Quy Định Đổi Trả

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

 

1. HÀNG FULL BOX:

SẢN PHẨM BỊ LỖI

(Do Nhà Sản Xuất)

Thời Gian Phí Quản Lý
  3 Ngày Đầu   Trả Hàng Trừ 15% So Với Giá Bán
  Sau 3 Ngày   Không Áp Dụng Trả Hàng
  Trong Hạn Bảo Hành   Gửi Apple bảo hành

SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI

Thời Gian Phí Quản Lý
 Không áp dụng trả hàng

 

 

 2. HÀNG XÁCH TAY:

SẢN PHẨM BỊ LỖI

(Do Nhà Sản Xuất)

Thời Gian Phí Quản Lý
  3 Ngày Đầu   Trả Hàng Miễn Phí
  30 Ngày Đầu   Đổi Hàng Miễn Phí
  Quá 30 Ngày   Không áp dụng Đổi Trả Hàng

SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI

 

Thời Gian Phí Quản Lý
  3 Ngày Đầu   Đổi Trả Hàng Miễn Phí
  15 Ngày Đầu   Trừ 10% Giá Bán Hiện Tại
  Quá 15 Ngày   Không Áp Dụng Đổi Trả Hàng

 

Quay Lại Bảng Báo Giá