Tao Quang Sang 1-1

TÁO QUANG SANG

BẢNG GIÁ  CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN

BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE

UPDATE NGÀY 31/12/2017

Cập nhật 24/24 cho ACE CH để báo khách

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

GIAO HÀNG TỪ 8:30 SÁNG ==> 22:00

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.300 gặp Miss LAN

GỌI CHỐT MÁY : 0909.012.346 gặp Miss TÂM

GỌI CHỐT MÁY : 0911.400.600 gặp Mr TÂN

GIAO HÀNG TỪ 8:30 ĐẾN 22:00 

 iPad Pro (12.9) 4G- 256 GOLD LL/A- ACTIVE 20/11 (NG SEAL ) : đã bán

 

IPHONE X64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone X – 64gb GRAY Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 64gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 64gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 64gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE X256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone X – 256gb GRAY Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 256gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 256gb GRAY Nguyên Seal
iPhone – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone – 256gb SILVE Nguyên Seal
IPHONE 864GB – NLL/AUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone 8 – 64gb GOLD Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 64gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 8 – 256gb GOLD Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 8 – 256gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 Plus – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iP8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 8 Plus – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iP8 Plus – 256gb GOLD Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb  GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb  GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP8 Plus – 256gb  SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 732GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone 7 – 32gb BÓNG Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb VÀNG Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 32gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 7 – 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 128gb RED Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb RED Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb ROSE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 128gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iPhone 7 – 128gb BÓNG Nguyên Seal
iPhone 7 – 128gb NHÁM Nguyên Seal
iPhone 7 – 128gb SILVE Nguyên Seal
IPHONE 7 – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 – 256gb RED Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb ROSE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 – 256gb NHÁM Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iPhone 7 – 256gb SILVE Nguyên Seal
IPHONE 7 Plus – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone 7 Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb NHÁM Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 32gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
IPHONE 7 Plus – 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 128gb RED Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb BÓNG Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iPhone 7 Plus – 128gb NHÁM Nguyên Seal
iPhone 7 Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal
IPHONE 7 Plus – 256GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 7 Plus – 128gb RED Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 7 Plus – 128gb BÓNG Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iPhone 7 Plus – 128gb NHÁM Nguyên Seal
iPhone 7 Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal
IPHONE SE – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone SE – 128gb ROSE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone SE – 128gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone SE – 128gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S16GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 16gb GOLD (TBH) Fullbox
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 16gb GRAY (TBH) Fullbox 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 16gb SILVE (TBH) Fullbox 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 32gb ROSE (TBH) Fullbox
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb GOLD (TBH) Fullbox 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 32gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
IPHONE 6S – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S – 64gb ROSE (TBH) Fullbox
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb GRAY Ng-Seal cpo 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 64gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
IPHONE 6S – 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone 6S – 128gb ROSE (TBH) Fullbox
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb GOLD (TBH) Fullbox 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S – 128gb SILVE (TBH) Fullbox 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy

 

GIAO HÀNG TẬN NƠI + PHÍ

IPHONE 6S – PLUS – 16GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone 6S Plus – 16gb ROSE Nguyên Seal cpo
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb GOLD Nguyên Seal cpo 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
IPHONE 6S – PLUS – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
IPHONE 6S – PLUS – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal cpo
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb ROSE Nguyên Seal cpo 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal cpo 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal cpo 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
IPHONE 6S – PLUS – 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
PHONE 6 NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone 6 – 16gb GOLD Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 16gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 16gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 32gb GOLD Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 32gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 32gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6 – 64gb GOLD (TBH) Fullbox 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iPhone 6 – 64gb GRAY Nguyên Seal
iPhone 6 – 64gb SILVE Nguyên Seal
IPHONE PLUS NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPhone 6S Plus – 16gb GOLD Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 16gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal
iPhone 6S Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal
iPhone 6S Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal
IPAD – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPad 2017 32gb 4G GOLD Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017 32gb 4G GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad 2017 32gb 4G SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 128 4G ROSE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 128 4G GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro12.9 128 4G SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 10.5 64 4G ROSE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 128 4G ROSE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 128 4G GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G ROSE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G GRAY Nguyên Seal  25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad Pro 9.7 32 4G SILVE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
IPAD MINI – NGUYÊN SEAL – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iPad mini 3 16GB 4G GRAY Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPad mini 3 16GB 4G SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy

HÀNG TRẢ BẢO HÀNH

IPHONE 7 – TRẢ BẢO HÀNH – QUỐC TẾ – MỚI 100% – CHƯA ACTIVE
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá X-xứ Model Tình Trạng Ghi chú
iP 7-32gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7-32gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7-32gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7-32gb  SILVE (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iP 7-128gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7-128gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7-128gb BÓNG (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7-128gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iP 7-128gb SILVE (TBH) Fullbox PK zin
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-32gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-32gb GOLD (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-32gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-32gb  SILVE (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iP 7plus-128gb RED (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-128gb ROSE (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-128gb  GOLD (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-128gb NHÁM (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-128gb BÓNG  (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iP 7plus-128gb  SILVE (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
iP 7plus-256gb  GOLD (TBH) Fullbox PK zin 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
11111IPHONE 6S – PLUS – 32GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 32gb ROSE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 32gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
1111IPHONE 6S – PLUS – 64GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 64gb GOLD Nguyên Seal cpo
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb ROSE Nguyên Seal cpo 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb GRAY Nguyên Seal cpo 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 64gb SILVE Nguyên Seal cpo 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy
1111IPHONE 6S – PLUS – 128GB – NGUYÊN SEAL – QUỐC TẾ
iPhone 6S Plus – 128gb ROSE Nguyên Seal
25.800.000 LL/A A1865 Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb GOLD Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb GRAY Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ kiện zin máy
iPhone 6S Plus – 128gb SILVE Nguyên Seal 25.800.000 LL/A A Chưa Active Fullbox phụ 333 333 máy

 

 Sơn Tùng iPhone-HungVuong.

🏘 207 Hùng Vương F3,Tân An – Long An

☎️0919.882.999 – 0919.688.999- 0911.000.999

 UY TÍN TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

* Vietcombank : 0631.00040.3939 Nguyễn Thành Châu

* Eximbank : 15031494939.3939     Nguyễn Thành Châu

* SacomBank : 07006760.3999         Nguyễn Thành Châu

* BMbank : 5010108.333.999             Nguyễn Thành Châu