TAOQUANGSANG 30 TET

 

TÁO QUANG SANG
 BẢNG GIÁ  CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

UPDATE NGÀY 12/03/2018

Cập nhật 24/24 cho ACE CH dể báo khách

GIAO HÀNG CỘNG PHÍ  TỪ 8:30 ĐẾN 21:0

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.300 GẶP LAN

GỌI CHỐT MÁY : 0909.012.346  GẶP PHÚC

LOA HOMEPOD- NGUYEN SEAL X/A: ĐÃ BÁN

TAI NGHE AIR PODS NGUYÊN SEAL ZA : 4.000.000

IPHONE X – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT ZA/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal 24.300.00 LL/A A1865  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT ZP/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT X/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1865 Acti 22/02 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1865 Acti 12/02 Fullbox phụ kiện zin máy
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 26.100.000 LL/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 25.600.000 KH/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1901 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 26.100.000 KH/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 26.200.000 LL/A A1901 Active 03/02 Fullbox phụ kiện zin máY
 iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A1901 Active 04/01 Fullbox phụ kiện zin máY
 iPhone X – 256gb GRAY  Nguyên Seal HÊT  LL/A A1901 Active 17/01 Fullbox phụ kiện zin máY
IPHONE 8 – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 – 64gb GOLD  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY  Nguyên Seal HÊT LL/A A1905 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb  SILVE Nguyên Seal HET LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD  Nguyên Seal HET LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GRAY   Nguyên Seal HET LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 PLUS – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPPlus – 64gb GOLD  Nguyên Seal 19.450.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GRAY  Nguyên Seal 19.450.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb SILVE  Nguyên Seal 19.450.000 LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GOLD  Nguyên Seal  HÊT  LL/A A1864 Active 31/12 Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GRAY  Nguyên Seal  HÊT LL/A A1897 Acti 26/02/19 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 PLUS – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb GOLD  Nguyên Seal  HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GRAY  Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb SILVE   Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 32GB  NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ
Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 32g NHÁM     Nguyên Seal   HÊT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32b GOLD      Nguyên Seal  
 HÊT VN/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32b ROSE     Nguyên Seal  
HÊT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal
HÊT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb JET     Nguyên Seal
HẾT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 128gb SIlVE   Nguyên Seal HẾT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 plus  – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus32gb  ROSE  Nguyên Seal 16.600.000 LL/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVER  Nguyên Seal
16.600.000 LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD  TBH Fullbox HÊT VN/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM   TBH Fullbox 14.900.000 VN/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -128 –ROSE     Nguyên Seal HÊT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM    Nguyên Seal HÊT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG    Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – SILVE     Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -256 –  RED   Nguyên Seal HÊT VN/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – ROSE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG  Nguyên Seal HÊT VN/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS16GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 6 – 32gb   GRAY   Nguyên Seal 
HÊT X/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-128gb GRAY  Nguyên Seal 
 HÊT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6S Plus-64gb GOLD  Nguyên Seal  cpo
 HÊT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-64gb ROSE  Nguyên Seal cpo HÊT
LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S  – 16GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S 16gb  GOLD  Nguyên Seal
HÊT ZP/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S 16gb  ROSE   Nguyên Seal HÊT ZP/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S 16gb  GRAY  Nguyên Seal HÊT ZP/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM
Đ-GIÁ X-xứ Model
Tình Trạng Ghi Chú
iPad 2017- 4G – 32gb GOLD  Nguyên Seal HÊT X/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- 4G – 32gb GRAY  Nguyên Seal HÊT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 
iPad Pro12.9 256 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 512 4G  GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Active 12/12 Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 256 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1671 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 
iPad Pro 9.7 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 128 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD MINI – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
iPad Air 2-32GB 4G SILVE  99% BODY
HÊT LL/A CHECK OK KHÔNG phụ kiện zin máy

MÁY CŨ ZIN ALL 99,9%

iPhone 7 – 32gb ROSE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Không phụ kiện
Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A Không phụ kiện Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb NHÁM zin all -new 99,9%
HẾT LL/A  Không phụ kiện Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb SILVE zin all -new 99,9% HẾT LL/A  Không phụ kiện Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb   RED  zin all -new 99% HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK 
iPhone 7 – 128gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A Không phụ kiện
Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb BÓNG zin all -new 999% HÊT LL/A Không phụ kiện Không phụ kiện
iPhone 7128gb NHÁM-zin all – new 99% HẾT LL/A Không phụ kiện Không phụ kiện
iPhone 7 128gb SILVE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Không phụ kiện Không phụ kiện
 
iPhone 7 – 256gb BÓNG zin all -new 99,9% HẾT LL/A Không phụ kiện Không phụ kiện
 
iP 7 Plus32gb ROSE zin all -new  99%
11.600.000 LL/A Không phụ kiện bh =>July 30, 2018
iP 7 Plus – 32gb GOLD zin all -new  99%
HÊT LL/A Không phụ kiện CHECK OK 
iP 7 Plus – 32gb NHÁM zin all -new  100%
HÊT LL/A Không phụ kiện
CHECK OK 
iP 7 Plus -128gb ROSE zin all -new 99%
12.800.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK 
iP 7 Plus -128gb GOLD zin all -new 99%
HẾT LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iP 7 Plus -128gb NHÁM zin all -new 99%
13.200.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iP 7 Plus -128gb SILVER  zin all -new 99% 13.000.000 LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iP 7 Plus -128gb  RED  zin all – new 99%
13.900.000 LL/A Không phụ kiện
CHECK OK
iP 7 Plus – 256gb  RED  zin all -new 99% HẾT  LL/A Không phụ kiện CHECK OK
iPHONE 6 PLUS  Zin All new 99% => 99,9%
6 Plus 64gb GOLD    zin all 98 % HẾT LL/A  CHECK OK Không phụ kiện
6 Plus 64gb GRAY    zin all 99 % HẾT LL/A  CHECK OK  Không phụ kiện
6 Plus 64gb SILVER  zin all 99 % HẾT LL/A  CHECK OK  Không phụ kiện
6 Plus 128gb GOLD    zin all 98 %  HẾT LL/A CHECK OK  Không phụ kiện
6 Plus 128gb GRAY    zin all 99% HẾT LL/A CHECK OK  Không phụ kiện

LƯU Ý : Chỉ Bỏ Sim Việt Nam vào Active

******************************************************

Báo Giá iPhone cũ Zin ALL cho CH & Đại Lý

ĐỊA CHỈ: 647 LÊ HỒNG PHONG, F10, Q.10

MUA MÁY Cũ GỌI GẶP PHONG

0941999919

 

www.thanhphatgiasi.vn

MUA MÁY Cũ GỌI GẶP PHONG

0941999919

www.thanhphatgiasi.vn

 

 

6 16Gb Gray Zin (LL/A) 99%: 4tr400

6 16Gb Silver Zin (LL/A) 99%: 4tr400

6 16Gb Gold Zin (LL/A) 99%: 4tr600

6S 64Gb Gray Zin (LL/A) 99%: 6tr600

6S 64Gb Silver Zin (LL/A) 99%: 6tr600

6S 64Gb RoSe Zin (LL/A) 99%: 6tr700

6S 64Gb Gold Zin (LL/A) 99%: 6tr800

 7 32Gb RoSe Zin (LL/A) 99%: 8tr600

7 128Gb RED Zin (LL/A) 99% : 10tr900

7 Plus 32Gb Black Zin (LL/A) 99%: 11tr400

7 Plus 128Gb Silver Zin (LL/A) 99%: 13tr300

7 Plus 128Gb Black Zin (LL/A) 99%: 13tr500

7 Plus 128Gb Rose Zin (LL/A) 99%: 13tr300

7 Plus 128Gb JETblack Zin (LL/A) 99%: 12tr900

8  64Gb Silver Zin (LL/A) 99%: 13tr400

8   64Gb Black Zin (LL/A) 99%: 13tr300

8   64Gb Gold Zin (LL/A) 99%: 13tr600

8 Plus 64Gb Black Zin (LL/A) 99%: 16tr500

Phong : 0941999919

 

=================================

LƯU Ý: CHỉ Bỏ SIM VIỆT NAMSIM VERIZON VÀO KICH HOẠT

Nguyên Seal: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TRả BẢO HÀNH: KICH HOẠT RA THIẾU NGÀY BH CỦA APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 – 09.667768 68 **

Http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK : 0251002592482-CHỦTK : TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK : 060099318549 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK : 0104238160 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770025 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH