO lỗi màn hình và mất nguồn

=> Chỉ hổ trợ đi Bảo Hành 

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
★ Chủ tài khoản : TRƯƠNG CẢNH
Vietcombank : 9919345789

ACB Á Châu : 567845678
BIDV : T9919345789

Nội dung là : "TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH"

Ví dụ : Táo Đỏ ck TQS
Ví dụ : Apple Pen ck TQS

 

iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 128GB  BLACK VN 25.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB  SILVER VN 25.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB  GOLD   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB PURPLE VN 25.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB PURPLE ZP  25.100.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
14 PM – 128GB BLACK   ZA  26.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
14 PM – 128GB SILVER   ZA  26.000.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  14 PM – 128GB  GOLD     ZA    25.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB PURPLE  ZA 25.400.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB BLACK   LL  23.400.000 25.400.000 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB SILVER   LL 24.250.000 25.400.000 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB  GOLD    LL 24.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB  PURPLE LL  24.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 256GB  BLACK  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB  SILVER  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN
 14 PM – 256GB   GOLD   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB PURPLE VN 27.600.000 Chưa Active   1 sim    V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB  BLACK  ZP 27.500.000 Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
 14 PM – 256GB BLACK    ZA   30.400.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB SILVER    ZA  30.700.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
14 PM – 256GB PURPLE  ZA 30.400.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
14 PM – 256GB  BLACK  LL  24.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  SILVER  LL  25.150.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM  – 256GB   GOLD  LL  24.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 512GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB  SILVER  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB  GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
14 PM – 512GB BLACK   ZA 35.400.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
14 PM – 512GB PURPLE ZA 34.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
14 PM – 512GB  GOLD   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro Max 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 PM – 1TB  BLACK  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 14 PM – 1TB  SILVER  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB   GOLD  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
14 PM – 1TB PURPLE LL 29.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 128GB  BLACK   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB PURPLE  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
14 Pro  – 128GB  BLACK  LL 21.450.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  SILVER  LL 21.750.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  –  128GB   GOLD   LL 21.450.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  PURPLE LL 21.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 256GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB  SILVER   VN 25.400.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB   GOLD    VN 26.100.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB PURPLE  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
14 Pro  – 256GB  BLACK LL  25.400.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  SILVER  LL  24.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  GOLD   LL   24.100.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  PURPLE LL 23.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

iPhone 14 Pro 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 512GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB   GOLD    VN 31.700.000 Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
14 Pro  – 512GB PURPLE  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
14 Pro  – 512GB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  SILVER ZA 32.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB GOLD    ZA  32.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB PURPLE  ZA  32.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  BLACK LL 27.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 512GB  SILVER LL 27.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 512GB  GOLD   LL  27.250.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 512GB  PURPLE  LL  27.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Pro  – 1TB BLACK  LL 28.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 1TB SILVER LL 28.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 1TB   GOLD  LL 28.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 1TB  PURPLE LL 28.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Plus 128GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Plus - 128GB Midnight VN 20.900.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Starlight VN 20.900.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB     Red    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
14 Plus - 128GB   Blue    VN 20.900.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Yellow   VN 21.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Purple   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Midnight LL   17.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB Starlight LL   18.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB   Yellow  LL    HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB    Blue   LL   18.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB Purple   LL   18.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Plus 256GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
14 Plus - 256GB Midnight VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB  Starlight VN  23.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB     Red    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB Blue        VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB Purple    VN  23.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
         
14 Plus - 256GB Midnight LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB  Starlight LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB     Red     LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus  - 256GB   Blue     LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB   Purple   LL  19.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB   Yellow   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  

iPhone 14 Plus 512GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi C
14 Plus - 512G Midnight LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 14 Plus - 512G  RED       LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  14 Plus - 512GB    Starlight LL    HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
14 Plus - 512GB     Purple   LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 - 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X-x Ghi C
14 - 128GB Midnight   VN 18.300.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB  Yellow    VN 18.300.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB   Blue       VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB  Purple     VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB  Starlight VN 18.300.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB  Midnight LL   15.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 - 128GB      Red     LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 - 128GB  Yellow    LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 - 128GB   Blue      LL   16.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 - 128GB  Purple    LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 - 128GB  Starlight  LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 - 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi C
14  – 256GB Midnight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14  – 256GB     Red    LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14  – 256GB  Purple   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14  – 256GB Yellow    LL 18.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14  – 256GB   Blue     LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 - 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi C
14 - 512GB Purple      ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 - 512GB Midnight   ZA 24.400.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
14  – 512GB  Midnight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 14  – 512GB     Red      LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14  – 512GB    Purple    LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .

iPhone 13 Pro Max   Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi C
 13 Pro Max – 128GB   GRAY  LL  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 13 Pro Max – 128GB  SILVER LL  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 13  –  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi C
13 – 128G  NIGHT  VN 15.700.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
   13 – 128G  STARL  VN     HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G     BLUE  VN 15.500.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G  GREEN  VN 15.700.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN  
   13 – 128G   PINK    VN     15.400.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
13 – 128G   NIGHT LL 25.400.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   13 – 128G  STARL LL    HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 128G    RED   LL    25.400.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   BLUE   LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 128G GREEN  LL   HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   13 – 128G   PINK   LL   HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
13 – 256G   NIGHT LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   13 – 256G   STARL LL    HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 256G   RED    LL    HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G   BLUE   LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 256G  GREEN  LL   HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   13 – 256G    PINK   LL   HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

iPhone 12 Pro &  Pro Max Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi C
12 Pro Max – 128GB GRAP   EU CPO 18.200.000 Chưa Active 1 sim EU Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12 Pro Max – 128GB SILVER EU CPO 18.500.000 Chưa Active 1 sim EU Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12 Pro Max – 128GB BLUE   EU CPO 18.500.000 Chưa Active 1 sim EU Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12 Pro Max – 128GB GOLD   EU CPO 18.500.000 Chưa Active 1 sim EU Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12 Pro – 128GB  GRAP   LL 17.000.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
  
12 Pro – 256GB  GRAP   LL 17.800.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
12 Pro – 256GB  BLUE    LL 17.900.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .

iPhone 12  –  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi C
12 – 64G RED      LL  12.900.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12 – 64G  NIGHT LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12 – 128G GREEN   VN 14.600.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
12 – 128G PURPLE  VN 14.600.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
 
12 – 128G NIGHT   LL 14.600.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 12 Mini –  Nguyên Seal

 

iPhone 11  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi C
11 - 64G BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
11 - 64G WHITE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
  
11 - 128G BLACK VN 11.600.000 Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
11 - 128G WHITE VN 11.600.000 Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN

➤ 𝐈𝐏𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋

iPad Pro 12.9" M2 (2022) - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB  GRAY    HẾT RỒI Chưa Active MP5X3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB SILVER   HẾT RỒI Chưa Active MP5Y3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB GRAY      26.950.000 Chưa Active MP603   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB SILVER   26.950.000 Chưa Active MP613   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 512GB     GRAY    31.500.000 Chưa Active MP623   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
12.9" M2 (2022) - 5G - 512GB  SILVER     HẾT RỒI Chưa Active MP633   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       
12.9" M2 (2022) - 5G - 1TB    GRAY   HẾT RỒI Chưa Active MP643   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 1TB   SILVER   HẾT RỒI Chưa Active MP653   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
12.9" M2 (2022) - 5G - 2TB    GRAY    HẾT RỒI Chưa Active NQ6   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 2TB   SILVER   HẾT RỒI Chưa Active NQ6   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB GRAY      HẾT RỒI Chưa Active MNXP3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER    HẾT RỒI Chưa Active MNXQ3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 256GB  GRAY    HẾT RỒI Chưa Active  MNXR3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 256GB  SILVER    HẾT RỒI Chưa Active MNXT3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 512GB  GRAY    HẾT RỒI Chưa Active  MNXU3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPad Pro 11" M2 (2022) –- NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB GRAY    LL 21.300.000 Chưa Active MP553   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MP563   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 256GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MP573   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 256GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MP583   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       
11'' M2 (2022) - 5G - 512GB   GRAY  LL 28.500.000 Chưa Active MP593   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 512GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MP5D3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB   GRAY  ZA HẾT RỒI Chưa Active  MNXD3 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER ZA 18.900.000 Chưa Active  MNXE3 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB   GRAY LL 18.000.000 Chưa Active  MNXD3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER LL 17.900.000 Chưa Active  MNXE3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 256GB   GRAY  LL 20.800.000 Chưa Active   MNXF3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 256GB SILVER LL 20.800.000 Chưa Active  MNXG3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 512GB   GRAY  LL 26.800.000 Chưa Active   MNXH3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPad Pro 12.9" M1 (2021) - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
12.9" M1 (2021) - WiFi - 256GB GRAY  LL 21.500.000 Chưa Active MHNH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
12.9" M1 (2021) - WiFi - 512GB GRAY  LL 23.400.000 Chưa Active MHNK3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M1 (2021) - 5G - 512GB SILVER LL 25.800.000 Chưa Active MHP03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M1 (2021) - 5G - 512GB   GRAY  LL 25.800.000 Chưa Active MHNY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M1 (2021) - WiFi - 1TB GRAY  LL 26.000.000 Chưa Active MHNM3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPad Pro 11" M1 (2021)  WiFi - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
11" M1 (2021) - WiFi - 128GB   GRAY  CPO J/A HẾT RỒI Chưa Active QR3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 128GB SILVER  CPO J/A 16.000.000 Chưa Active QT3  J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11" M1 (2021) - WiFi - 256GB   GRAY  CPO J/A 17.800.000 Chưa Active 3333  J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
11" M1 (2021) - WiFi - 256GB SILVER CPO J/A 17.800.000 Chưa Active 3333  J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
11" M1 (2021) - WiFi - 512GB   GRAY  HẾT RỒI Chưa Active QW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 512GB SILVER HẾT RỒI Chưa Active QX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 1TB SILVER HẾT RỒI Chưa Active R03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 2TB  GRAY  HẾT RỒI Chưa Active R23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro  11" M1 (2021)  5G  - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
11" M1 (2021) - 5G – 128GB GRAY    X/A  cpo HẾT RỒI Chưa Active MT3 X/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G – 128GB SILVER X/A  cpo 17.600.000 Chưa Active 3333 X/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G – 256GB GRAY     LL  HẾT RỒI Chưa Active W73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G – 256GB SILVER  LL  HẾT RỒI Chưa Active MW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G – 2TB    GRAY     LL    HẾT RỒI Chưa Active LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 - 𝟏𝟎.𝟗" (𝟐𝟎𝟐𝟐) - 𝐌𝟏 Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
Air 5 - WiFi - 64GB GRAY   LL HẾT RỒI Chưa Active MM9C3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB STARL  LL HẾT RỒI Chưa Active MM9F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB   BLUE   LL HẾT RỒI Chưa Active MM9E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active MM9L3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB   PINK    LL HẾT RỒI Chưa Active MM9P3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 
Air 5 - WiFi - 256GB  GRAY   LL 15.850.000 Chưa Active MM9L3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 256GB  STARL  LL 15.850.000 Chưa Active MM9P3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 256GB   BLUE   LL 15.900.000 Chưa Active MM9N3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 256GB PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active MME63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 256GB   PINK     LL HẾT RỒI Chưa Active MM9M3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 - 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 𝟒𝐆  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
iPad Air 4 - LTE - 64GB  BLUE    LL HÊT RỒI Chưa Active MYJ12 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
iPad Air 4 - LTE - 64GB  SILVER  LL HÊT RỒI Chưa Active 790 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
iPad Air 4 - LTE - 64GB  GOLD    LL HÊT RỒI Chưa Active MYJ02 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 10 (𝟐𝟎22) - 𝟏𝟎.9  - Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
 Gen 10 - WiFi – 64GB  SILVER    ZA     HẾT RỒI Chưa Active MPQ03 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 10 - WiFi – 64GB  BLUE       ZA    HẾT RỒI Chưa Active MPQ13 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 10 - WiFi – 64GB  YELLOW  ZA   HẾT RỒI Chưa Active MPQ23 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 10 - WiFi – 64GB  PINK        ZA    HẾT RỒI Chưa Active MPQ33 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
     
Gen 10 - WiFi – 64GB  BLUE     LL  HẾT RỒI Chưa Active 790 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
Gen 10 - WiFi – 64GB  PINK      LL HẾT RỒI Chưa Active 790 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 64GB  YELLOW LL HẾT RỒI Chưa Active MPQ23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 64GB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active MPQ03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
     
Gen 10 -  5G  – 64GB   PINK      LL  HẾT RỒI Chưa Active 790 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
Gen 10 -  5G  – 64GB    BLUE    LL  HẾT RỒI Chưa Active MQ6K3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
     
Gen 10 - WiFi – 256GB  BLUE    LL   HẾT RỒI Chưa Active MPQ93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 256GB  YELLOW LL HẾT RỒI Chưa Active MPQA3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 256GB  SILVER    LL HẾT RỒI Chưa Active MPQ83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 - 𝟖.𝟑” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
Mini 6 (WiFi) - 64GB  GRAY    LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7M3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
Mini 6 (WiFi) - 64GB STALIGH LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7P3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
Mini 6 (WiFi) - 64GB  PURPLE LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7R3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 64GB  PINK    LL   HẾT RỒI Chưa Active 790 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
 
Mini 6 (WiFi) - 256GB  PINK     LL   HẾT RỒI Chưa Active MLWR3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 256GB  GRAY    LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7T3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 256G STALIGHT  LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7V3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 256G  PURPLE    LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7X3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
Mini 6 - 5G - 64GB  PURPLE LL  HẾT RỒI Chưa Active MK8E3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 - 5G - 64GB  PINK     LL    HẾT RỒI Chưa Active MLX43 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
Mini 6 - 5G - 256GB  PINK     LL  HẾT RỒI Chưa Active MLX93 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 - 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏)  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
Gen 9 (WiFi) - 64GB GRAY ZA  HẾT RỒI Chưa Active MK2K3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVE ZA  HẾT RỒI Chưa Active HM2K3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
Gen 9 - 4G - 64GB GRAY ZA  9.700.000 Chưa Active MK473 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 9 - 4G - 64GB SILVE ZA  HẾT RỒI Chưa Active MK673 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 9 (WiFi) - 64GB GRAY LL  HẾT RỒI Chưa Active MK2K3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVE LL HẾT RỒI Chưa Active MK2L3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 9 (WiFi) - 256GB GRAY LL  HẾT RỒI Chưa Active MK2K3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 9 (WiFi) - 256GB SILVE LL HẾT RỒI Chưa Active MK2p3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 9 - 4G - 64GB GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MK663 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 9 - 4G - 64GB SILVE LL HẾT RỒI Chưa Active MK673 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 8 - 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏)  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
Gen 8 (WiFi) - 32GB GRAY LL  5.800.000 Chưa Active MYL92 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 8 (WiFi) - 32GB SILVE LL HẾT RỒI Chưa Active MYL52 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

 𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋

Watch Ultra (49mm)  NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
Titan Orange Alpine Loop M HẾT Chưa Active MQFL3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Green Alpine Loop M HẾT Chưa Active MQFN3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH 
Titan Midnight Ocean Band  HẾT Chưa Active MQFK3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Blue/Gray Trail Loop M/L HẾT Chưa Active MQFV3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Starlight Alpine Loop M HẾT Chưa Active MQFR3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan White  Ocean Band  HẾT Chưa Active MNHF3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Yellow Ocean Ban M HẾT Chưa Active MNHG3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Yellow / Beige Trail Loop S/M HẾT Chưa Active MNHK3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH 
 Titan Yellow / Beige Trail Loop  M/L HẾT Chưa Active MQFU3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Orange Alpine Loop - S HẾT Chưa Active MNHA3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Orange Alpine Loop - M HẾT Chưa Active MQEU3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Starlight Alpine Loop - S HẾT Chưa Active MQEY3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Starlight Alpine Loop - L HẾT Chưa Active MQFT3 LL/A  Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Starlight Alpine Loop - M HẾT Chưa Active MQF03 LL/A  Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan  Blue /Gray Trail Loop  S/M HẾT Chưa Active MNHT3 LL/A  Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Green Alpine Loop - S HẾT Chưa Active MNHC3 LL/A  Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Green Alpine Loop - M HẾT Chưa Active MQEW3 LL/A  Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Black/Gray Trail Loop S/M HẾT Chưa Active MQF43 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Yellow / Beige Trail Loop M/L HẾT Chưa Active MQF23 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Midnight Ocean Band HẾT Chưa Active MQET3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 

Watch Series 8  NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S8 (GPS) 41mm  Starlight  / Starlight  Band HẾT RỒI Chưa Active MNP63 VN/A BH 12 tháng tại VN -
S8 (GPS) 45mm  Midnight / Black – M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MNP13 VN/A BH 12 tháng tại VN -
 
S8 (GPS) 41mm Starlight  – M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MNUF3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Starlight  – S/M Band HẾT RỒI Chưa Active MNU93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Silver / White  – S/M Band HẾT RỒI Chưa Active MP6L3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Silver / White  – M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MP6M3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm  Midnight / Black – M/S Band HẾT RỒI Chưa Active MNU73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm  Midnight / Black – M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MNU83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm  Red / Red – S/M Band HẾT RỒI Chưa Active MNUG3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm  Red / Red – M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MNUH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE) 41mm  Midnight / Black – S/M Band HẾT RỒI Chưa Active MNUV3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE) 41mm  Midnight / Black – M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MNUW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
S8 (LTE) 41mm  Silver / White – S/M Band HẾT RỒI Chưa Active MP4E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE) 41mm  Silver / White – M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MP4F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE) 41mm  Starlight / White – S/M Band HẾT RỒI Chưa Active MNUX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  
S8 (LTE) 41mm  Thép Gold  /  Starlight – Band HẾT RỒI Chưa Active MNVF3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE) 45mm Thép Silver / Dây cs Trắng HẾT RỒI Chưa Active MNVW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE) 45mm Thép Silver / Dây thép Bạc HẾT RỒI Chưa Active MNKG3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45mm Starlight / Starlight – M/L  HẾT RỒI Chưa Active MNUQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45mm  Midnight / Black – M/L  HẾT RỒI Chưa Active MNUL3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45mm  Midnight / Black – S/M  HẾT RỒI Chưa Active MNUJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE) 45mm  Midnight / Black – S/M HẾT RỒI Chưa Active MNVJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE) 45mm  Midnight / Black – M/L HẾT RỒI Chưa Active MNVL3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

Watch Series 7  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S7 (GPS) 41mm           BLUE – Band HÊT RỒI Chưa Active VVVVVV LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm  STARLIGHT – Band HÊT RỒI Chưa Active MKMY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm   MIDNIGHT  – Band HÊT RỒI Chưa Active MKMX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm  GREEN  – Band HẾT RỒI Chưa Active MKN73 VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
S7 (GPS)  45mm    BLUE   – Band HẾT RỒI Chưa Active MKN83 VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
S7 (GPS)  45mm MIDNIGHT  – Band HÊT RỒI Chưa Active MKN53 VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN

Watch Series 6  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
S6 (GPS) 44mm SILVER / WHITE  – Band HÊT RỒI Chưa Active M00D3 VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
S6 (GPS) 44mm BLUE / NAVY  – Band
HÊT RỒI Chưa Active M00J3 VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN

Watch Series SE 1 NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
SE 1 - 40mm (GPS) Gold / Starlight - Band HÊT RỒI Chưa Active MKQ03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 1 - 40mm (GPS) Gray/ BLACK   - Band  HÊT RỒI Chưa Active MKQ13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 1 - 40mm (LTE) Gold / Starlight - Band   HÊT RỒI Chưa Active MKQN3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 1 - 40mm (LTE) Gray/ BLACK   - Band  HÊT RỒI Chưa Active MKQQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
SE 1 - 44mm (GPS) Gold / Starlight- Band HÊT RỒI Chưa Active MKQ53 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 1 - 44mm (GPS) Gray / Black    -  Band  4.600.000 Chưa Active MKQ63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

Watch Series SE 2  NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi C
SE 2  40mm (GPS)  Silver   /     White -  S/M Band  5.400.000 Chưa Active MNT93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 2  40mm (GPS) Starlight / Starlight - M/L Band 5.400.000 Chưa Active MNT63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 2  40mm (GPS) Starlight / Starlight - S/M Band HẾT RỒI Chưa Active MNT33 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 2  44mm (GPS) Silver    /    White  -  M/L Band  HẾT RỒI Chưa Active MNTJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 2  44mm (GPS) Starlight / Starlight - M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MNTD3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 2  44mm (GPS) Midnight / Midnight -M/L Band 5.800.000 Chưa Active MNTG3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook  NEW
Chỉ  BAO chưa kích  + ngoại hình + MDM

KHÔNG BAO đủ BH 12 tháng của APPLE

MacBook Air 𝟏5” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -    GRAY        VN 31.000.000 Chưa Active MQKP3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
 MB Air 15" M2 - 8/256GB -   SILVER     VN 31.000.000 Chưa Active MQKR3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
  MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT VN 31.000.000 Chưa Active MQKU3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
 MB Air 15" M2 - 8/256GB -  MIDNIGHT  VN 31.000.000 Chưa Active MQKW3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  MIDNIGHT   LL  27.600.000 Chưa Active MQKW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  GRAY           LL HÊT RỒI Chưa Active MQKP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT LL 27.800.000 Chưa Active MQKU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Air 𝟏𝟑” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐𝟐 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  SILVER       HÊT RỒI Chưa Active MLXY3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY33 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB -    GRAY      HÊT RỒI Chưa Active MLXW3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY13 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  SILVER      LL HÊT RỒI Chưa Active MLXY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT LL 24.100.000 Chưa Active MLY33 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/256GB -    GRAY    LL HÊT RỒI Chưa Active MLXW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT LL HÊT RỒI Chưa Active MLY13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB - SILVER    VN    HÊT RỒI Actived 15/7 MLXY3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT VN HÊT RỒI Actived 15/7 790 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB -    GRAY    VN  HÊT RỒI Actived 15/7 MLXW3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT VN   HÊT RỒI Actived 15/7 MLY13 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

MacBook Pro 𝟏6” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 16" M2 - 16/512GB -   GRAY - LL 45.000.000 Actived T3 MNW83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  .
  

MacBook Pro 𝟏4” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   GRAY - VN       HẾT RỒI Chưa Active MPHE3 SA/A KO BAO ACTI RA ĐỦ NGÀY.
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   SILVER - VN       HẾT RỒI Chưa Active MPHH3 SA/A KO BAO ACTI RA ĐỦ NGÀY
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   GRAY - LL       42.800.000 Chưa Active MPHE3 LL KO BAO ACTI RA ĐỦ NGÀY
MB Pro 14" M2 - 16/1TB  -   GRAY - LL      
51.000.000 Chưa Active MPHF3 LL KO BAO ACTI RA ĐỦ NGÀY

MacBook Pro 𝟏𝟑” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐𝟐 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M2 - 8/256GB -   GRAY  LL 26.800.000 Chưa Active MNEH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
MB Pro 13" M2 - 8/256GB - SILVER LL 26.800.000 Chưa Active MNEP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -    GRAY   30.500.000 Chưa Active MNEJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -   SILVER  HẾT RỒI Chưa Active MNEQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 16/512GB -  GRAY LL  HẾT RỒI Chưa Active Z164S4 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

MacBook Pro  – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MBP 16" - Intel i7 - 16/512GB - GRAY LL HẾT Chưa Active MVVJ2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i7 - 16/512GB - SILVER LL HẾT Chưa Active MVVL2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i9 - 16/1TB - GRAY  LL HẾT Chưa Active MVVK2 LL/A Bao test 15 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i9 - 16/1TB - SILVERLL HẾT Chưa Active MVVM2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Air 13" (M1) – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi C
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GOLD  VN HẾT Chưa Active ND3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GRAY   VN HẾT Chưa Active N63 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - SILVER  VN HẾT Chưa Active N93 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GOLD   LL   HẾT Chưa Active ND3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GRAY    LL  HẾT Chưa Active N63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active N93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Pro M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - GRAY    LL HẾT Chưa Active D82 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DA2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - GRAY     LL HẾT Chưa Active D92 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DC2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 16/256GB - GRAY     VN  28.800.000 Chưa Active Z11B000CT SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

MacBook Pro  M1 – 2021 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - GRAY  LL HẾT Chưa Active MKGP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - SILVER LL HẾT Chưa Active MKGR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/1TB  - GRAY     LL HẾT Chưa Active MKGQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/1TB  - SILVER  VN  HẾT Chưa Active MKGT3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Pro 16" M1 - 16/512GB - GRAYLL HẾT Chưa Active MK183 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1 - 16/512GB - SILVERLL HẾT Chưa Active MK1E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    -  GRAY LL HẾT Chưa Active MK193 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    - SILVER LL HẾT Chưa Active MK1F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 


PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG NEW - NGUYÊN SEAL 

Phụ kiện chính hãng không bao đủ 12 tháng bảo hành của APPLE

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 
Tai nghe Airpods Max - Silver - VN 12.200.000 Chưa Active YJ3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai nghe Airpods Max - Pink  - VN HÊT RỒI Chưa Active YM3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai nghe Airpods Max - Gray - VN HÊT RỒI Chưa Active YH3 VN KHÔNG BẢO HÀNH.
 
AirPods Gen 2 ( sạc có dây ) AM 2.450.000 Chưa Active MV7 AM KHÔNG BẢO HÀNH
AirPods Gen 2 ( sạc có dây ) ZA 2.500.000 Chưa Active MV7 ZA KHÔNG BẢO HÀNH
 
Airpods 3 Sạc có dây MPNY3  ZP  HÊT RỒI Chưa Active NY3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Airpods 3 Sạc có dây MPNY3  AM 3.250.000 Chưa Active NY3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Airpods 3 Sạc ko dây  MME73 AM 3.300.000 Actived T3 E73 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Airpods 3 Sạc ko dây  MME73 AM HÊT RỒI Chưa Active E73 AM KHÔNG BẢO HÀNH
 
Tai Nghe AirPods Pro 1- 2021 - VN HÊT RỒI Chưa Active WK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 1- 2021 - AM HÊT RỒI Chưa Active WK3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
 
Tai Nghe AirPods Pro 2 -  VN - 2022  HÊT RỒI Chưa Active D83 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 2 - AM - 2022  4.450.000 Chưa Active D83 AM KHÔNG BẢO HÀNH
  
HOMEPOD MINI   Blue   PA HẾT RỒI Chưa Active 2C3 PA KHÔNG BẢO HÀNH
HOMEPOD MINI  Yellow PA 3.000.000 Chưa Active 2E3 PA KHÔNG BẢO HÀNH
  
Apple Pencils Gen  2      - AM  2.100.000 Chưa Active 8F2 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Apple Pencils Gen 2  ZP - VN  2.250.000 Chưa Active 8F2 ZP KHÔNG BẢO HÀNH
Airtag 4 PACK - VN HẾT Chưa Active MX542 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Airtag 4 PACK - AM HẾT Chưa Active MX542 AM KHÔNG BẢO HÀNH
 
Magic Mouse 2 Trắng 2022 MK2E3 VN HẾT Chưa Active 2E3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Magic Mouse 2 Đen 2022 MMMQ3 Mỹ HẾT Chưa Active MQ3 LL KHÔNG BẢO HÀNH
 
Magic Keyboard 11” 2021 Black LL HẾT Chưa Active QT2 LL KHÔNG BẢO HÀNH
Magic Keyboard 11” 2021 Trắng LL HẾT Chưa Active QT2 LL KHÔNG BẢO HÀNH
 
Magic Keyboard 12.9” 2021 Đen VN 6.100.000 Chưa Active QK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
 
Cóc Sạc 20W - Chuẩn Zin Apple - VN HẾT Full hộp JE3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Cóc Sạc 20W - Chuẩn Zin Apple - AM 300.000 x1 Full hộp JA3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Cóc Sạc 20W - Chuẩn Zin Apple - AM 295.000 x 10 Full hộp JA3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Cóc Sạc 20W - Chuẩn Zin Apple - AM 290.000 x 20 Full hộp JA3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Tai nghe Beats Studio Buds - Black LL 2.100.000 Chưa Active 4X3 LL KHÔNG BẢO HÀNH
 

LIST IPHONE CŨ 99% ZIN ALL
BAO TEST 20 NGÀY 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
12 PRO MAX - 256G BLUE - Pin 84 - zin all 15.300.000 NEW 99% 1 sim ZP/A BAO TEST 20 NGÀY
12 PRO MAX - 256G BLUE - Pin 85 - zin all 15.500.000 NEW 99% 1 sim ZP/A BAO TEST 20 NGÀY
12 PRO MAX - 256G GRAY - Pin 84 - zin all HẾT RỒI NEW 99% 1 sim ZP/A BAO TEST 20 NGÀY
 

13 PM -TBH  1978 - BAO TEST 20 NGÀY - màn hình  BH  6 THÁNG 

𝟏𝟑 𝐏𝐌 - 128G Graph - Pin 100 - SẠC 0 Lần 18.100.000 NEW 100% 1 sim EU BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟑 𝐏𝐌 - 128G Silver - Pin 100 - SẠC 0 Lần HẾT RỒI NEW 100% 1 sim EU BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟑 𝐏𝐌 - 128G Gold   - Pin 100 - SẠC 0 Lần HẾT RỒI NEW 100% 1 sim EU BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟑 𝐏𝐌 - 128G Blue    - Pin 100 - SẠC 0 Lần HẾT RỒI NEW 100% 1 sim EU BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟑 𝐏𝐌 - 128G Green - Pin 100 -SẠC 0 Lần  18.600.000 NEW 100% 1 sim EU BAO TEST 20 NGÀY
 

14 PM -TBH  chưa Active - Actived ra HÊT BH - 1978 - KHÔNG BÁO LKCH

𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G GRAY    ZA -TBH New Body 23.000.000 Chưa Active 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G SILVER  ZA -TBH New Body HẾT Chưa Active 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G GOLD    ZA -TBH New Body HẾT Chưa Active 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G PURPLE ZA -TBH New Body 23.000.000 Chưa Active 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G GOLD    ZA -TBH New Body HẾT ACTIVED 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G PURPLE ZA -TBH New Body HẾT ACTIVED 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
 
 

 

ACE CỬA HÀNG CHÚ Ý
★ Tất cả BAO QUỐC TẾ vĩnh viễn ★
★ KHÔNG BẢO HÀNH trầy xướt + điểm sáng màn hình khi đã kích hoạt máy ★
------------------------*****------------------------

HÀNG CHÍNH HÃNG VN => Được BH 12 tháng tại APPLE VN
Seal Zin, Chưa kích hoạt  => không BAO TEST,
Không BAO lỗi Thẩm mỹ, Ko BAO lỗi màn hình và mất nguồn

Chỉ hổ trợ đi Bảo Hành 

================================================

HÀNG XÁCH TAY : Kiểm tra ngoại hình trước khi active
Chưa Kích Hoạt  => Bao test 03 ngày tính từ ngày Actived

Kích Hoạt Rồi  => Bao test 07 ngày tính từ ngày Bán
CŨ 99 ZIN ALL => Bao test 15 ngày tính từ ngày Bán

Không BH các trường hợp mất nguồn, icloud

Không BH màn hình, Cảm ứng !!
—————————————–
MacBook :
Chỉ  BAO chưa kích  + ngoại hình + MDM

KHÔNG BAO đủ BH 12 tháng của APPLE
==============================

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CŨ ZIN TẤT CẢ 99%

Máy Zin Nguyên Bản Apple, Không Thay Thế Linh Kiện

Hàng Chuẩn Đẹp 99%, Không Thay vỏ, Không Ép Kính

Bao Test 15 Ngày - Lỗi  1, đổi 1  Tất cả Sản phẩm.

==============================================

 

 

 

LIST SIM SỐ ĐẸP DỂ NHỚ  

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng NHÀ MẠNG X- Xứ Ghi Chú
0948.998.998 46 triệu  ko dùng VINA
0946.777.555 46 triệu  ko dùng VINA
0777.33.5555 70 triệu ko dùng Mobi
0911.933.133 16 triệu ko dùng VINA
 


==============================

 

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU - HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

** 0944.68.68.68 - 08.44.68.68.68 - 08.22.68.68.68 **

Http://taoquangsang.vn