Tao Quang Sang mmm

maitra

TÁO QUANG SANG
 BẢNG GIÁ  CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

UPDATE NGÀY 10/1/2018

Cập nhật 24/24 cho ACE CH để báo khách

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

GIAO HÀNG TỪ 8:30 SÁNG ==> 21:00

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.300 gặp Miss LAN

GỌI CHỐT MÁY : 0909.012.346 gặp Miss TÂM

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.600 gặp Mr TÂN

GIAO HÀNG TỪ 8:30 ĐẾN 22:00

APPLE WATCH – SERIES2 – 42MM – ROSE GOLD – LL/A- SEAL-CHƯA ACTIVE : 6.600.000

iPad Pro (10.5) wifi-512 GRAY- LL/A -SEAL – CHƯA ACTIVE : 17.500.000

IPHONE X – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal 24.500.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal 24.400.000 ZP/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal 24.800.000 LL/A A1865  Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT ZP/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 64gb GRAY  TBH fullbox 23.500.000 VN/A A1901 Chưa Active BH FPT => 27/12/18
iPhone X – 64gb GRAY  new 100% 22.500.000 LL/A A1865 Active t11 đúng mới -k có  phụ kiện
iPhone X – 64gb GRAY  body 99% 22.000.000 LL/A A1865 bh =>2/11/18 không có  phụ kiện
IPHONE X – 256GB -NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 27.300.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal 27.300.000 ZP/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal 27.600.000 LL/A A1865 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone X – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT ZP/A A1865 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 64GB – NLL/AUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 8 – 64gb GOLD  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY  Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb  SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A   A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GRAY Nguyên Sea HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1863 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 Plus – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPPlus – 64gb GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPPlus – 64gb SILVE Nguyên Seal HÊT LL/A  A1897 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 Plus – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb GOLD   Nguyên Seal HÊT LL/A  A1864 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb GRAY Nguyên Seal HÊT LL/A  A1864 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb SILVE body 99% HÊT LL/A A1897 xài rồi  ko có phụ kiện
IPHONE 7 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ
Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 32g NHÁM   Nguyên Seal   HÊT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32b VÀNG  Nguyên Seal  
HÊT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal
HÊT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 128gb RED    Nguyên Seal HÊT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb ROSE TBH Fullbox
HẾT VN/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal HÊT VN/A A1778 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb NHÁM  TBH Fullbox
 HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH tại FPT =>10/12/18
iPhone 7 – 128gb SIlVER Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 – 256gb RED    TBH Fullbox  HẾT VN/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1660 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb NHÁM  TBH Fullbox HÊT VN/A A1660 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7256gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1778 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy

 GIAO HÀNG TẬN NƠI

IPHONE 7 PLUS 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus32gb ROSE  TBH Fullbox HẾT  VN/A A1784 Chưa Active BH tại FPT =>05/12/18
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM  Nguyên Seal
HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb  BẠC   Nguyên Seal
HẾT LL/A A1784 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -128 – RED  TBH Fullbox HÊT VN/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – ROSE  Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – GOLD Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – BÓNG  Fullbox TBH  HÊT VN/A A1784 Chưa Active
Fullbox BH=> 13/12/18
iPhone 7 Plus -128 – NHÁM  Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -128 – SIlVE Nguyên Seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 PLUS 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iPhone 7 Plus -256 – RED Nguyên Seal HẾT LL/A A1784 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – ROSE Nguyên seal HÊT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – GOLD Nguyên seal HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – BÓNG        Fullbox HẾT LL/A A1784  Active 12/10 Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – NHÁM Nguyên Seal HẾT LL/A A1661 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus -256 – SILVE  Nguyên Seal
HẾT VN/A A1661 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE SE – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model
Tình Trạng Ghi Chú
iPhone SE – 128gb ROSE Nguyên Seal HẾT LL/A A1662 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone SE – 128gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1662 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone SE – 128gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A A1662 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S 16GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb GOLD (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
iPhone 6S – 16gb GRAY (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
iPhone 6S – 16gb SILVE (TBH) Fullbox
HẾT
VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
IPHONE 6S 32GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE (TBH) Fullbox
HÊT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>09/11/17
iPhone 6S – 32gb GOLD (TBH) Fullbox HẾT VN/A A1688 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb GRAY  Nguyên Seal HẾT LL/A A1688 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1688 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH tại FPT =>22/09/17
iPhone 6S – 64gb GOLD NguyênSeal
HẾT E U A1688 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb GRAY Ng-Seal cpo
HẾT LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb SIlVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 128gb ROSE (TBH) Fullbox
HẾT LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb GOLD (TBH) Fullbox
HẾT LL/A A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A A1633 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S128gb SILVE (TBH) Fullbox HẾT LL/A
A1688 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

IPHONE 6SPLUS16GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi Chú
iP6S Plus-16gb ROSE Nguyên Seal cpo
HẾT ZP/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-16gb GOLD Nguyên Seal cpo
HẾT ZP/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-16gb GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-16gb SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS – 32GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP 6S Plus-32gb GOLD     (TBH) Fullbox
HÊT VN/A A1687 Chưa Active BH cua FPT =>20/1/18
iP 6S Plus-32gb GRAY   (TBH) Fullbox HÊT VN/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP 6S Plus-32gb GRAY   Nguyên Seal
HÊT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS 64GB NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6S Plus-64gb GOLD  Nguyên Seal cpo
HÊT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-64gb ROSE  Nguyên Seal cpo HÊT
LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-64gb GRAY  Nguyên Seal cpo HẾT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus-64gb SILVE Nguyên Seal cpo
HẾT EU A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS – 128GBNGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6S Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus – 128gb GRAY Nguyên Seal
HẾT
LL/A A1687 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6S Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1687 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6 – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM
Đơn Giá X-xứ Model
Tình Trạng GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gbGOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1549 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 16gb GRAYNguyên Seal
HẾT LL/A A1549 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 16gb SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A
A1549 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 32gbGOLD Nguyên Seal
HÊT VN/A A1586 Chưa Active BH tại FPT trong 12 tháng
iPhone 6 – 32gb – GRAY – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 32gbSILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 64gbGOLD (TBH) Fullbox
HẾT VN/A A1586 Chưa Active BH tại FPT => 09/11/17
iPhone 6 – 64gbGRAYNguyên Seal
HẾT LL/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 64gbSILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1586 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6 PLUS – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP6 Plus – 16gbGOLD – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 16gbGRAY – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 16gbSILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 64gb GOLD – Nguyên Seal
HẾT LL/A
A1524 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 64gbGRAY – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1522 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP6 Plus – 64gbSILVE – Nguyên Seal
HẾT LL/A A1522 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM
Đ-GIÁ X-xứ Model
Tình Trạng Ghi Chú
iPad 2017 32gb 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017 32gb 4G GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017 32gb 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 256 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 256 4G GOLD Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 256 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1671 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9   64G  4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1671  Chưa Active  Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 10.5   512 wifi  GRAY Nguyên Seal 17.500.000 LL/A A1701 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 128 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 128 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G ROSE Nguyên Seal
HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G GOLD Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G GRAY Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G SILVE Nguyên Seal HẾT LL/A A1823 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPAD MINI – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
iPad mini 3 16GB 4G GRAY Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad mini 3 16GB 4G SILVE Nguyên Seal
HẾT LL/A Chưa Active
Fullbox phụ kiện zin máy

HÀNG TRẢ BẢO HÀNH

IPHONE 7TRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100% – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-Xứ Model Tình Trạng
GHI CHÚ
iP 7-32gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH của FPT =>
iP 7-32gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH của FPT =>
iP 7-32gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active
BH của FPT =>
iP 7-32gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb BÓNG (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7-128gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1778 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-32gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH của FPT =>24/01/18
iP 7plus-32gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-32gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-32gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb RED (TBH)    Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-128gb BÓNG (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH của FPT =>
iP 7plus-128gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT =>
iP 7plus-256gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1784 Chưa Active BH cua FPT => 30/10/17
IPHONE 6S -32GB TRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S -16 ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -16 GOLD (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -16 GRAY (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -16 SILVE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 GOLD (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 GRAY (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -32 SILVE (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
IPHONE 6S -64GB TRẢ BẢO HÀNH QUỐC TẾ – MỚI 100%
iPhone 6S -64 ROSE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 GOLD (TBH) Fullbox PK zin
HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 GRAY (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active
BH cua FPT =>
iPhone 6S -64 SILVE (TBH) Fullbox PK zin HẾT VN/A A1688 Chưa Active BH cua FPT =>
IPHONE 6 – TRẢ BẢO HÀNHQUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM iphone 6 Đơn Giá X-Xứ Model
Tình trạng
GHI CHÚ
iPhone 6 – 16gb – GOLDFullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 16gb – GRAYFullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPhone 6 – 16gb – SILVEFullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64gb – GOLD – Fullbox HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64gb – GRAY – Fullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
iPhone 6 – 64gb – VÀNG – Fullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active Fullbox, Pk Zin, BH =>
IPHONE 6 PLUS – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ
iP 6 Plus – 16gb – GOLD Fullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – GRAY Fullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>
iP 6 Plus – 16gb – SILVEFullbox
HẾT LL/A A1524 Chưa Active
Fullbox, Pk Zin, BH =>

 

IPHONE cũ 99% ==> 99,99% zin All

iPhone 7 – 32gb ROSE zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17
Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb ROSE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17
Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb NHÁM zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh =>hêt Không phụ kiện
iPhone 7 – 32gb SILVE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb  RED   zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb ROSE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb GOLD zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17
Không phụ kiện
iPhone 7 – 128gb BÓNG zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7128gb NHÁM zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iPhone 7 128gb SILVE zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus32gb ROSE zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb GOLD zin all -new 99,9%
HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb NHÁM zin all -new 97,9%
12.300.000 LL/A
Không phụ kiện
iP 7 Plus – 32gb SILVER zin all -new 99,9% HẾT LL/A Bh => 10/17 Không phụ kiện