TAOQUANGSANG 17/5

 

 

 TÁO QUANG SANG
 BẢNG GIÁ  CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

UPDATE NGÀY 27/05/2018

Cập nhật 24/24 cho ACE CH dể báo khách

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.300 GẶP PHÚC

GỌI CHỐT MÁY : 0909.012.346  GẶP PHÚC

 ***************************************************

TAI NGHE AIR PODS NGUYÊN SEAL : 3.550.000

Apple Pencil   MK0C2AM/A :  2.200.000

Apple Watch S3 (LTE) 42mm Gray/Black MQK22LL : 9.500.000 – xem hình

  Apple Watch S3 (LTE) 42mm  Gray/Gray  – MR2X2LL: HET   HH – xem hình

Apple Watch S3 (LTE) 42mm Silver/Fog – MQK12LL : 9.400.000 – Xem hình

Apple Watch S3 (LTE) 42mm Gold/Pink – MQK32LL : 9.000.000 – xem hình

 Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gray/Black  MQL12LL :8.400.000 – xem hình 

 Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gray/Gray  – MR362LL  :8.400.000 – xem hình 

 Apple Watch S3 (GPS) 42mm Silver/Fog – MQL02LL  : 8.500.000 – xem hình 

Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gold/Pink MQL22LL: 8.200.000  – xem hình 

 Apple Watch Nike + S3 (GPS), 42mm Space Gray/Black – MQL42LL  : HÊT XEM

  Apple Watch S3 (GPS)  38mm Gold/Pink – MQKW2LL :              HÊT xem hình

   Apple Watch S3 (GPS)  38mm Gray/Gray – MR352LL :    7.600.000 –  xem hình

  Apple Watch S3 (GPS)  38mm Gray/black- MQKV2LL : 7.600.000 xem hình

  Apple Watch S3 (GPS) 38mm Silver/Fog – MQKU2LL : 7.900.000      –  xem hình

  Apple Watch S1 38mm Gray   Sport Black – MP022LL : 4.700.000 – Xem hình 

(Note :  **Gold/Pink  : tức là mặt vàng /dây hồng  – **Gray/Black : tức là mặt xám /dây đen)

====================== ====================

MacBook Pro – 15” – Core i7 – Silver – MPTU2LL : ĐÃ BÁN 

MacBook Pro – 13” – Core i5 –  Gray – MPXT2LL : ĐÃ BÁN

MacBook Pro – 13″ – Core i5  – Silver- MPXU2LL : ĐÃ BÁN

MacBook Pro – 13” – Core i5 – Gray – MPXQ2LL:  ĐÃ BÁN

MacBook Pro – 13″- Core i5 – Gray-   MPXW2LL:  ĐÃ BÁN

IPHONE X – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal 23.400.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal 23.200.000 LL/A A1865 Chưa Active Acti = sim verizon
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal 23.450.000  LL/A A1865  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT  VN/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN 
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1865 Acti 07/05/18 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1865 Acti 29/04/18 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE X 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 26.350.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1865 Chưa Active Acti = sim verizon
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 26.400.000 LL/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 26.200.000 LL/A A1865 Chưa Active Acti = sim verizon
 TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN nguyên seal 
iPhone X – 256gb SILVE TBH fullbox HÊT VN/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.100.000 LL/A A1901 Active 19/04 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1901 Active 24/04 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY TBH fullbox 25.000.000 VN/A A1901 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 25.000.000 LL/A A1865 Active 02/05 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 24.900.000 LL/A A1901 Active 28/04 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 24.900.000 LL/A A1901 Active 24/04 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 – 64gb    RED   Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GOLD  Nguyên Seal HÊT VN/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY  Nguyên Seal 16.400.000 VN/A A1905 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb  SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
 TRẢ BẢO HÀNH & ACTIVED GẦN
iPhone 8 – 64gb GOLD  Nguyên Seal HÊT LL/A A1905 Active 05/04 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY  TBH Fullbox  HÊT LL/A A1905 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY  Nguyên Seal HÊT LL/A A1905 Active 05/04 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GRAY   Nguyên Seal 18.800.000 LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 PLUS – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPPlus – 64gb   RED  Nguyên Seal HÊT LL/A A1864 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb   RED  Nguyên Seal HÊT ZP/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GRAY  Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb SILVE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb GOLD TBH Fullbox   HÊT LL/A A1897  Chưa Active   Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb GOLD  TBH Fullbox  1HÊT VN/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb  GRAY  TBH Fullbox  17.600.000 PA/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 PLUS – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb RED    Nguyên Seal  22.900.000 LL/A A1864 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GOLD  Nguyên Seal  HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GRAY  Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb SILVE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GOLD  TBH Fullbox  20.600.000 VN/A A1864 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GRAY  Nguyên Seal  HÊT LL/A A1897 Active 17/04 Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 32GB  NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ
Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 32g NHÁM     Nguyên Seal 12.650.000 LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32b GOLD     Nguyên Seal
 HÊT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32b ROSE     Nguyên Seal  
HÊT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 128gb   RED   Nguyên Seal HÊT VN/A A1778 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb NHÁM  Nguyên Seal
HÊT LL/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 128gb BÓNG  Nguyên Seal HÊT VN/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 plus  – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus32gb ROSE  Nguyên Seal 1HÊT LL/A A1784 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal
15.000.000 LL/A A1661 Chưa Active Acti = sim verizon
iPhone 7 Plus – 32gb BÓNG  Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE   Nguyên Seal HET LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -128 – VÀNG    Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 BÓNG   Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128  NHÁM   Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128  SILVE   Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128  HỒNG   Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active CPO  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – HỒNG  TBH Fullbox HÊT VN/A A1784  Chưa Active TBH  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – VÀNG  TBH Fullbox HÊT VN/A A1784 Chưa Active TBH  phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128  –  RED   TBH Fullbox HÊT VN/A  A1784  Chưa Active TBH  phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM ĐGiá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -256 –  RED   Nguyên Seal HÊT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – ROSE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG  Nguyên Seal HÊT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6SPLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 6 – 32gb  GOLD  nguyên seal 
6HÊT VN/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S plus– 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6S plus – 32gb  ROSE   Nguyên Seal 11.300.000 LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6 Plus  – 64gb GOLD  TBH Fullbox
 HÊT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus  – 64gb GRAY  TBH Fullbox HÊT
LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S  – 16GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S 16gb  GOLD  Nguyên Seal
HÊT ZP/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S 16gb  ROSE   Nguyên Seal HÊT ZP/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S 16gb  GRAY  Nguyên Seal HÊT ZP/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM
Đ-GIÁ X-xứ Model
Tình Trạng Ghi Chú
iPad 2018 – 4G – 128g  GOLD NguyênSeal HÊT ZP/A A1954 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2018 – 4G – 128g  GRAY NguyênSeal HÊT ZP/A A1954 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017-  4G – 32gb  GOLD Nguyên Seal 9.200.000 J/A  A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb GOLD NguyênSeal 7.000.000 LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb GRAY Nguyên Seal 7.000.000 LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017- WiFi – 32gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1823  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
 
iPad Pro 9.7 4G -128gb GOLD   99,99% 11.500.000 LL/A A1823 Hêt BH
Không phụ kiện
Pro 10.5  WiFi-64gb GOLD nguyên seal  14.100.000 LL/A A1701 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 10.5  WiFi-64gb GRAY nguyên seal  HÊT LL/A  A1701 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
Pro 10.5  WiFi-256gb GRAY nguyên seal  HÊT LL/A  A1701 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
APPLE WATCH NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE
Apple Watch S3 (LTE) 42mm Gray/Black 9.500.000 MQK22LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình  
Apple Watch S3 (LTE) 42mm Gray/Gray
HÊT MR2X2LL  SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình  
Apple Watch S3 (LTE) 42mm Silver/Fog 9.400.000 MQK12LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal
Apple Watch S3 (LTE) 42mm Gold/Pink 9.000.000 MQK32LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal
Apple Watch S3 (GPS) 42mmGray/black 8.400.000 MQL12LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Apple Watch S3 (GPS) 42mmGray/Gray 8.400.000 MR362LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Apple Watch S3 (GPS) 42mmSilver/Fog 8.500.000 MQL02LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Apple Watch S3 (GPS) 42mm Gold/Pink 8.300.000 MQL22LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Apple Watch S3 (GPS) 38mm Gold/Pink HẾT MQKW2ll SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Apple Watch S3 (GPS) 38mm Gray/gray 7.600.000 MR532LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Apple Watch S3 (GPS) 38mm Gray/black 7.600.000 MQKV2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Apple Watch S3 (GPS) 38mm Silver/Fog 7.900.000 MQKU2LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình 
Nike Sport S3 (GPS) 42mm Gray/black HẾT MQL42LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình
Apple Watch S1 38mm Gray /Sport Black 4.700.000 MP022LL SPORT Chưa Active Nguyên Seal – xem hình

MÁY TRẢ BH MỚI  100% CHƯA ACTIVE – KO PK

iPhone X – 64gb  GRAY    TBH  new 100% HÊT VN/A Chưa active Không phụ kiện
iPhone X – 64gb  SILVE    TBH  new 100% HÊT VN/A Chưa active Không phụ kiện
     
iPhone X – 256gb GRAY  TBH  new 100% 23.600.000 VN/A Chưa active Không phụ kiện
iPhone X – 256gb SILVE  TBH  new 100%  24.000.000 VN/A Chưa active Không phụ kiện
iPhone 8 – 64gb GOLD  TBH  new 100%  HÊT VN/A Chưa active Không phụ kiện
iPhone 8 – 64gb GRAY  TBH  new 100%  HÊT VN/A  Chưa active Không phụ kiện
iPhone 8 – 256g SILVE  TBH  new 100%  14.500.000 LL/A    Chưa active Không phụ kiện
iP8 Plus – 64gb GOLD  TBH  new 100%  HÊT VN/A  Chưa active Không phụ kiện
iPPlus – 64gb GRAY  TBH  new 100%  HÊT VN/A Chưa active Không phụ kiện
iP8 Plus – 64gb GRAY  TBH  new 100%   16.200.000  PA/A Chưa active  Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb GOLD    TBH  new 100%  1HÊT  VN/A  Chưa active  Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb ROSE    TBH  new 100%  1HÊT VN/A Chưa active  Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb BLACK  TBH  new 100%  HHÊT VN/A Chưa active  Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb GOLD   TBH  new 100%  HÊT VN/A Chưa active  Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb ROSE   TBH  new 100%  1HÊT VN/A Chưa active  Không phụ kiện
iP6s Plus – 64gb GOLD  TBH  new 100%  HÊT LL/A Chưa active Không phụ kiện
iP6s Plus – 64gb GRAY  TBH  new 100%  8.900.000 LL/A Chưa active Không phụ kiện

MÁY Zin All new 99% => 99,9% KO PK

iPhone X – 64gb  GRAY  Zin all new  99% HẾT LL/A Check OK  Không phụ kiện
iPhone X – 64gb  SILVE   Zin all new 99% HẾT LL/A Check OK  Không phụ kiện
iPhone X – 256gb  GRAY  Zin all new 99% HÊT LL/A Check OK  Không phụ kiện
iPhone X – 256gb  SILVE  Zin all new 99% HẾT LL/A Check OK  Không phụ kiện
iPhone 8 – 64gb GOLD   Zin all lnew 99,9% HÊT LL/A Check OK   Không phụ kiện
iPhone 8 – 64gb SILVE  Zin all new 100%   HÊT LL/A Check Update.  Không phụ kiện
iPhone 8 – 256gb GOLD  Zin all new 99,9% HẾT LL/A CHECK OK Không phụ kiện
 
iP 8 Plus – 64gb  GOLD  zin all – new 99% HẾT LL/A  CHECK OK  Không phụ kiện
iP 8 Plus – 64gb  GRAY  zin all – new 99% HẾT LL/A CHECK OK Không phụ kiện
iP8 Plus – 256gb   RED  Zin all  like new HẾT LL/A BH => 24/04/19 Không phụ kiện
iP8 Plus – 256gb GRAY  Zin all  like new HẾT LL/A  BH => 07/11/18  Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb ROSE zin all – new 100% HẾT LL/A CHECK OK
Full pk Zin may + 700
iPhone 7 – 32gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A CHECK OK Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb NHÁM zin all -new 99,9%
HẾT LL/A CHECK OK Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb SILVE  zin all -new 99,9% HẾT LL/A CHECK OK Không phụ kiện
 
iPhone 7 – 128gb   RED  zin all – new 99% HÊT VN/A BH=> 01/06/18 Không phụ kiện
iPhone 7128gb NHÁM zin all – new 98% HẾT  LL/A  HÊT  BH Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb ROSE zin all – new  99% HÊT ZP/A  HÊT  BH Lấy full pk Zin may + 700
 
iP 7 Plus32gb ROSE zin all -new  99%
HẾT LL/A  HÊT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb GOLD zin all -new  99%
HÊT LL/A  HÊT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb NHÁM zin all -new  99%
HÊT LL/A  HÊT  BH
Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb ROSE  zin all -new 99%
HÊT LL/A  HÊT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb GOLD  zin all -new 99%
HÊT LL/A  HÊT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb NHÁM zin all -new 99%
HÊT LL/A  HÊT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb BÓNG  zin all -new 99% HÊT LL/A  HÊT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb  RED  zin all – new 99%
HÊT LL/A HÊT  BH Không phụ kiện
iP 7 Plus -128gb  SILVE  zin all – new 99% HÊT LL/A HÊT  BH Không phụ kiện
iPHONE 6 PLUS  Zin All new 99% => 99,9%
6S Plus 16gb ROSE    zin all 99 % HÊT LL/A HÊT  BH Không phụ kiện
6S Plus 16gb GRAY    zin all 99 % HÊT LL/A HÊT  BH Không phụ kiện
6S Plus 16gb GOLD   zin all 99 % HÊT LL/A HÊT  BH Không phụ kiện
6S 16gb ROSE    zin all 99 % HÊT LL/A HÊT  BH Không phụ kiện
6S 16gb GRAY    zin all 97 % HÊT LL/A HÊT  BH Không phụ kiện
6S 32gb VÀNG    New 100%    Fullbox   HÊT ZP/A  BH=> 02/02/19  Fullbox pk zin chưa sử dụng
6S 32gb VÀNG    New 100%    Fullbox   HÊT ZP/A  BH=> 02/12/18 Fullbox pk zin chưa sử dụng
6S 32gb  ROSE   New 100%    Fullbox   HÊT  B/A BH=> 19/01/19 Fullbox pk zin chưa sử dụng
 

NƯỚC HOA CHÍNH HÃNG 

LƯU Ý : Chỉ Bỏ Sim Việt Nam vào Active

******************************************************

Báo Giá iPhone cũ Zin ALL cho CH & Đại Lý

TẠI ĐÂY : 

www.thanhphatgiasi.vn

 

 

=================================

LƯU Ý: CHỉ Bỏ SIM VIỆT NAMSIM VERIZON VÀO KICH HOẠT

Nguyên Seal: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

Nguyên Seal CPO: KÍCH HOẠT ra đủ 12 THÁNG BH của Apple

TRả BẢO HÀNH: KICH HOẠT RA THIẾU NGÀY BH CỦA APPLE

==============================================

UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA

TÁO QUANG SANG

ĐỊA CHỈ: 87 ĐINH TIÊN HOÀNG – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

** 0909 012346 – 0919.345.789 – 09.667768 68 **

Http://taoquangsang.vn

VIETCOMBANK : 0251002592482-CHỦTK : TRƯƠNG CẢNH
SACOMBANK : 060099318549 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH
ĐÔNG Á BANK : 0104238160 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

BIDV : 13510000741611 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

TECHCOMBANK : 19030495770025 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH

AGRIBANK : 1600205270133 – CHỦ TK : TRƯƠNG CẢNH